Уредбе и наредбе: Пандемија COVID-19 вируса

Колективно преговарање у Србији – стање и перспективе

Центар за индустријске односе је основан од стране групе независних експерата и активиста синдиката, као независна експертска организација која има за циљ афирмацију вредности плуралистичког, демократског друштва, унапређивања људских права, владавине права, социјалне тржишне привреде, социјалне правде, социјалне демократије, социјалног партнерства, успостављања и трајног одржавања индустријског и социјалног мира у функцији слободе, достојанства и све већег квалитета живота људи.

Од свог оснивања Центар организује неформалне трипартитне скупове под називом “Радни доручак” на којима су узели учешће многи представници синдиката, послодаваца и Државе. Последњи такав скуп је одржан у Београду, у просторијама Високе струковне школе за предузетништво, 4. марта 2020. године, са темом “Колективно преговарање у Србији – стање и перспективе”. Домаћин овог радног доручка је био Раде Петровић, председник Синдиката ЕМС, коме се овом приликом захвалио проф. др Дарко Маринковић, директор Центра. У препуној сали Центра међу учесницима едукативног скупа су били и чланови Преговарачког тима Синдиката ЕМС Влада Смилић и Драган Шарић.

Међутим, у промењеним друштвеним околностима многа питања траже нови приступ и нове одговоре. То су, поред осталог следећа питања: Унапређивање капацитета социјалних партнера за колективно преговарање; Мирно решавање индустријских и социјалних конфликата; Правни оквир колективног преговарања; Однос законодавне и аутономне регулативе; Специфичности колективног преговарања у јавном сектору; Предности и ограничења дисперзираног система колективног преговарања у Србији. Имајући у виду наведене и друге изазове са којама се данас суочава процес колективног преговарања, Центар за индустријске односе, у складу са досадашњом успешном праксом, као и иницијативом једног броја сарадничких организација организоваo je радни доручак представника синдиката, послодаваца, државних институција, експерата, посвећен овој теми.

Поред корисне размене искустава из области колективног преговарања и лобирања, учесници су искористили прилику за дружење, контакте и за неформалне, отворене, аргументоване разговоре о актуелним проблемима социјалног дијалога и за покретање нових идеја и иницијатива у овој области.

Поделите овај чланак

Најновије вести