Уредбе и наредбе: Пандемија COVID-19 вируса

Изборна седница Пете Координације Синдиката ЕПС

Изборна седница Одбора Пете Координације Синдиката радника Електропривреде Србије, одржана је у Ћуприји, 02.10.2020. године. Због одласка у пензију председника и два члана Одбора V координације Синдиката ЕПС, сагласно члану 22. Статута Синдиката радника Електропривреде србије и члану 1. Правила Пете координације Синдиката ЕПС, у складу са правилима две удружене чланице Синдиката ЕПС („Синдикат Управе ЕПС“ и „Синдикат ЕМС“) и одлукама извршних одбора ових синдикалних организација, потврђени су нови мандати старим члановима и једногласно су изабрани нови председник, заменик председника и чланови Одбора Пете координације Синдиката ЕПС (по три представника удружених синдикалних организација): Владимир Смилић, председник, Илија Вукелић, заменик председника, Обрад Пантелић, члан, Дејан Стевковић, члан, Горан Штетин, члан и Радомир Петровић, члан. Због већег броја чланова Синдиката ЕМС и велике разуђености чланства, кооптиран је Иван Голубовић (још један члан из Синдиката ЕМС) у Одбор Пете Координације Синдиката радника Електропривреде србије.

Поделите овај чланак

Најновије вести