Уредбе и наредбе: Пандемија COVID-19 вируса

Основан Актив пензионера Синдиката ЕМС

На седници одржаној 06.06.2023. године, Извршни одбор Синдиката ЕМС је, усвајањем Правилника Актива пензионера Синдиката ЕМС, основао нови синдикални актив чији чланови могу бити сви
запослени који су приликом пензионисања у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“
или издвојеним привредним друштвима „Електроисток – Изградња“ и „Електроисток – Пројектни
биро“, били чланови Синдиката ЕМС. https://sindikatems.org.rs/wp-content/uploads/2023/07/Aktiv-penzionera-SEMS.pdf

link to https://sindikatems.org.rs/wp-content/uploads/2023/11/AP-SEMS-za-sajt-SEMS^J-sastanak-koordinatora-u-Kladovu.pdf

Поделите овај чланак

Најновије вести