Уредбе и наредбе: Пандемија COVID-19 вируса

РЕХАБИЛИТАЦИЈА 2024.

Десетодневна медицинска рехабилитација стационарног типа је заједнички програм Послодавца ЕМС АД и Синдиката ЕМС којим се обезбеђује оболелом или повређеном запосленом продужена рехабилитација у случају постојања болести, повреда и других стања за следећа индикациона подручја: повреде и обољења локомоторног система (кости, зглобови и мишићи), реуматска обољења, ендокринолошка обољења, обољења срца и крвних судова, неуролошка обољења и обољења респираторног система у специјалним болницама бања Србије: Бања Ковиљача, Бања Кањижа, Врњачка Бања, Соко Бања, Нишка Бања, Пролом Бања, Луковска Бања и Чигота Златибор.


Пријаве за рехабилитацију у наведеним бањама, уз одговарајућу препоруку лекара, достављају се председницима синдикалних подружница, најкасније до 16.02.2024. године. године. Планирано је да у 2024. години лица задужена за БЗР у ЕМС АД, у сарадњи са синдикалним повереницима, на основу пријава запослених, одреде оболеле или повређене запослене у ЕМС АД који ће током године користити програм медицинске рехабилитације. Ако буде више пријављених него што има обезбеђених средстава, најважнији критеријум код рангирања кандидата је учесталост коришћења овог програма (ко није био на рехабилитацији последње три године има предност).


Додатне информације се могу добити од Дејана Стевковића, председника Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС, на телефон 064/8029-548 и Радомира Петровића, председника Синдиката ЕМС (+381648408363).

ОБЈАВА https://sindikatems.org.rs/wp-content/uploads/2024/01/Sindikat-EMS-EMS-AD-Objava-rehabilitacije-zaposlenih-u-2024.-godini-.pdf

ПРИЈАВА https://sindikatems.org.rs/wp-content/uploads/2024/01/Prijava-za-rehabilitaciju-2024.-godinu-1-1.pdf

Поделите овај чланак

Најновије вести