Уредбе и наредбе: Пандемија COVID-19 вируса

Осигурање

Пријаве са пратећом документацијом доставити на адресу: ЕМС АД, Сектор за управљање трезором, Служба за послове осигурања, Кнеза Милоша 11, Београд 11000

Александра Дрљача, 0648029413, лок. 3330750, e-mail адреса: aleksandra.drljaca@ems.rs

Соња Анђелковић, 0113091135, e-mail адреса: sonja.andjelkovic@ems.rs