Уредбе и наредбе: Пандемија COVID-19 вируса

Фонд солидарности ЕМС

Синдикат ЕМС је, у циљу пружања помоћи запосленима у ЕМС AД, Електроистоку Изградњи Д.О.О., Електроистоку Пројектни биро Д.О.О. и члановима њихових породица, 1992. године основао Фонд солидарности EMС. На првој седници Скупштине Синдиката ЕМС, одржаној 27.12.2019. године у Београду, донет је нови ПРАВИЛНИК ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЕМС.

Комисија фонда солидарности ЕМС

Виолета Живковић

председник Комисије Фонда солидарности ЕМС

Александар Јовановић

 секретар