Уредбе и наредбе: Пандемија COVID-19 вируса

Нови План примене мера, 22.03.2022. године

У складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, а у циљу потпуне примене прописаних мера заштите запослених, како би се смањио ризик од појаве и ширења заразне болести „COVID -19“, изазване вирусом „SARS-CoV-2“, Јелена Матејић, директорка Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, донела је „„План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести“ број 900-00-OPP-1419/2019-077, од 22.03.2022. године.


Потребно је да сви запослени буду упознати са прописаним поступцима ЕМС АД у случају сумње на присуство заразне болести „COVID -19“ и у случају сумње на присуство заразне болести „COVID -19“ код члана породице са којим запослени живи у истом домаћинству.


Даном стyпања на снагу овог Плана престаје да важи „План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести“ број 900-00-OPP-1419/2019-073, од 31.05.2021. године, са изменама број 900-00-OPP-1419/2019-074, од 23.09.2021. године и број 900-00-OPP-1419/2019-076, од 17.01.2022. године.

Поделите овај чланак

Најновије вести