Уредбе и наредбе: Пандемија COVID-19 вируса

Лист ЕМС број 97

Поред корпоративних вести, компанијски лист ЕМС у новом броју доноси и неколико информација о раду Синдиката ЕМС.


Уз помоћ Послодавца ЕМС АД организовано је снабдевање запослених огревом (колубарским лигнитом) за следећу грејну сезону, реализоване су и две хуманитарне акције (помоћ Свратишту за децу и омладину у Новом Саду и континуирана еколошко – хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“ – сакупљених 400 килограма пластичних чепова искоришћено је за набавку ортопедских колица за Светлану из Житорађe).


У циљу континуиране превенције радне инвалидности запослених у Акционарском друштву „Електро-мрежа Србије“ у 2021. години, Послодавац ЕМС AД и Синдикат ЕМС су договорили низ спортско-рекреативних програма. Потписан је Посебни споразум за Спортску секцију СЕМС, по којем ће Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, у складу са важећим Колек-тивним уговором и Годишњим програмом пословања за 2021. годину, обезбедити део средстава за активности Спортске секције СЕМС у 2021. години.

Поделите овај чланак

Најновије вести