Уредбе и наредбе: Пандемија COVID-19 вируса

ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ РАДНОГ ЧАСА

Захваљујући заједничком напору преговарачких тимова Послодавца ЕМС АД и Синдиката ЕМС, коначно се почела исправљати велика неправда према запосленима у ЕМС АД којима вредност радног часа није повећавана пуних осам година.

После дугих и тешких трипартитних преговора, представници Оснивача, Послодавца и Синдиката Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд – Проф. др Зорана Михајловић, потпредседница Владе Републике Србије и министарка рударства и енергетике, Јелена Матејић, генерални директор ЕМС АД и Радомир Петровић, председник Синдиката ЕМС, потписали су „Колективни уговор о изменама и допунама КУ за ЕМС АД“, којим се од октобра месеца текуће године вредност радног часа повећава за 5%, уз уговорну обавезу да се „ВРЧ“ најмање једном годишње усклађује, с тим да вредност радног часа у текућој години не може бити мања него у претходној години.

Уз успешно реализоване синдикалне програме солидарне помоћи, рехабилитације и рекреације запослених, као и прошлогодишње повећање накнаде трошкова за исхрану у току рада, овим чином су испуњене скоро све планиране активности актуелног сазива Скупштине Синдиката ЕМС.

Све је више кризних ситуација у свету и код нас. И у тим условима Синдикат ЕМС наставља континуирану синдикалну борбу за очување постигнутог стандарда запослених и његово побољшање.

https://sindikatems.org.rs/wp-content/uploads/2022/09/KOLEKTIVNI-UGOVOR-O-IZMENAMA-I-DOPUNAMA-KU-POVECANJE-VRC-.pdf

Поделите овај чланак

Најновије вести