Уредбе и наредбе: Пандемија COVID-19 вируса

Лист ЕМС број 101

На синдикалним странама априлског издања компанијског листа ЕМС објављене су информације о синдикалним активностима у претходном периоду.


У извештају са редовног пролећног заседања Скупштине Синдиката ЕМС наглашена је важност донетих организационих, оперативних и акционих одлука, а у чланку о првом овогодишњем бипартитном састанку преговарачких тимова Синдиката ЕМС и Послодавца ЕМС АД истакнуто је да су социјални партнери постигли договор о заједничком деловању према Оснивачу – Влади РС у вези покретања процедуре у надлежним министарствима за анексирање Колективног уговора, у делу који се односи на повећање вредности радног часа.


Објављени су и чланци о заједничком програму Послодавца ЕМС АД и Синдиката ЕМС „Десетодневна медицинска рехабилитација стационарног типа“, синдикалном испраћају у пензију дугогодишњег активисте Драгана Марјановића и 35. Београдском маратону.

Поделите овај чланак

Најновије вести