Фонд солидарности ЕМС

Синдикат ЕМС је, у циљу пружања помоћи запосленима у ЕМС AД, Електроистоку Изградњи Д.О.О., Електроистоку Пројектни биро Д.О.О. и члановима њихових породица, 1992. године основао Фонд солидарности EMС. На првој седници Скупштине Синдиката ЕМС, одржаној 27.12.2019. године у Београду, донет је нови ПРАВИЛНИК ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЕМС.

Виолета Живковић, председник Комисије Фонда солидарности ЕМС

Кнеза Милоша 11

11000 Београд

Телефони: +381112644567 и +381113957091

Мобилни телефони: +381648408944 и +381646317333

IP телефон: 302091

violeta.zivkovic@ems.rs

    КОМИСИЈА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЕМС:

  1. Виолета Живковић, председник,
  2. Александар Јовановић, секретар, +381648408627, aleksandar.jovanovic@ems.rs
  3. Представник Послодавца ЕМС АД, члан, +38164, xx@ems.rs