Уредбе и наредбе: Пандемија COVID-19 вируса

Мобинг

Закон о спречавању злостављања на раду обавезује послодавце да, у складу са обавезама из међународних докумената, а пре свега директива Европске уније, стварају услове неопходне за здраву и безбедну радну околину и предузимају превентивне мере ради спречавања појаве злостављања на раду. Законом се уређује спречавање и забрана злостављања на раду и у вези са радом, поступак за заштиту од злостављања код послодавца, поступак судске заштите, мере за унапређење односа на раду и друга питања од значаја за спречавање злостављања на раду и у вези са радом.

Примена овог Закона и Правилника о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду, требало би да допринесе стварању позитивне радне атмосфере и међуљудских односа заснованих на сарадњи, колегијалности и тимском раду, што ће посредно утицати на радни учинак запослених и пословање послодавца.


Ради превенције злостављања и препознавања злостављања у ЕМС АД, одређена су лица за подршку којима запослени који сумња да је изложен злостављању може да се обрати ради пружања савета, информација и упутстава: Оливера Савић, дипломирани правник (мобилни телефон +381648408915), Жика Јовановић, дипломирани инжењер заштите од пожара (мобилни телефон +381648408946) и Радомир Петровић, председник Синдиката ЕМС, који је уједно и лице коме се подносе захтеви за заштиту од злостављања на раду (мобилни телефон +381648408363). 

Одлука о именовању лица за пријем захтева за заштиту од злостављања број 020-00-ОАКТ-3-2022-008 од 17.03.2022. године

Одлука о лицима одговорним за покретање поступка за ЗЗНР број 020-00-ОАКТ-3-2022-005 од 17.03.2022. године

Одлука о посредовању и избору посредника у решавању спора број 020-00-ОАКТ-3-2022-007 од 17.03.2022.године

Поделите овај чланак

Најновије вести