Хотел Фонтана у Врњачкој Бањи

sportСиндикат ЕМС je уговорио са хотелом „Фонтана“ у Врњачкој Бањи бенефициране цене за своје чланове, запослене у ЕМС АД и њихове породице (плаћање путем административне забране).
Саграђен 1965 године, хотел „Фонтана” је први модеран хотел високе категорије у Врњачкој Бањи. Хотел је комплетно реновиран 2019. године и данас располаже са укупно 212 смештајних јединица, и то са 176 соба и 36 апартмана, са чијих тераса се пружа јединствен поглед на централни врњачки парк. Редизајнирани апартмани су пространи и модерно опремљени, те обезбеђују удобност и комфор. Хотел „Фонтана“ је категорисан са четири звездице, према међународним стандардима, а прилагођен жељама и потребама породице. У склопу хотела налази се модерно опремљен фитнес центар: трака за трчање, бицикл ергометар, бенч клупе, справа за веслање, справа за све групе мишића, тегови свих тежина, затим рекреативни базен површине 84м² и температуре воде од 30°С, хидромасажни базен са температуром воде од 35°С, као и дечији базен са температуром воде 32°Ц, као и играоница за децу. Иако сија новим сјајем, хотел Фонтана је задржао старе традиционане вредности: квалитетну услугу, вишегодишњу традицију и фантастичну локацију на 68 корака до чувеног „Моста љубави“ и Променаде.
За све додатне информације заинтересовани чланови Синдиката ЕМС и запослени у ЕМС АД могу да се обрате Стевковић Дејану, председнику Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС (+381648029425) или Петровић Радомиру, председнику Синдиката ЕМС (+381648408363).


Посебни споразум за Спортску секцију СЕМС

sportСиндикат ЕМС кроз више програма превенције радне инвалидности, рехабилитације и спортске рекреације, одобрених и помогнутих од Послодавца ЕМС АД, промовише здрав начин живота и бављење физичком културом. Одмор, опоравак, освежење, очување здравља, забава, разонода и релаксација, стварају добар и здрав дух и енергију, окрепљују и оспособљавају за нови рад и стварање. У циљу континуиране превенције радне инвалидности запослених у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ у 2021. години, Послодавац ЕМС AД и Синдикат ЕМС су договорили низ спортско-рекреативних програма. 04. фебруара 2021. године, Јелена Матејић, директор ЕМС АД и Радомир Петровић, председник Синдиката ЕМС, потписали су Посебни споразум за Спортску секцију СЕМС, по којем ће Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, у складу са важећим Колективним уговором, Годишњим програмом пословања за 2021. годину и овим Споразумом, обезбедити део средстава за активности Спортске секције СЕМС у 2021. години.
Посебни споразум за Спортску секцију СЕМС .


Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора за ЕМС АД

skuЗбог истека важења Колективног уговора за ЕМС АД, Влада Републике Србије, Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ и Синдикат ЕМС, закључили су Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора за ЕМС АД до 15. марта 2021. године. Трипартитни преговори за закључивање новог колективног уговора су у завршној фази и према тексту бипартитно договореног Предлога КУ за ЕМС АД, очекује се да ће то бити до сада најповољнији Колективни уговор за запослене у ЕМС АД.
"Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора за ЕМС АД".


Угаљ за запослене у ЕМС АД

rbkОдлуком ВД директора Јавног предузећа "Електропривреда Србије" утврђени су услови продаје угља по повлашћеним ценама за запослене у ЈП ЕПС и под истим условима запосленима у ЕМС АД, за зимску сезону 2021./2022. годину. Право на куповину угља по бенефицираним условима имају запослени у ЕМС АД чији се станови, односни породичне стамбене зграде, зaгревају на угаљ (класичан начин, односно индивидуалне котларнице), односно нису прикључени на топлификациону мрежу. Корисник права својеручним потписом пријаве за куповину угља потврђује испуњеност наведених услова. Давање нетачних података у пријави повлачи последице у складу са законом. Заинтересовани чланови Синдиката ЕМС који испуњавају наведене услове достављају попуњене обрасце Пријаве председницима синдикалних подружница, а заинтересовани запослени који нису чланови Синдиката ЕМС своје коректно попуњене и потписане Пријаве достављају у Централу СЕМС, Комисији за проверу исправности података.
Превоз угља од рудника до корисника и ове године ће вршити "Ровокопачка и превозничка радња Милан Живановић" из Лајковцa.


Превентивни лекарски прегледи

vizimЗапослени у ЕМС АД имају могућност обављања превентивних лекарских прегледа у Дому здравља „Визим“ на две локације у Београду (Кнез Милетина 36 и Омладинских бригада 88б) и једној у Новом Саду (Шајкашка 37), а заказивање прегледа се може извршити на бројеве 011/7857777 и 021/2102777. На свим локацијама Дома здравља Визим предузете су све потребне мере превенције и заштите коју су прописали Министарство здравља РС, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и Институт за јавно здравље Војводине, за заштиту од болести „COVID-19“, коју узрокује тешки акутни респираторни синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2).
Прегледи се могу заказивати у расположивим терминима викендом и радним данима у послеподневним часовима, осим лабораторијских анализа које запослени могу вршити ван радног времена у раним јутарњим часовима на дан прегледа, или пар дана пре планираних прегледа. Расположивост слободних термина за обављање прегледа и динамика заказивања за све запослене у ЕМС АД Београд искључиво зависе од расположивих капацитета Извршиоца. Прегледи се могу заказивати у расположивим терминима викендом и радним данима у послеподневним часовима, осим лабораторијских анализа које запослени могу вршити ван радног времена у раним јутарњим часовима на дан прегледа, или пар дана пре планираних прегледа. Расположивост слободних термина за обављање прегледа и динамика заказивања за све запослене у ЕМС АД Београд искључиво зависе од расположивих капацитета Дома здравља „Визим“. За све додатне информације: lekarskipregledi@ems.rs. Потребно је да се заинтересовани запослени пре заказивања обавезно информишу о значају превентивних лекарских прегледа и препорукама за припрему пацијената пре превентивног прегледа:
Обавештење
Упут за жене
Упут за мушкарце
Препорука пацијентима за припрему пре ултразвука абдомена
Упутство за припрему за лабораторијска испитивања


Хуманитарна акција Централе СЕМС

svratisteСвратиште за децу и омладину у Новом Саду постоји једанаест година. Свратиште у Булевару ослобођења 39 је у систему социјалне заштите кao изузетно важна институција за овај град, где је велики број деце препуштен уличним ситуацијама. Корисници ове установе су деца од 4 до 19 година, која су због својих прилика принуђена на то да просе и раде на улици, едукативно и здравствено занемарена управо због тих ситуација. Овде имају сва три оброка и ужину, при чему сама помажу у спремању и сервирању, а између оброка раде домаће задатке и организују креативне и едукативне радионице. Свратиште има и засебна купатила и санитарни чвор за дечаке и девојчице.
У оквиру заједничке хуманитарне иницијативе Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ и Синдиката ЕМС, Радомир Петровић, Владимир Смилић и Драган Шарић, синдикални активисти Централе Синдиката ЕМС, реализовали су хуманитарну акцију донације конзервиране хране, одеће и других потребних ствари деци Свратиштa за децу и омладину у Новом Саду.


ЕМС АД сувласник Оператора преносног система Републике Црне Горе

emscgesАкционарско друштво „Електромрежа Србије“, по одлуци Владе Републике Србије, купило је 12. јануара 2021. године, на Монтенегроберзи, додатних пет процената акција компаније „Црногорски електропреносни систем“. ЕМС АД овим је постао власник укупно 15 процената акција те компаније. Купљено је 7.288.197 акција по просечној цени од 0,9493 евра по акцији за шта је плаћено 6.918.738 евра. ЕМС АД је ушао у власничку структуру ЦГЕС у децембру 2015. године купивши 10,0141 процената акција. Kуповина додатних акција привредног друштва „Црногорски електропреносни систем“ А.Д. у економском и пословном смислу представља оправдану инвестицију у успешно привредно друштво које обавља истоврсну делатност као и наша компанија. Приходи, добит и имовина ЦГЕС показују тенденцију раста, а ЕМС АД остварује сразмерно право на дивиденду. На територији Републике Србије наша компанија активно гради стратешки значајан пројекат Трансбалкански коридор за пренос електричне енергије, а између Црне Горе и Италије положен је и пуштен у рад поморски кабл који је саставни део тог коридора. Куповина додатног пакета акција део је стратешког опредељења да ЕМС АД активно учествује у јачању паневропске повезаности земаља источног и западног блока, као и у стварању и јачању базе за развој европског тржишта електричне енергије. На овај начин ЕМС учвршћује своју позицију регионалног лидера. Видео РТС


Вакцинисање против болести „COVID-19“

eupravaНа порталу е-Управа Републике Србије, https://euprava.gov.rs/ отворен је посебан формулар за исказивање интересовања за вакцинисање против ковида 19. Формулар може да се попуни и на рачунару и на мобилном телефону. За попуњавање формулара није потребно имати отворен налог на порталу е-Управа. Формулар се може попунити и за чланове породице. Након исказаног интересовања, грађани ће накнадно бити обавештени о термину и месту вакцинације, у зависности од приоритета.
Попуњавањем упитника не даје се сагласност за вакцинацију, већ се искључиво исказује интересовање да се вакцина прими („Исказујем интересовање да примим било који тип вакцине за који Агенција за лекове и медицинска средства потврди безбедност, ефикасност и квалитет и изда дозволу за употребу лека“ или „Исказујем интересовање да примим искључиво вакцину одређених произвођача за који Агенција за лекове и медицинска средства потврди безбедност, ефикасност и квалитет и изда дозволу за употребу лека“), уз додатна питања - „Да ли имате неко од специфичних обољења?“ и „Да ли због здравствених проблема не можете да излазите из куће/стана?“. Подношење овог захтева условљено је давањем сагласности овлашћеном лицу Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ да обради наведене податке у вези са вакцинисањем против „COVID-19“ и предложи термин и место вакцинације). Линк на којем можете исказати заинтересованост је следећи:
https://imunizacija.euprava.gov.rs/#novaprijava


Лист ЕМС број 96

96 У новогодишњем издању компанијског листа „ЕМС“ објављени су пригодни текстови директорке и председника синдиката нашег Друштва.
У ауторском тексту Јелене Матејић, директорке ЕМС АД, истакнуто је да смо у протеклој години прошли кроз тешке тренутке, али да се још једном показало да смо најјачи када је најтеже, да смо препознали опасност на време и међу првима формирали оперативне тимове и кризне штабове. Поносна на храбре, одговорне и непоколебљиве колегинице и колеге, на крају је изјавила: „Дошао је тренутак да 2020. кажемо збогом, а да нову годину дочекамо са оптимизмом и вером у боље сутра. Година за нама, препуна лоших ствари, научила нас је и важне лекције. И зато вам ја, драге колегинице, колеге и пријатељи, у новој години овога пута желим само пуно ЗДРАВЉА! Будите ми сви живи и здрави“.
У ауторском тексту Радомира Петровића, председника Синдиката ЕМС, наглашено је да су, у пандемијом отежаном и ограниченом синдикалном деловању током скоро целе 2020. године, новоизабрани синдикални повереници успели да реализују неколико стандардних програма и више превентивних акција у циљу спречавање ширења заразне болести у радном окружењу. Реализација рехабилитације, рекреативног одмора и других планираних програмских активности у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ и издвојеним привредним друштвима „Електроисток - Изградња“ и „Електроисток - Пројектни биро“, извршена је у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом и у договору са Тимом за превентивно деловање ЕМС АД, у чијем раду је активно учествовао и председник Синдиката ЕМС. Он је на крају свог пригодног текста на страни 51 новогодишњег издања компанијског листа „ЕМС“ поручио: „Члановима Синдиката ЕМС, свим запосленима и њиховим породицама, желим да безбедно прођу кроз све изазове рада у пандемијским условима, да празнични дани унесу у домове радост, љубав и мир и да 2021. година свима донесе много личне и породичне среће, здравља, успеха и напретка. Срећан Божић и све најбоље у Новој години“.


Eколошко - хуманитарнa акцијa „Чеп за хендикеп“

cep20Eколошко - хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“ је започета пре 8 година са циљем да се помогне особама са инвалидитетом. Акција подразумева прикупљање свих врста пластичних чепова који се касније рециклирају као тврда пластика. Удружење „Чеп за хендикеп“ представља изворну „grassroots“ грађанску иницијативу коју су покренуле особе са инвалидитетом (ОСИ) – корисници ортопедских помагала. Ова хуманитарна акција функционише тако што грађани добровољно прикупљају чепове са пластичних флаша, које удружење преузима и продаје рециклерима и за добијени новац купује одговарајућа ортопедска и друга помагала. Мисија удружења је побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом и залагање за остваривање пуног потенцијала сваке особе са инвалидитетом.
Синдикат ЕМС је члан мреже сарадника овог удружења који учествују у континуираној хуманитарној акцији, заједно са више од 1000 друштвено одговорних компанија и установа. Потписивањем Протокола о сарадњи са друштвено-социјално-хуманитарним Удружењем „Чеп за хендикеп“ Синдикат ЕМС се обавезао да као партнерска организација прихвати и ускладиштити све чепове од ПЕТ амбалаже које буду доносили запослени у ЕМС АД и издвојеним привредним друштвима „Електроисток Изградња“ и „Електроисток Пројектни биро“, а ово удружење, које помаже болесне од параплегије, квадриплегије, парапарезе, квадрипарезе и чланове који имају друге дијагнозе као што су церебрална парализа и особе са ампутацијом удова, обавезало се да ће прикупљене чепове искористити у сврху набавке ортопедских помагала за своје чланове. Пословодство ЕМС АД је одобрило и логистички помогло ову хуманитарну акцију у којој је током 2020. године сакупљено 400 килограма чепова, што је удружењу „Чеп за хендикеп“, уз допринос других партнера, било довољно за набавку ортопедских колица за Светлану из Житорађа.


Образован нови Одбор за БЗР у ЕМС АД

OdborBZRРади праћења спровођења мера безбедности и заштите живота и здравља на раду код Послодавца, које су предвиђене законима и Колективним уговором за ЕМС АД, Јелена Матејић, директор ЕМС АД, на предлог Синдиката ЕМС, донела је Решење број 020-00-OAKT-27/2020-001, од 08.12.2020. године, којим се образује нови Одбор за безбедност и здравље на раду Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ у саставу: Ненад Трифуновић, Горан Бујошевић, Иван Старинац, Жика Јовановић и Весна Ашанин. За секретара Одбора за БЗР ЕМС АД именована је Милица Божовић.
Одбор за БЗР има право да Послодавцу даје предлоге о свим питањима која се односе на безбедност и здравље на раду, да захтева од Послодавца да предузме одговарајуће мере за отклањање или смањење ризика који угрожава безбедност и здравље запослених и да захтева вршење надзора од стране инспекције рада, ако сматра да Послодавац није спровео одговарајуће мере за безбедност и здравље на раду. Чланови Одбора имају право да присуствују инспекцијском надзору из области БЗР. У оквиру свог делокруга рада Одбор за БЗР прати и анализира спровођење утврђених мера безбедности на раду, а нарочито: исправност средстава за рад, услова радне околине, коришћење средстава и опреме за личну заштиту, поступање са опасним супстанцама, учествује у сагледавању опасности и штетности на радном месту у циљу израде или допуне Акта о процени ризика, учествује у разматрању и предлагању измена и допуна аката Послодавца која регулишу област безбедности и здравља на раду, а нарочито оних који се односе на услове рада, опрему и средства личне заштите, анализира стање посебне заштите запослених жена и запослених са смањеном или измењеном радном способношћу и предлаже мере за побољшање њихове заштите, учествује у разматрању повреда на раду и професионалних обољења запослених, извора и узрока њиховог настанка и предлаже мере за отклањање узрока повреда на раду и професионалних обољења запослених, сарађује са одговарајућим инспекцијским органима по питањима из области безбедности и здравља на раду, учествује у доношењу и промоцији Политике у области безбедности и здравља на раду код Послодавца, односно предлаже потребне измене и допуне Политике у области безбедности и здравља на раду и остварује сарадњу са стручним службама из области безбедности и здравља на раду.


Међународни Дан људских права

10decГенерална скупштина Уједињених нација прогласила је 10. децембар за Дан људских права, како би скренула пажњу „народа света“ на Универзалну декларацију о људским правима, потписну 1948. године, као први свеобухватни инструмент заштите људских права. Декларација по први пут у историји човечанстава прокламује заједничке стандарде људских права које треба да постигну сви народи и све нације света, „Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима“ одређује први члан декларације. На Међународној конференцији УН о људским правима 1968. године, одлучено је да декларација представља обавезу за све чланице међународне заједнице и да представља основ за све даље донете правно обавезујуће споразуме УН о људским правима, пре свих за два значајна међународна Пакта о грађанским и политичким правима и о економским, социјалним и културним правима. Поред овог глобалног нивоа заштите људских права који се остварују кроз инструменте УН за развој и заштиту људских права на европском регионалном нивоу од нарочитог је значаја Конвенција о заштити људских права и основних слобода Савета Европе, донета 1950. године која не само да штити основна људска права и слободе већ установљава и механизам надзора над њиховим остваривањем и заштитом. Људска права су основна права која има свака особа, која се стичу рођењем, која су неотуђива и недељива, својствена свим људима, без обзира на држављанство, пребивалиште, пол, национално или етничко порекло, боју коже, веру, језик, или било који други статус.
Синдикати су сложни да су и радничка права - људска права. У окружењу у коме се радничка права системски своде на ниво прекаријата, а достојанство рада и радног човека на прединдустријско друштво, Дан људских права синдикалне централе обележавају пригодним саопштењима и акцијама које упућују на одговорну социјалну државу као могуће решење, ултимативни услов и једину алтернативу терору неолибералне економије која је, као канцер, разорила све економске, етичке, социјалне и људске норме и обичаје нашег живота. Социјална тржишна привреда била је основ и гарант демократије, социјалне толеранције и европског начина живота више од четрдесет година и на њеним темељима и вредностима грађен је и обезбеђен најдужи период економског и друштвеног просперитета „европских социјалних држава“ и достигнут и трајно успостављен висок степен људских, грађанских, социјалних и других права који познајемо као „европске вредности“. У најкраћем, социјална тржишна привреда представља уравнотежени спој тржишне економије и социјалне одговорности међусобно повезујући њихове принципе и личне слободе. Глобална економија, прикривена перманетна економска криза, крах неолибералног концепта, општа социјална криза и посебно, нова расподела економске моћи и утицаја доказују да је социјална тржишна привреда, посебно за мале, нестабилне и транзицијом девастиране економије и младе, душтвено неодговорне демократије, најбољи, ако не и једини пут у реиндустријализацију и одрживи економски развој, уз истовремену социјалну правду, друштвену кохезију и очување демократског друштва.


Зимовање у одмаралиштима ЕМС АД

zima2021Самостални Сектор за логистику ЕМС АД обавештава запослене о висини накнаде, условима и терминима за коришћење објеката за одмор, рекреацију и едукацију запослених (ОГЛАС). На основу Одлуке о висини накнаде за коришћење oбјеката за одмор, рекреацију и едукацију запослених у ЕМС АД Београд број 001-00-РОУ-21/2020-016 од 18.06.2020. године, расподела капацитета у објектима у зимској сезони 2020./2021. године ће се вршити према следећем ценовнику: Врњачка Бања – „Јасмин“ - 872,00 рсд/дан (апартман), Копаоник – „Релејна станица“ - 884,00 рсд/дан (апартман), Копаоник – „Тетреб“ - 5.915,00 рсд/дан (смештајна јединица са 2 лежаја), 8.410,00 рсд/дан (смештајна јединица са 4 лежаја), Нова Варош – „Златар“ - 502,00 рсд/дан (апартман).
ПРИЈАВЕ ДОСТАВИТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 30.11.2020. ГОДИНЕ! ПРИЈАВА за коришћење објекта за одмор, рекреацију и едукацију запослених у ЕМС АД


„Трећи талас“ заразне болести „COVID -19“

covid19Број инфицираних заразном болешћу „Covid-19“ у свету, па и у Србији (посебно у Београду и Ваљеву) из дана у дан расте. Надлежни очекују да ће се пораст броја заражених у наредних неколико недеља наставити. Неопходно је стриктно поштовање свих превентивних мера и поступака у функцији спречавања ширења ове заразне болести, нарочито да се у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, избегавају ризични контакти и већа окупљања, уз напомену да је држава пооштрила контролу и кажњавање непоштовања прописаних превентивих мера.
Придржавајте се обавезног ношења маски у просторијама ЕМС АД, као и држања физичке дистанце и дезинфекције руку. Будимо одговорни, заштитимо себе и друге и својим примером покажимо другима како се на делу чува здравље, али и своја компанија, порука је Радомира Петровића, председника СЕМС и члана тима који је оформљен у ЕМС АД са циљем да редовно прати ситуацију у Друштву и превентивно делује како би се спречило ширење вируса „SARS-CoV-2“ у пословном простору.


Социјални дијалог - дебатне активности повереника КСС

fesinedУ пандемијом отежаном и ограниченом синдикалном деловању, представници Кoнфeдeрaциjе слoбoдних синдикaтa учествовали су током октобра месеца, у београдском „Envoy Conference“ центру, на три дебатна скупа међународних непрофитних и невладиних организација „Fridrih Ebert Stiftung“ и „National Endowment for Democracy“, у организацији „Business Info Group“, регионалне медијске куће из Београда (уживо и путем „Zoom апликације), о актуелним темама. На Форуму са темом „Социјална димензија европских интеграција на Западном Балкану“ говорили су - Ralf Meltzer, директор канцеларије „FES Dialogue Southeast Europe“, Мирна Јусић, „Analitika, Center for Social Research“, Наташа Вучковић, генерална секретарка фондације „Центар за демократију“, Чеданка Андрић, извршна секретарка синдиката УГСН и Жарко Шундерић, директор Центра за социјалну политику. Модераторка је била Љубица Гојгић, новинарка РТВ. На Форуму са темом „Зашто су јавна предузећа у Србији у губитку“, уводничари су били - Душко Васиљевић, Светска банка, Богдан Петровић, консултант, Милорад Филиповић, професор Економског факултета у Београду и Петар Ђукић, професор на ТМФ, члан Научног друштва економиста. Модератор је био новинар Милош Обрадовић. На Панелу са темом „Где ће се запослити генерација из карантина?“ говорили су Ана Стојановић, руководилац сектора за дуално образовање и образовне политике у ПКС, Марко Перић, председник секције младих Савеза самосталних синдиката Београда, Јелена Жарковић, професор, Економски факултет у Београду и Јана Шарић, координаторка Центра Е8. Модератор је била Ивана Павловић, уредница портала „Нова економија“. На сва три скупа међу представницима КСС био је и Милован Андрић из СЕМС.
Закључци дебата са ових скупова објављени су на порталима организатора. Идеал Европе, од њеног настајања, јесте истински уједињена, социјална и солидарна европска заједница. Социјална димензија је кључни аспект европских интеграција, које немају значај уколико грађани не осећају напредак у том процесу. Социјална димензија европских интеграција (веће могућности за запошљавање, већа социјална једнакост, развијен социјални дијалог, раст општег животног стандарда...) је водећи мотив за подршку коју већина грађана Србије даје процесу ЕУ интеграција. Учесници панела су анализирали ефикасност постојећих инструмената Европске комисије за координацију социјалних сектора у процесу европских интеграција. Учешће синдиката, цивилног сектора, невладиних организација и грађанских иницијатива у креирању социјалне политике потврђују аутентичност и неопозивост процеса европских интеграција.
Укупна имовина Јавних предузећа у Србији је око 22 милијарде евра, односно она располажу са преко 23 одсто укупног капитала и више од 16 одсто имовине целокупне привреде. У централној и источној Европи (ЦИЕ) јавна предузећа скоро без изузетака значе нижу продуктивност и ризике за привреду. По квалитету корпоративног управљања домаћа предузећа била су на 15 месту од 20 рангираних држава ЦИЕ. Јавна предузећа и даље представљају ризик по јавне финансије. За даље поправљање њиховог пословања неопходно је јачање одговорности и транспарентности пословања, а за њихову реформу превасходно је потребна политичка воља. Усвајање добрих прописа у овој комплексној области не значи много ако се не поштују дух и слово закона. EБРД (European Bank for Reconstruction and Development), je започео израду стратегије управљања државним предузећима са циљем да се утврди шта држава жели од њих.
Млади који улазе на тржиште рада иначе се налазе у најтежем положају приликом тражења посла, а током пандемије, када се привреда суочава са бројним проблемима, то је постало још теже, оцењено је на конференцији „Где ће се запослити генерација из карантина?“, коју су организовале „Нова економија“ и фондација „Фридрих Еберт“. Закључци су да транзиција од школе до посла доста дуже траје у Србији него у Европској унији, да мали број младих има у синдикатима и да је у јавном сектору њихов положај много бољи него оних у приватном сектору. „Моја прва плата“ је актуелни државни програм који није запослење већ пракса, добија се само накнада, а то није плата и путем тог програма корисницима се не рачуна радни стаж.


Завршено опремање одмаралишта ЕМС АД

odmorРеализујући донете одлуке са треће седнице Извршног одбора Синдиката ЕМС (због програмских промена које су условљене пандемијом, односно због озваничавања нових договорених заједничких акција Послодавца ЕМС АД и Синдиката ЕМС, уместо одложених програма групних превентивних и спортских рекреација), Радомир Петровић, председник и Владимир Смилић, заменик председника СЕМС, извршили су снабдевање новом опремом два објекта за одмор, рекреацију и едукацију запослених у ЕМС АД Београд. Централа Синдиката ЕМС, у сарадњи са Самосталним сектором за логистику ЕМС АД, опремила је новим намештајем, постељином и смарт телевизорима објекат на Златару и вилу „Јасмин” у Врњачкој Бањи.


7. октобaр – Дан достојанственог рада

dostojanrad Достојанствен рад је темељно људско право на пристојан – значи уговорен, легалан, безбедан и адекватно плаћен рад? Насупрот условима у којима живи већина запослених, достојанствен рад је само онај рад који не унижава човека и који обједињује следећих шест елемената: (1) продуктиван рад, а не тек политички креирано (привремено) радно место, (2) уређен и фер однос послодаваца према запосленима, (3) безбедно и здраво радно место и (4), заштиту социјалних права запослених и чланова њихових породица. Тиме се уједно креирају и (5) услови за лични просперитет запосленог и његову социјалну интеграцију која укључује и (6) слободу запослених да се организују и активно учествују у одлукама које их се непосредно тичу. Притом, успостављање услова за остваривање достојанства на раду није само мисија синдиката већ ствар консензуса унутар Међународне организације рада, од које је достојанствен рад, као концепт, и потекао.


Изборна седница Пете Координације Синдиката ЕПС

vИзборна седница Одбора Пете Координације Синдиката радника Електропривреде Србије, одржана је у Ћуприји, 02.10.2020. године. Због одласка у пензију председника и два члана Одбора V координације Синдиката ЕПС, сагласно члану 22. Статута Синдиката радника Електропривреде србије и члану 1. Правила Пете координације Синдиката ЕПС, у складу са правилима две удружене чланице Синдиката ЕПС („Синдикат Управе ЕПС“ и „Синдикат ЕМС“) и одлукама извршних одбора ових синдикалних организација, потврђени су нови мандати старим члановима и једногласно су изабрани нови председник, заменик председника и чланови Одбора Пете координације Синдиката ЕПС (по три представника удружених синдикалних организација): Владимир Смилић, председник, Илија Вукелић, заменик председника, Обрад Пантелић, члан, Дејан Стевковић, члан, Горан Штетин, члан и Радомир Петровић, члан. Због већег броја чланова Синдиката ЕМС и велике разуђености чланства, кооптиран је Иван Голубовић (још један члан из Синдиката ЕМС) у Одбор Пете Координације Синдиката радника Електропривреде србије.


Нова измена Плана примене мера, 24.09.2020. године

virusУ складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом Јелена Матејић, директор ЕМС АД, донела је адекватну одлуку којом се повећава и унапређује безбедност и здравље запослених, ради спречавања појаве епидемије заразне болести, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести „COVID -19“, изазване вирусом „SARS-CoV-2“: „Измена Плана примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести“ (број документа: 900-00-OPP-1419/2019-071, од 24.09.2020.).


Лист ЕМС 95

95Прошло је више од пола године од када је Влада Републике Србије донела Одлуку о проглашењу заразне болести „COVID-19”, која је изазвана вирусом SARS-CoV-2. Централа Синдиката ЕМС, као и све синдикалне подружнице, прилагодили су своје активности епидемиолошким условима. У чланку на „синдикалној“ страни, Радомир Петровић, председник Синдиката ЕМС, реферисао је о активностима и мерама које су предузели Синдикат и Послодавац у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ и издвојеним привредним друштвима „Електроисток Изградња“ и „Електроисток Пројектни биро“, у циљу заштите ангажованих запослених од могуће заразе вирусом „SARS- -CoV-2“. У чланку је пренет и апел председника СЕМС, као и о донете одлуке органа СЕМС.


Измена Плана примене мера

maskaУ складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом Одбор директора Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ и Јелена Матејић, директор ЕМС АД, донели су адекватне одлуке којима се повећава и унапређује безбедност и здравље запослених, ради спречавања појаве епидемије заразне болести, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести „COVID -19“, изазване вирусом „SARS-CoV-2“: „Измена Плана примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести“ (број документа: 900-00-OPP-1419/2019-070, од 18.09.2020.) и „Одлука о организацији процеса рада током спровођења превентивних мера и активности на спречавању корона вируса“ (број документа: 001-00-ROU-30/2020-003, од 22.09.2020. године).


Одмаралишта ЕМС АД, 2020./2021. година

odmaralistaСамостални Сектор за логистику ЕМС АД обавестио је запослене о висини накнаде, условима и терминима за коришћење објеката за одмор, рекреацију и едукацију запослених у акционарском друштву „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ” БЕОГРАД, на основу Одлуке број 001-00-РОУ-21/2020-016, од 18.06.2020. године, која се односи на расподелу капацитета у овим објектима у сезони 2020./2021. година.
Приликом боравка у објектима за одмор, рекреацију и едукацију запослених у ЕМС АД Београд (Златар, Врњачка Бања - „Јасмин”, Копаоник - „Релејна станица” и „Тетреб”) корисници су дужни да се придржавају прописаних превентивних мера.

(Обавештење)
(Образац пријаве)
(Превентивне мере)


Десанкине вечери

DesaВреме које је за нама показало је да су људи веома тешко доживели социјалну изолацију и да је култура значајно запостављена. Тражећи могуће моделе представљања својих уметничких дела, песници града Ваљева, удружени у Књижевни клуб, заједно са Матичном библиотеком „Љубомир Ненадовић“ одлучили су да се нешто дешава у култури града и организовали су „Десанкине вечери“. Манифестација се одржава сваке среде испред кафеа „Starberry“ од 26. августа до 16. септембра. У периоду од сат до сат и по времена по три ваљевска песника говоре своје стихове, а на почетку се казује поезија Десанке Максимовић. Прве вечери прва је наступила песникиња Марија Шкорнички, координаторка Секције за културу СЕМС и уредница алманаха уметничког стваралаштва чланова Синдиката ЕМС „Колонада“.
У оквиру ове манифестације биће промовисана и књига „Песме о Ваљеву“ у којој је сажето 69 песама које говоре о граду на Колубари.


Апел председника Синдиката ЕМС

radeПрошло је више од четири месеца од када је Влада Републике Србије донела Одлуку о проглашењу заразне болести „COVID-19“, која је изазвана вирусом „SARS-CoV-2“. Са циљем да се запосленима помогне да на што лакши начин превазиђу последице проузроковане пандемијом, Централа Синдиката ЕМС се одмах активно укључила у рад Штаба за оперативно деловање ЕМС АД.
Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију, у којој се свакодневно бележи велики број инфицираних, Радомир Петровић, председник Синдиката ЕМС, aпеловао је на чланове Синдиката ЕМС и остале колеге запослене у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ и издвојеним привредним друштвима „Електроисток ‐ Изградња“ и „Електроисток ‐ Пројектни биро“, да ако код себе примете симптоме вируса или уколико су били у непосредном контакту са лицем код кога је потврђено присуство вируса, одмах јаве надлежној здравственој установи и о резултатима тестирања обавесте свог непосредног руководиоца. Он је замолио све чланове Синдиката ЕМС и остале колеге да сачувају своје и здравље својих породица, пријатеља и колега, да се и у наредном периоду понашају одговорно, како на свом радном месту тако и ван посла, да се редовно информишу о актуелним мерама које предузимају надлежни државни и компанијски органи и да стриктно поштују све наложене превентивне мере и препоруке.
„Пандемија COVID-19“


СЕМС погон Нови Сад - Рекреативни одмор

ns zlatibor sokobanja Драган Шарић, председник синдикалне подружнице СЕМС погон Нови Сад, склопио је уговоре о закупу апартмана на Златибору и Сокобњи за запослене у РЦО Нови Сад. Послодавац ЕМС АД, Централа СЕМС и синдикална подружница СЕМС погон Нови Сад организују рекреативни одмор на Златибору у трајању од седам дана (од 25.07. до 03.10.2020. године) у четворокреветним апартманима „Рапид“ и Сокобњи у трајању од седам дана (од 05.09. до 10.10.2020. године) у четворокреветним апартманима виле „Пола“.
Златибор, апартмани „Рапид“"
Сокобња, вила „Пола“"


СЕМС Управљање - Рекреативни одмор

taraПослодавац ЕМС АД, Централа СЕМС и синдикална подружница СЕМС Управљање организују рекреативни одмор у четворокреветном апартману виле „Тарски вук“ на Тари. Вила се налази у насељу Калуђерске баре, апартман садржи две собе, кухињу, купатило, кабловску телевизију и бежични интернет. Смештај је на бази 7 ноћења уз коришћење сопственог превоза.


Спортско-рекреативни одмор

janjicЗбог недовољних капацитета у одмаралиштима Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, по Споразуму СЕМС - ЕМС АД, у оквиру реализације заједничког програма ЕМС АД и СЕМС „Спортско-рекреативни одмор“, поред капацитета у власништву ЕМС АД, закупљени су додатни капацитети који су одређени одлукама одбора синдикалних подружница, продужавањем постојећих уговора са прошлогодишњим закуподавцима или склапањем нових уговора о пословној сарадњи са изабраним даваоцима услуге фиксног закупа апартмана.
Следеће синдикалне подружнице организују спортско-рекреативни одмор у апартманима виле „Јањић“, у насељу Палисад на Златибору (смештај на бази 7 ноћења, уз коришћење сопственог превоза):
СЕМС Електроисток Изградња ,
СЕМС погон Крушевац ,
СЕМС Дирекција ,
СЕМС погон Ваљево ,
Заинтересовани чланови наведених синдикалних подружница достављају пријаве својим синдикалним повереницима.


Спортско-рекреативни одмор на Златибору за СЕМС погон Бор и СЕМС погон Београд

jokicЕМС АД, Централа СЕМС и синдикалне подружнице СЕМС погон Бор и СЕМС погон Београд, организују спортско-рекреативни одмор на Златибору у апартманима виле „Јокић“. Вила „Јокић“ у свом саставу поседује 7 нових апартмана (пет апартмана са 1 одвојеном спаваћом собом, један апартман са 2 спаваће собе и један студио апартман). Апартмани „Јокић“ се налазе у насељу Ђурковац, око 300m удаљени од центра. Кабловска, Интернет, CG, LCD TV, Терасе, Паркинг. Телефони за информације: 0642775239, 0642915705 и 031 845 602.
СЕМС погон Бор - Смене и Пријава"
СЕМС погон Београд - Смене и Пријава"


Одмор у бањама Србије

banjeПоред уговора које је Централа Синдиката ЕМС закључила са више специјалних бањских болница о десетодневној медицинској рехабилитацији стационарног типа, закључени су и „протоколи о сарадњи“ са неколико специјалних болница за индивидуални и породични одмор у бањама Србије.
СОКОБАЊА, СБ "Бањица"
https://www.banjica.co.rs/
ПРОЛОМ БАЊА, СБ "Пролом Бања"
https://prolombanja.com/o-nama/


Одмор на Златибору

centralinnЦентрала Синдиката ЕМС је закључила „Протокол о сарадњи“ са комплексом апартмана „Central Inn“ изграђеним 2019. године. Као најновији додатак туристичкој понуди Златибора, објекат у понуди има 16 модерних апартмана и студија опремљених по највишим стандардима. Апартманску понуду употпуњује први гастро бар на Златибору у коме се ужива у великом и јединственом асортиману хране и пића. Локација је идеална за породице, младе брачне парове и друге који воле бити на свим дешавањима у срцу Златибора.
https://centralinnzlatibor.com/


Лист ЕМС 94

94Ове године обележавамо 15 година од оснивања ЕМС АД. 28. јун – Дан предузећа, због пандемије корона вируса дочекан је другачије него што је планирано. У ауторском тексту Јелене Матејић, директорке нашег Друштва, истакнуто је да смо прошли кроз тешке тренутке, нажалост, са ненадокнадивим губицима, али оно што је веома важно – запослени из свих организационих јединица успешно су се прилагодили новим околностима, у складу са једном од вредности наше компаније, а то је управљање променама. Посао није трпео, преносни систем је функционисао беспрекорно, све хаварије су отклањане брзо и ефикасно. Штавише, у читавој ситуацији, успели смо да кренемо са реализацијом и нових пројеката. Ствари се полако враћају у нормалу, поново се окупљамо по радним местима, спремни за нове успехе. До њих ћемо доћи заједно, као компанија, као колеге и као породица, изјавила је директорка за празнични лист.
У чланку на „синдикалној“ страни, Радомир Петровић, председник Синдиката ЕМС, реферисао је о активностима и мерама које су предузели Синдикат и Послодавац у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ и издвојеним привредним друштвима „Електроисток Изградња“ и „Електроисток Пројектни биро“, у циљу заштите ангажованих запослених од могуће заразе вирусом „SARS- -CoV-2“, помоћи оболелим колегама и помоћи породицама преминулих колега.
Јубилеј другачији од осталих


ЕМС АД у време ванредног стања

emsvscovidНеке ситуације у животу не могу се предвидети. Има ствари које су ван наших моћи. Прошли смо кроз тежак период, погодиле су нас људске трагедије, десиле су нам се непредвиђене околности, радили смо у отежаним условима. И успели смо! Обезбедили смо беспрекоран рад енергетског система, успешно смо санирали све кварове и били смо хумани. Изашли смо из ове ванредне ситуације паметнији и јачи.
ФИЛМ


Хуманитарна помоћ манастиру Пустиња

pustinjaЦентрала Синдиката ЕМС је наставила традицију да приликом реализације синдикалне програмске активности снабдевања чланова огревом, организује хуманитарну акцију. И ове године сестринству манастира „Пустиња“ донирано је пет тона сушеног лигнита. Синдикални волонтери, заједно са превозником „РАР М. Живановић“, организовали су превоз угља из РБ „Колубара“ до драгоценог духовног и уметничког бисера Ваљевске епархије - манастира који се налази на улазу у клисуру реке Јабланице. По легенди стварање старе богомоље на чијим темељима је саграђена црква посвећена Ваведењу Пресвете Богородице, повезано је са владавином Немањића, посебно са краљем Драгутином. Скучени заравњени плато окружен густом шумом пружио је идеалне услове за подизање сакралног седишта које чува и расејава хришћанску православну духовност. Древном светињом управља високопреподобна мати игуманија Нина, а поред ње у манастиру се налазе још две монахиње. Оне су дочекале делегацију СЕМС и захвалиле се на дару свим члановима Синдиката ЕМС.


Рехабилитација

banjeДесетодневна медицинска рехабилитација стационарног типа је заједнички програм Послодавца и Синдиката којим се обезбеђује оболелом или повређеном запосленом продужена рехабилитација у случају постојања болести, повреда и других стања за следећа индикациона подручја: повреде и обољења локомоторног система (кости, зглобови и мишићи), реуматска обољења, ендокринолошка обољења, обољења срца и крвних судова, неуролошка обољења и обољења респираторног система.
Пријаве за рехабилитацију, уз одговарајућу препоруку лекара, достављају се лицу задуженом за безбедност и здравље на раду, најкасније до 29.05.2020. године. Због пандемије корона вируса „SARS-CoV-2” Тим за превентивно деловање ЕМС АД је донео одлуку да се термини коришћења рехабилитације накнадно договоре са корисницима и уговоре са специјалним болницама у следећим бањама Србије, које је одредио Ресор за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС: Бања Ковиљача, Бања Кањижа, Врњачка Бања, Соко Бања, Нишка Бања, Пролом Бања, Луковска Бања и Чигота Златибор. Планирано је да у 2020. години лица задужена за БЗР у ЕМС АД, у сарадњи са синдикалним повереницима, на основу пријава запослених, одреде 60 оболелих или повређених радника за овај програм. Ако буде више пријављених него што има обезбеђених средстава, најважнији критеријум код рангирања кандидата је учесталост коришћења овог програма (ко није био на рехабилитацији последње три године има предност).
Додатне информације се могу добити од Дејана Стевковића, председника Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС, на телефон 064/8029-548.
ОБЈАВА
ПРИЈАВА


Одлука о постепеној нормализацији процеса рада у ЕМС АД

normalПолазећи од Одлуке Народне скупштине Републике Србије да укине ванредно стање уведено због пандемије вируса SARS-CoV-2, који је узрочник заразне болести COVID-19, донете на Другој седници за време ванредног стања, одржаној 06.05.2020. године, Одбор директора ЕМС АД је 07.05.2020. године донео Одлуку број 001-00-РОУ-17/2020-002 „Одлука о постепеној нормализацији процеса рада након укидања ванредног стања и утврђивању неопходних превентивних мера у ЕМС АД након укидања ванредног стања“. У прилогу ове Одлуке су „Општа правила за организовање безбедног рада“, као скуп превентивних мера обавезујућег карактера.


Секција добровољних давалаца крви Синдиката ЕМС

krvСекција добровољних давалаца крви Синдиката ЕМС се укључила у акцију Завода за трансфузију крви Војводине, која је организована 18.03.2020. године, у Новом Саду и Србобрану. Као и увек, велики број запослених у ЕМС АД РЦО „Нови Сад“ одазвао се позиву и донирао крв која ће многима спасити животе. Наши запослени су још једном показали велику хуманост и емпатију, поготово у време ванредног стања, које нас је још више ујединило и оснажило.
Борјанка Макањић, председница Актива жена СЕМС и повереник СЕМС погон Нови Сад, изабрана је за новог координатора Секције добровољних давалаца крви Синдиката ЕМС.
Borjanka.Makanjic@ems.rs Моб. тел. +381648029559


Нови веб-сајт Центра за Индустријске односе

cioРедизајниран је веб-сајт једне од најактивнијих институција у области едукације учесника социјалног дијалога и развијања свести о томе да је „доживотно учење“ услов професионалног напредовања и квалиета живота свих људи. Институт за развој синдикализма, социјалну демократију и корпоративну културу се поред образовне делатности бави и научно истраживачким радом. Стална активност на унапређивању стручних и техничких капацитета и стално ширење мреже сарадника из различитих области, који учествују у активностима подршке предузећима и институцијама, омогућили су да се Центар ангажује на широком спектру пројеката.
„Службени гласник“ Републике Србије, уз стручну подршку стручњака Центра објавио је Енциклопедију индустријскух односа, која обухвата више од 1000 одредница из ове области.
У циљу обезбеђивања континуираног, квалитетног и ефикасног рада у припреми веб-сајта, актуелности текстова и вести које ће се на сајту објављивати, формиран је Редакциони одбор сајта, који чине уредница проф. др Татјана Радичевић Драгичевић и чланови Редакционог одбора: проф др Дарко Маринковић, проф др Предраг Ристић, доц. др Слободан Петровић и доц. др Иван Арнаутовић.


Mеђународни празник рада 1. маj

Овај Први мај је као ниједан други. Нема ни протеста, ни колективног роштиљања, ни првомајских излета. Претерано је рећи да, после пандемије корона вируса, више ништа неће бити исто, али ово је сигурно крај млакој, пригодној реторици и рутински постављеним захтевима на првомајским шетњама и фингираног социјалног дијалога. По свему судећи, пандемији ће следити озбиљна економска криза која ће, са променљивим рецесионим интензитетом, потрајати. На испиту и проби ће се наћи наша свакодневица - од навика и понашања до радних односа. У кризама, ствари по раднике и синдикате лако могу бити још горе. Пандемија је одличан изговор за већ присутну рецесију и дугогодишњу стагнацију плата запослених. Против пандемије не можете ни штрајковати ни гласати. У таквој стварности, у којој си срећан што си жив и имаш посао, носталгично звуче приче о безбедном и достојанственом раду и зарадама, а онда и о пензијама од којих се може пристојно живети. Гесло „ћути и буди задовољан што имаш посао“, са поново раширеним страхом од губитка тог посла – има све ширу примену.
На другој страни, најборбенији и најбољи смо увек када је најтеже и када се то најмање очекује. У овом тренутку нема пречег циља од заштите здравља и сигурности радно ангажованих. На дужи рок синдикати морају изборити минималан губитак послова, пад зарада и спречити нарушавања радних права. На синдикатима је да се боре за социјално одговорну и развојно успешну државу која мора радити у интересу својих сопствених грађана.


Међународни дан БЗР

bzrОве године је 28. април - Међународни дан безбедности и здравља на раду, дочекан у време пандемије вируса SARS-CoV-2, који је код већине послодаваца показао неспремност и само привидно обезбеђивање заштите запослених на раду. У дану и недељи када се сећамо свих радника који су настрадали на својим радним местима истовремено свакодневно бринемо за све раднике који су изложени могућности да се на свом радном месту заразе, тешко разболе и изгубе живот. Поједини послодавци и даље не примењују прописане мере чиме доводе у директну опасност живот и здравље својих запослених, а о томе сведоче многе пријаве запослених поднетих против несавесних послодаваца. И раније су постојали, не тако мали пропусти када је у питању безбедност запослених на радним местима, нарочито у области грађевинске индустрије, док су данас готово сви радници угрожени, поготово у здравству и у непосредној производњи у делатностима у којима не може да се прекида процес рада. Обележавајући овај дан када се налазимо у ситуацији постојања опште опасности, све синдикалне централе указују на неопходност потпуног обезбеђивања запослених заштитном опремом, маскама, рукавицама, дезинфекационим средствима, као и на поштовање свих превентивних мера.
Штаб за оперативно деловање Акционарског друштва „Електромрежа Србије” благовремено је предузео све потребне мере у вези безбедности и здравља на раду које се односе на заштиту запослених у ванредној ситуацији изазваној епидемијом корона вируса, а запослени их дисциплиновано поштују, што је омогућило функционисање електроенергетског система без већих проблема.
Council of Global Unions Statement
Саопштење КСС


Седницa ИО СЕПС

iosepsСедницa Извршног одбора Синдиката радника ЕПС, коју је сазвао Милан Ђорђевић, председник Главног одбора СЕПС, одржана је у среду 22.04.2020. године, у сали за састанке на осмом спрату пословне зграде ЈП ЕПС, у Балканској број 13. На дневном реду су били извештаји свих председника синдикалних организација oве синдикалне централе, са пресеком стања о броју радника који раде и здравственом стању запослених, као и о атмосфери код колега који су радно ангажовани, а све везано за ванредно стање и актуелни тренутак у вези са пандемијом корона вируса.
Радомир Петровић, председник Синдиката ЕМС, реферисао је о свим активностима и мерама које су предузели Синдикат и Послодавац у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ и издвојеним привредним друштвима „Електроисток Изградња“ и „Електроисток Пројектни биро“, у циљу заштите ангажованих запослених од могуће заразе вирусом „SARS-CoV-2“, помоћи оболелим колегама и помоћи породицама преминулих колега од болести „COVID-19“.


Саопштење КСС, 22.04.2020. годинe

kssНа данашњи дан, пре 15. година, на Златибору је одржана прва оснивачка скупштина Конфедерације слободних синдиката. Оснивачкој Скупштини су присуствовали делегати из синдиката-оснивача Конфедерације. Оснивачи су репрезентативни синдикати из јавног сектора: Синдикат радника ЕПС, Синдикат ПТТ Србије, Јединствени синдикат Телекома Србије, Синдикат Телекома „Србија“, Синдикат финансијских организација Србије, Синдикат радника НИС и Унија синдиката. Усвојен је Статут Конфедерације са демократским принципима и циљевима, од којих се није одступило до данас, што за последицу има критички став према свакој власти која крши права радника, али због тога и намерно изостављање из социјалног дијалога у СЕС. И поред тога КСС је успела да постане репрезентативна и остане релевантна организација синдиката на нивоу Републике Србије.


Друга Скупштина и хуманитарни рад СЕМС

vsЗбог ванредног стања на територији Републике Србије, које је уведено због пандемије вируса „SARS-CoV-2“, друга седница Скупштине Синдиката ЕМС одржана је електронским путем 03.04.2020. године. Усвојени су извештаји о раду Централе Синдиката ЕМС и Фонда солидарности ЕМС у 2019. години и планови Централе СЕМС за 2020. годину и допуњен и пречишћен текст Правилника о раду Фонда солидарности ЕМС.
Синдикат ЕМС се активно укључио у рад Штаба за оперативно деловање ЕМС АД и заједно са пословодством учествује у набавци заштитних средстава и пружању помоћи запосленима. Посебна пажња се посвећује запосленима који су тренутно ангажовани на радним задацима, као и запосленима који су због тежих болести у самоизолацији. Синдикат ЕМС је, у сарадњи са Послодавцем ЕМС АД, до сада набавио: 6000 комада хируршких рукавица, 3100 заштитних маски за вишекратну употребу, 850 литара асепсола, 480 литара медицинског алкохола и 50 бочица антибактеријског гела.
Активисти Синдиката ЕМС пружају логистичку подршку нашим колегама који су хоспитализовани због потврђене заразе корона вирусом.
Са циљем да се запосленима помогне да на што лакши начин превазиђу последице проузроковане пандемијом корона вирусом, на предлог Синдиката ЕМС одложен је почетак враћања позајмице до обрачуна зараде за јун месец 2020. године.
Све док траје ванредно стање Централа Синдиката ЕМС и све синдикалне подружнице ће наставити са хуманитарним активностима.
Радомир Петровић, председник Синдиката ЕМС


Лист ЕМС 93, активности у ванредним околностима

ems93У време када се цео свет суочио са претњом од вируса „COVID-19“, који је зауставио многе културне и спортске догађаје, успорио многе економије, послове и пројекте, још једном су радници Електромреже Србије, као компаније која обавља послове од општег интереса за наше друштво, стављени пред велики испит. Упркос повећаном ризику у ситуацији проглашеног ванредног стања, поштујући обавезу свих нас да обезбедимо сигуран пренос електричне енергије, рад на инвестиционим пројектима се није зауставио. Чим је препозната опасност по запослене предузете су и прве мере заштите и превенције у борби са невидљивим непријатељем. Солидарност и заједнички рад свих стручних служби ЕМС АД је по ко зна који пут показана на делу... И овде се не стаје, већ се радови убрзавају, како би се обезбедила поузданост мреже и повећала њена стабилност, чиме се испуњава мисија друштвено одговорне компаније, што је у ванредном стању од изузетног значаја за очување интегритета државе и њених институција.
Штаб за оперативно деловање у оквиру Електромреже Србије свакодневно заседа путем телеконференције, прати ситуацију на терену и договара се о свим даљим потезима.


Активности Синдиката ЕМС у условима ванредног стања

cov19Централа Синдиката ЕМС и Ресор за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС, у координацији са Штабом за оперативно деловање ЕМС АД, набавили су извесну количину средстава препоручених за личну превентивну заштиту и дезинфекцију површина, која ће бити дистрибуирана свим деловима Друштва.
Због пандемије „Корона“ вируса и потребе да се све синдикалне активности обављају координирано, а поводом проблематичног синдикалног излета у Босну и Херцеговину, који је 07.03.2020. године организовала синдикална подружница СЕМС погон Ваљево, Радомир Петровић, председник Синдиката ЕМС, поручио је свим члановима Скупштине Синдиката ЕМС да се од 23.3.2020. године све синдикалне активности спроводе у сарадњи са Централом Синдиката ЕМС (допис председника СЕМС).


Ванредно стање на територији Републике Србије

covid19Због пандемије корона вируса, на основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије, председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, донели су Одлуку о проглашењу ванредног стања, објављену у Службеном гласнику РС, број 29 од 15. марта 2020. године. На сајту Синдиката ЕМС су, поред наведене Одлуке, објављене и Уредба о мерама за време ванредног стања, која је објављена у Службеном гласнику РС, број 31 од 16. марта 2020. године и Наредба министра унутрашњих послова број 01-1094/20-58, о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије, од 18. марта 2020. године.
Објављена су и обавештења, обраћање и одлуке које су тим поводом донели директор ЕМС АД,
Штаб за оперативно деловање и Одбор директора ЕМС АД.

Званична обавештења о корона вирусу и мерама заштите дају се на сајту Министарства здравља Републике Србије - https://covid19.rs/


Декларација ЕКС о епидемији корона вируса

koronaНа састанку у Бриселу 9. мартa 2020. године, Извршни одбор Европске конфедерације синдиката (ЕКС) је, поводом епидемије корона вируса, упутио позив свим запосленим у Европи на смиреност и поштовање савета надлежних здравствених институција. Усвојена је декларација у којој су поздрављени кораци предузети на нивоу ЕУ и на националним нивоима, уз инсистирање да се донесу све неопходне мере да се заустави ширење вируса, као и да се примене мере неопходне за сузбијање здравствених и економских ефеката ове ситуације без преседана.
Изразивши посебну забринутост због импликација по раднике, Одбор ЕКС је навео да су „многи наши чланови у директном контакту са јавношћу и, као такви, у ризику од заразе и преношења заразе на друге. Зато треба да се постарамо да њихово здравље и безбедност буду на првом месту. Позивамо све послодавце да примене принципе превенције, спроведу све адекватне мере да заштите здравље радника на радном месту, што се нарочито односи на оне који раде у јавним службама, укључујући здравствене раднике у јавном сектору који су у првим редовима борбе“. Такође, Одбор је позвао на хитне мере како би се обезбедило да сви радници који имају симптоме или који су у карантину могу да оду на одсуство без бојазни да ће изгубити посао или приходе. Заражени радници у секторима где је поштован социјални дијалог, укључујући колективно преговарање, биће збринути по основу постојећих споразума. „Ово, међутим, није случај за стотине хиљада других радника, укључујући оне који немају право на боловање, оне са ниским зарадама или на несигурним пословима, посебно за оне запослене који, иако то није њихова грешка, не могу себи да приуште изолацију“.
Извршни одбор је позвао националне владе у Европи да буду опрезне и да се постарају да бескрупулозни послодавци не користе корона вирус као оправдање за отпуштање и технолошке вишкове, као и да не дође до прекида у исплати зарада оних који су у немогућности да раде због вируса. Епидемија корона вируса доказује важност добро организованог система јавног здравства и потребу за правим инвестицијама у капацитете, како би се свим људима у невољи обезбедио приступ здравственим услугама. Извршни одбор поздравља примену флексибилног приступа фискалним циљевима које је недавно најавила ЕУ. Све државе и ЕУ треба да предузму све потребне мере како се ова ситуација не би претворила у глобалну рецесију са катастрофалним последицама по раднике и њихове породице. У том циљу, социјални партнери морају на време и истинито да буду информисани и консултовани како би могли да гарантују за интересе радника, нарочито у смислу ад хок социјалних и економских мера које могу проистећи из ове кризе (одлуке Одбора директора ЕМС АД)


8. март - Међународни дан жена

8mМеђународни дан жена посвећен је прослави женских достигнућа у социјалној, економској, културној и политичкој сфери. Овог дана се такође скреће пажња на родну (не) равноправност и женска права. Родна равноправност се поред осталог мери упоређивањем прихода жена и мушкараца, њиховог образовања и радног времена. Глобално, обележавање Међународног дана жена време је за размишљање о њиховом положају, залагањима и акцијама како би се баријере даље рушиле. Са више од једног века историје, Међународни дан жена је покрет усредсређен на јединство и снагу. Богата историја Међународног дана жена сеже до 1909. године када је Социјалистичка партија Америке и 15.000 жена у Њујорку протествовало тражећи краће радно време, боље плате и право гласа. Глобално, обележавање Међународног дана жена време је за размишљање о њиховом положају, залагањима и акцијама како би се баријере даље рушиле. Са више од једног века историје, Међународни дан жена је покрет усредсређен на јединство и снагу. Уједињене нације званично су признале Међународни дан жена 1975. године, а од 1996. сваке године се усваја годишњи мото. Први је био „Прослава прошлости, планирање будућности“, а овогодишњи мото је „Свако за једнакост“. Тема овогодишње кампање базира се на концепту „колективног индивидуализма“, који се односи на идеју да је сваки појединац део целине и да поступци поједнинца, понашање и размишљање могу имати утицаја и на ширу заједницу.
Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић изјавила је поводом 8. марта, Међународног дана жена, да су жене у Србији и даље дискриминисане на тржишту рада, углавном када је реч о порођају и немогућности напредовања. „Највећи напредак претходне године учињен је на законодавном пољу и на пољу политичке партиципације жена“, оценила је Јанковићева и додала да верује да ће управо жене наметнути теме које их највише интересују, а тих проблема се не треба стидети.
Централа Синдиката ЕМС је 8. марта, поводом празника жена традиционално поклонила свим чланицама ручно рађене слатке залогаје „Eugen Chocolate“ са апликацијом СЕМС знака на амбалажи, а синдикалне подружнице су према својим могућностима, даровале цвеће, новчане и друге пригодне поклоне својим чланицама. Већина подружница Синдиката ЕМС је организовала и осмомартовске прославе у просторијама Друштва или ресторанима (Фото).


Колективно преговарање у Србији - стање и перспективе

profЦентар за индустријске односе је основан од стране групе независних експерата и активиста синдиката, као независна експертска организација која има за циљ афирмацију вредности плуралистичког, демократског друштва, унапређивања људских права, владавине права, социјалне тржишне привреде, социјалне правде, социјалне демократије, социјалног партнерства, успостављања и трајног одржавања индустријског и социјалног мира у функцији слободе, достојанства и све већег квалитета живота људи. Од свог оснивања Центар организује неформалне трипартитне скупове под називом "Радни доручак" на којима су узели учешће многи представници синдиката, послодаваца и Државе. Последњи такав скуп је одржан у Београду, у просторијама Високе струковне школе за предузетништво, 4. марта 2020. године, са темом "Колективно преговарање у Србији - стање и перспективе". Домаћин овог радног доручка је био Раде Петровић, председник Синдиката ЕМС, коме се овом приликом захвалио проф. др Дарко Маринковић, директор Центра. У препуној сали Центра међу учесницима едукативног скупа су били и чланови Преговарачког тима Синдиката ЕМС Влада Смилић и Драган Шарић.
У протекле три деценије систем колективног преговарања пролазио је кроз бројна отворена питања, дилеме, у трагању за одговорима који модел колективног преговарања највише одговара специфичностима процеса друштвених реформи које се одвијају у Србији. Чињеница да је сам процес транзиције конфликтан и противречан, утицала је да колективно преговарање буде конфликтно и противуречно. Социјални актери, односно учесници процеса колективног преговарања имали су различите ставове, различите интересе, које су настојали да усагласе у преговарачком процесу. У сваком случају, крајњи резултат је позитиван, што потврђује унапређивање правног оквира и праксе колективног преговарања као и сагласност социјалних партнера о томе да је колективно преговарање цивилизацијска тековина и један од најефикаснијих инструмената социјалног мира. Међутим, у промењеним друштвеним околностима многа питања траже нови приступ и нове одговоре. То су, поред осталог следећа питања: Унапређивање капацитета социјалних партнера за колективно преговарање; Мирно решавање индустријских и социјалних конфликата; Правни оквир колективног преговарања; Однос законодавне и аутономне регулативе; Специфичности колективног преговарања у јавном сектору; Предности и ограничења дисперзираног система колективног преговарања у Србији. Имајући у виду наведене и друге изазове са којама се данас суочава процес колективног преговарања, Центар за индустријске односе, у складу са досадашњом успешном праксом, као и иницијативом једног броја сарадничких организација организоваo je радни доручак представника синдиката, послодаваца, државних институција, експерата, посвећен овој теми. Поред корисне размене искустава из области колективног преговарања и лобирања, учесници су искористили прилику за дружење, контакте и за неформалне, отворене, аргументоване разговоре о актуелним проблемима социјалног дијалога и за покретање нових идеја и иницијатива у овој области.


20. фебруар, Светски дан социјалне правде

wdsjСоцијална правда је једнак и праведан однос између појединца и друштва. Она је мерена експлицитним и одређеним терминима који означавају расподелу богатства, шансе за личне активности и друштвене привилегије. Генерална скупштина Уједињених нација је 2007. године прогласила 20. фебруар за Светски дан социјалне правде. Текст резолуције апелује на све државе света да своје привредне системе граде на основама правичности, једнакости и међусобне одговорности. Препознато је да су друштвени развој и социјална правда предуслови остваривања мира и безбедности унутар и између држава и да глобализација, повезаност тржишта и уклањање препрека у кретању инвестиција могу да подстичу развој економија и технологије и допринесу побољшању животног стандарда људи широм света. То је, међутим, могуће остварити само ако се људска права, родна равноправност и достојанство поставе у основу развоја. Подсећање на ову нужност на данашњи дан је први корак у правцу достизања жељеног циља.
Стопа сиромаштва у Србији убрзано достиже 30 одсто, а у ризику од сиромаштва или социјалне искључености живи сваки четврти становник. Сиромаштво највише погађа децу, старе и особе са инвалидитетом. У ситуацији када се укидају средства за многе услуге за децу, младе, старе, када се смањују права из социјалне и здравствене заштите, када у буџетским средствима све мање места има за најсиромашније, све указује на то да у будућности, без подршке, партнерства и сарадње свих чланова у заједници, неће бити могуће досезање друштва које се темељи на вредностима које чине – солидарност, праведност слобода и једнакост.


"Premium FitPass" за СЕМС

fitpassУ циљу превенције и унапређења здравственог стања запослених у ЕМС АД, Синдикат ЕМС је склопио уговор са компанијом "Emergo Sport d.o.o." На основу овог уговора сваки запослени у ЕМС АД може бити корисник пакета "Premium FitPass" по повлашћеној цени oд 2.000 динара (пуна цена пакета је 3.800 динара месечно). Запослени добијају могућност да упражњавају преко 60 различитих спортских активности (теретана, базен, аеробик, пилатес, јога, куглање, стони тенис, јахање итд.) у преко 600 објеката у више од 15 градова у Србији. Корисници пакета могу бити сви чланови СЕМС и сви запослени у ЕМС АД. Сваки корисник пакета може у програм укључити било ког пријатеља или члана породице за кога ће плаћати чланарину. Повлашћена месечна чланарина се плаћа путем административне забране на месечни износ зараде. Чланови Синдиката све потребне административне обавезе реализују преко својих синдикалних подружница, односно њихових председника. Корисници "Premium FitPass" пакета из ЕМС АД који нису чланови Синдиката ЕМС, пријаве достављају Централи Синдиката ЕМС, с тим да ће им административне забране реализовати обрачунска служба ЕМС АД. Запослени који су већ чланови програма, односно поседују картицу "FitPass" могу исту укључити у пакет "Premium FitPass". Уговорна обавеза је 12 месеци. За почетак прогрма, односно израду картице неопходно је доставити: име и презиме, фотографију (jpg), број телефона и адресу електронске поште.


Прва седница новог сазива ИО СЕМС

1IOSEMSПрва седница новог сазива Извршног одбора Синдиката ЕМС одржана је 28.01.2020. године. Конституисана је нова Централа Синдиката ЕМС, саветодавно-оперативно тело Извршног одбора СЕМС у саставу: Радомир Петровић, председник СЕМС, Владимир Смилић, заменик председника СЕМС, Биљана Срећковић, секретар СЕМС, Дејан Стевковић, председник Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу, Саша Здравковић, председник Ресорa за развој, информисање и радно-правну заштиту, Драган Шарић, члан Преговарачког тима СЕМС, и Виолета Живковић, професионална стручна сарадница у Централи Синдиката ЕМС, са другим члановима Стручне службе Централе, који по налогу председника СЕМС обављају стручне, аналитичке, информативне, консултантске, правне, рачуноводствено-финансијске и административно-техничке послове у Централи Синдиката ЕМС.
На предлог Радомира Петровића, председника Синдиката ЕМС, оформљена је и нова Комисија Фонда солидарности ЕМС, која ће у наредном периоду реализовати пружање материјалне помоћи члановима Фонда солидарности у решавању и ублажавању одређених стања њихових социјалних потреба, у саставу: Виолета Живковић, председник и Александар Јовановић, секретар Комисије Фонда солидарности ЕМС (трећег члана Комисије ФС одређује Послодавац ЕМС АД).
Владимир Смилић, заменик председника Синдиката ЕМС, предложио је председницима синдикалних подружница да се ангажују на реализацији снабдевања чланова Синдиката ЕМС робом и услугама под повољним кредитним условима и бенефицираним ценама ("FitPass", "Sport Vision"...).
Радомир Петровић, председник Синдиката ЕМС, информисао је чланове Извршног одбора СЕМС о извршеним примопредајама функција у Централи СЕМС и одборима синдикалних подружница и другим синдикалним актуелностима у периоду између две седнице највиших синдикалних органа. Он је проследио члановима ИО СЕМС едитабилни текст нацрта усклађених Правила синдикалних подружница, које је предложила Стручна служба Централе Синдиката ЕМС.


Прва Скупштина Синдиката ЕМС

1SkupstinaПрва седница новог сазива Скупштине Синдиката ЕМС одржана је 27.12.2019. године. Милован Андрић, дотадашњи председник Синдиката ЕМС, поздравио је новоизабране чланове Скупштине и честитао на изборној победи листе „Раде и Влада - солидарност и напредак“, која је при највећој излазности до сада, остварена на шест од једанаест изборних места, укупним резултатом 550:530 гласова, без иједне примедбе учесника изборног процеса. Андрић је истакао да је победа листе чији су носиоци били у синдикалном руководству у претходном мандату значајна и због уважених резултата који су они постигли под рестриктивним законским условима у периоду од 2014. до 2019. године. Он је пожелео успех у раду новим синдикалним функционерима и нагласио важност наставка успостављеног партнерског односа са Послодавцем, јер је функционални социјални дијалог једини пут до унапређења положаја запослених. Митар Срђеновић, председник Изборне комисије СЕМС је уручио уверења свим изабраним носиоцима синдикалних функција у наредном мандату. Скупштина је једногласном одлуком верификовала све мандате, после чега је Радомир Петровић, председник Синдиката ЕМС, наставио вођење седнице по утврђеном дневном реду. Он се захвалио Андрићу за све што је до сада урадио за синдикалну организацију и њене чланове и замолио га да стручним саветима настави да помаже Централи Синдиката ЕМС.
На предлог Радомира Петровића, председника Синдиката ЕМС, Скупштина Синдиката ЕМС је усвојила Правила Синдиката ЕМС са прилозима. Односи у Синдикату EMС се изграђују на принципима демократичности, избора и одлучивања, јавности рада, солидарности, ефикасности и одговорности чланова организованих у Централи Синдиката ЕМС и синдикалним подружницама делова Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд и издвојених привредних друштава „Електроисток - Изградња“ д.о.о. Београд и „Електроисток - Пројектни биро“ д.о.о. Београд. Нова Правила централизују више функција и омогућују ефикаснији рад синдикалних органа. Нови сазив Скупштине СЕМС је једногласно усвојио састав новог Преговарачког тима Синдиката ЕМС (Радомир Петровић, Владимир Смилић и Драган Шарић) и састав новог Надзорног одбора Синдиката ЕМС (Горан Иконов, Предраг Милутиновић и Драган Ћосић).
На позив председника СЕМС, једнoм делу седнице присуствовали су представници Пословодства ЕМС АД - Јелена Матејић, директор ЕМС АД, Александра Наупарац, оперативни директор и Иван Јовићевић, руководилац Сектора за план и анализу. Јелена Матејић је поздравила присутне, честитала им на изборној победи и пожелела новоизабраном саставу Скупштине СЕМС да континуирано настави успешну политику социјалног дијалога. Она је честитала и досадашњим социјалним партнерима на успешном минулом раду. Нагласила је да зна колику бригу Синдикат ЕМС води о положају запослених, али и да менаџмент ЕМС АД није на супротној страни, већ да подједнако брине за све запослене и да ради све што се може, у оквирима законских одредби, урадити на корист запослених.
Представници Пословодства ЕМС АД су одговорили на сва питања која су поставили синдикални функционери.

Следећа седница Скупштине Синдиката ЕМС заказана је за почетак месеца априла, када ће се одржати и први едукативни семинар за новоизабране синдикалне активисте.


Мобинг

mobing Закон о спречавању злостављања на раду обавезује послодавце да, у складу са обавезама из међународних докумената, а пре свега директива Европске уније, стварају услове неопходне за здраву и безбедну радну околину и предузимају превентивне мере ради спречавања појаве злостављања на раду. Законом се уређује спречавање и забрана злостављања на раду и у вези са радом, поступак за заштиту од злостављања код послодавца, поступак судске заштите, мере за унапређење односа на раду и друга питања од значаја за спречавање злостављања на раду и у вези са радом. Примена овог Закона и Правилника о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду, требало би да допринесе стварању позитивне радне атмосфере и међуљудских односа заснованих на сарадњи, колегијалности и тимском раду, што ће посредно утицати на радни учинак запослених и пословање послодавца.
Ради превенције злостављања и препознавања злостављања у ЕМС АД, одређена су лица за подршку којима запослени који сумња да је изложен злостављању може да се обрати ради пружања савета, информација и упутстава: Оливера Савић, дипломирани правник (мобилни телефон +381648408915), Жика Јовановић, дипломирани инжењер заштите од пожара (мобилни телефон +381648408946) и Милован Андрић, мастер менаџер, који је уједно и лице коме се подносе захтеви за заштиту од злостављања на раду (мобилни телефон +381648408219). Одлука о посредовању


СЕМС у листу ЕМС број 92

92У новогодишњем издању компанијског листа „ЕМС“ објављена је вест о победи листе „Раде и Влада - солидарност и напредак“ на редовним јединственим изборима у Синдикату ЕМС за све синдикалне функције и интервју одговорног уредника овог листа Милоша Богићевића са одлазећим дугогодишњим синдикалним лидером.
Објављено је неколико чланака о активностима синдикалних повереника између два броја овог магазина - извештаји са мултиконгреса, „Serbian Visions“ са темом „Лобирање у политици и економији“, са међународне конференције „Улога синдиката у социо-економским реформама“ и са семинара „Европски стандарди, национални оквир и пракса запошљавања преко агенција за запошљавање“.
Објављени су затим и вест о испраћају у пензију Јасмине Миљанић – Гузине, председнице Актива жена Синдиката ЕМС и Синдиката ЕПС, извештаји са превенције радне инвалидности запослених на местима са отежаним условима рада у хотелу „Toroni Blue sea“ у грчком летовалишту Торони, као и извештаји са неколико програмских активности Спортске секције СЕМС („SEMS Sports team building Kopaonik 2019“, Седамнаеста међународна „Спартакијада енергетичара“ у бугарском летовалишту Албена, 42. Сусрети координација СЕПС, највећа тим билдинг манифестација ове године у Војводини, трка „SBB Novi Sad Business Run 2019“, пријатељски фудбалски триагонале и излет у Будимпешту), приказ јубиларног десетог броја алманаха уметничког стваралаштва радника „Колонада“ који је издала Секција за културу Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС и извештаји о учешћу Централе Синдиката ЕМС у неколико хуманитарних акција.


Избори у Синдикату ЕМС

izboriОд 11. до 13. децембра 2019. године одржани су редовни јединствени избори у Синдикату ЕМС за све синдикалне функције. Стотинак чланова бирачких одбора синдикалних подружница и изборне комисије, супервизора и овлашћених посматрача спровело је изборне радње, без иједне примедбе учесника у изборној утакмици две јединствене изборне листе: прве „Раде и Влада - солидарност и напредак“ и друге „Ово је синдикат - сад немаш изговор - Драган Дашић“. Рекордно велика излазност показала је изузетно висок ниво свести чланова Синдиката ЕМС о важности њихове синдикалне организације у предстојећем периоду.
На јединственим изборима за 23 члана Скупштине Синдиката ЕМС тесну победу резултатом 550 према 530 освојених гласова, остварила је листа „Раде и Влада - солидарност и напредак“, са програмом сажетим у називу листе. Председник Синдиката ЕМС у наредном петогодишњем мандату ће бити носилац ове листе Радомир Петровић - Раде, из Јагодине, а његов заменик Владимир Смилић - Влада, из Београда, који ће и даље обављати функцију председника синдикалне подружнице СЕМС Електроисток Изградња.
Биљана Срећковић је будући секретар Централе Синдиката ЕМС и председник СП СЕМС Дирекција, Горан Ђорђевић, председник СП СЕМС погон Крушевац, Љубиша Живковић, председник СП СЕМС погон Београд, Драган Шарић, председник СП СЕМС погон Нови Сад, Ненад Трифуновић, председник СП СЕМС погон Ваљево, Саша Здравковић, председник СП СЕМС Управљање, Дејан Стевковић, председник СП СЕМС погон Бор, Миљурко Недељковић, председник СП СЕМС погон Обилић, Милош Милојевић, председник СП СЕМС Електроисток Пројектни биро, Борјанка Макањић, повереник СП СЕМС погон Нови Сад, Александар Јовановић и Марко Ђајић, повереници СП СЕМС Дирекција, Предраг Маринковић, повереник СП СЕМС погон Ваљево, Иван Видановић и Ненад Петронијевић, повереници СП СЕМС погон Крушевац, Владица Николић, повереник СП СЕМС Управљање, Никола Лалић и Никола Димитријевић, повереници СП СЕМС погон Београд, Даниел Ћирић, повереник СП СЕМС погон Бор, Иван Голубовић и Владимир Првановић, повереници синдикалне подружнице СЕМС Електроисток Изградња. ЗВАНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ


Колонада 10

k10Секција за културу Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС издала је јубиларни - десети број алманаха уметничког стваралаштва Колонада. У уводној речи Марије Шкорнички, уреднице овог часописа, дата је похвала одважности њеним ауторима. Живот се живи, а не само да се прича о њему. Није живљење посматрање других, већ је живот узимање учешћа у разним активностима. Временом, живот некоме уђе у колосек и преовладавају углавном рад и обавезе, а све мање уживање и задовољство. Поента је оживети живот разумевањем, стварањем, без критика и осуђивања света око себе, а то се постиже извлачењем лепих ствари, талената и умешности из самог себе. Стварање је чин „корак по корак“. После првог, други стиже у правом тренутку, препустиш се и уживаш у ономе што се указује и што ствараш. Поштујући правило - кад придоносиш својим специфичним даровима и талентима, делићи слагалице живота ће се уклопити стварајући савршену целину. Тако аутори Колонаде деле себе са другима. Крећу лагано, мислећи да је то што поседују премало, али није тачно. То што поседују су јединствени дарови којима су већ сами даровани да би били испуњени и задовољни. На почетку свог стваралаштва аутори се најчешће сударају са страхом од разголићености ако јавно прикажу и изложе своје радове који представљају њихове унутрашње визије и имагинације. Осим самог чина упуштања у стваралаштво још је већа похвала то што су се одважили да то што стварају и поделе са нама. Похвално је, што у нашем Алманаху, раме уз раме стоје и аматери и ствараоци са богатом биографијом и сви су поносни тиме што су део те презентације.


Eколошко - хуманитарнa акцијa „Чеп за хендикеп“

CzaHEколошко - хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“ је започета пре 7 година са циљем да се помогне особама са инвалидитетом. Акција подразумева прикупљање свих врста пластичних чепова који се касније рециклирају као тврда пластика. Удружење „Чеп за хендикеп“ представља изворну „grassroots“ грађанску иницијативу коју су покренуле особе са инвалидитетом (ОСИ) – корисници ортопедских помагала. Ова хуманитарна акција функционише тако што грађани добровољно прикупљају чепове са пластичних флаша, које удружење преузима и продаје рециклерима и за добијени новац купује одговарајућа ортопедска и друга помагала. Мисија удружења је побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом и залагање за остваривање пуног потенцијала сваке особе са инвалидитетом.
Синдикат ЕМС је члан мреже сарадника овог удружења који учествују у континуираној хуманитарној акцији, заједно са више од 1000 друштвено одговорних компанија и установа. Потписивањем Протокола о сарадњи са друштвено-социјално-хуманитарним Удружењем „Чеп за хендикеп“ Синдикат ЕМС се обавезао да као партнерска организација прихвати и ускладиштити све чепове од ПЕТ амбалаже које буду доносили запослени у ЕМС АД и издвојеним привредним друштвима „Електроисток Изградња“ и „Електроисток Пројектни биро“, а ово удружење, које помаже болесне од параплегије, квадриплегије, парапарезе, квадрипарезе и чланове који имају друге дијагнозе као што су церебрална парализа и особе са ампутацијом удова, обавезало се да ће прикупљене чепове искористити у сврху набавке ортопедских помагала за своје чланове. Пословодство ЕМС АД је одобрило и логистички помогло ову хуманитарну акцију у којој је током 2019. године сакупљено 400 килограма чепова, што је уз новчану донацију Централе Синдиката ЕМС било довољно за набавку ортопедске стајалице за Ђорђа Грујића из Крушевца. Протокол о сарадњи и Уговор о донацији