Уредбе и наредбе: Пандемија COVID-19 вируса

ЕМС АД сувласник Оператора преносног система Републике Црне Горе

Акционарско друштво „Електромрежа Србије“, по одлуци Владе Републике Србије, купило је 12. јануара 2021. године, на Монтенегроберзи, додатних пет процената акција компаније „Црногорски електропреносни систем“. ЕМС АД овим је постао власник укупно 15 процената акција те компаније. Купљено је 7.288.197 акција по просечној цени од 0,9493 евра по акцији за шта је плаћено 6.918.738 евра. ЕМС АД је ушао у власничку структуру ЦГЕС у децембру 2015. године купивши 10,0141 процената акција. Kуповина додатних акција привредног друштва „Црногорски електропреносни систем“ А.Д. у економском и пословном смислу представља оправдану инвестицију у успешно привредно друштво које обавља истоврсну делатност као и наша компанија. Приходи, добит и имовина ЦГЕС показују тенденцију раста, а ЕМС АД остварује сразмерно право на дивиденду. На територији Републике Србије наша компанија активно гради стратешки значајан пројекат Трансбалкански коридор за пренос електричне енергије, а између Црне Горе и Италије положен је и пуштен у рад поморски кабл који је саставни део тог коридора. Куповина додатног пакета акција део је стратешког опредељења да ЕМС АД активно учествује у јачању паневропске повезаности земаља источног и западног блока, као и у стварању и јачању базе за развој европског тржишта електричне енергије. На овај начин ЕМС учвршћује своју позицију регионалног лидера. Видео РТС

Поделите овај чланак

Најновије вести