Уредбе и наредбе: Пандемија COVID-19 вируса

Одмаралишта ЕМС АД – Зимовање 2021./2022.

Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд објавило је образац пријаве за коришћење објеката за одмор, рекреацију и едукацију запослених у зимској сезони 2021./2022. године.
Носилац права коришћења дужан је да домаћину објекта преда упут за коришћење, приликом доласка у објекат, као и да на увид стави личне исправе свих пунолетних лица, а за малолетну децу документ којим се доказује старост детета ради уписа у књигу гостију.

Корисник одмаралишта дужан је да изврши пријем апартмана, са инвентаром који се налази у апартману којим се дужи за време боравка у објекту. Приликом пријема апартмана од стране корисника, корисник и домаћин објекта су дужни да потпишу записник као и да наведу евентуална оштећења на инвентару и стварима у апартману. Приликом напуштања апартмана, корисник је дужан да Домаћину објекта преда апартман са примљеним инвентаром и да заједнички записнички констатују уколико је било евентуалних промена у односу на примљено стање. Корисник је сагласан да надокнади ЕМС АД евентуално причињену штету. Корисник апартмана је дужан да поштује прописани кућни ред и понашају се у складу са њим. Забрањено је доводити кућне љубимце у објекат. Није дозвољено коришћење апартмана лицима која нису наведена у упуту. У случају неблаговремног отказивања резервације корисник је дужан да Друштву надокнади трошкове у висини цене смештаја. У случају пословне потребе, ЕМС АД може отказати коришћење у сваком моменту, а најкасније у року од 48 сати од термина предвиђеног за почетак коришћења смештаја.


За све додатне информације и резервације заинтересовани се могу обратити Рајку Радисављевићу (011-3330-795, локал 295-795) или Весни Младеновић (037-411-355, локал 407-355/ 064-8408-347). Попуњене пријаве послати најкасније до 10.12.2021. године на E-mail: rezervacije.odmaralista@ems.rs.

ОБАВЕШТЕЊЕ о висини накнаде за коришћење објеката а одмор, рекреацију и едукацију запослених у ЕМС АД Београд и термини за зимску сезону 2021./2022.
ПРИЈАВА за коришћење објеката за одмор, рекреацију и едукацију запослених у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд
УПУТ за коришћење објеката за одмор, рекреацију и едукацију запослених у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд
ПРАВИЛНИК о коришћењу објеката за одмор, рекреацију и едукацију запослених у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд

Поделите овај чланак

Најновије вести