ЈАК ТИМ - ЈАКА СТРУЈА

jaktimУ складу са општим циљевима развоја структуре образовања и обуке из области безбедности и здравља на раду за запослене у ЕМС АД на радним местима везаним за одржавање далековода, организована је обука за рад са опремом, дозволама, налозима и радним задацима, упознавање са механичким карактеристикама ДВ и правилима БЗР и ЗОП за радове на ДВ. Први од планираних шест термина обуке монтера за ДВ и руководиоце радова на ДВ, одржан је од 06. до 08.11.2018. године, на полигону за ДВ обуку РЦО Крушевац, у ТС Крушевац 1. После улазног теста и кратких предавања полазници обуке су обављали практичне радне операције уз помоћ предавача и инструктора. За практични део обуке припремљен је полигон за обуку (стуб и распон за преглед) и обезбеђена је неопходна опрема и материјал за извођење радних операција, а екипе су донеле своју ЛЗО, електроизолациону опрему неопходну за обезбеђивање места рада на далеководу и опрему за спашавање повређеног.
Успешност обуке потврдили су резултати на излазном тесту, на коме је повећање броја тачних одговора било 25,7%, у односу на резултате улазног теста.
Наглашавајући важност тимског рада, организатор обуке је прогласио и наградио пехаром и медаљама најуспешнију екипу првог термина. Овом едукативном програму Послодавца ЕМС АД придружио се и Синдикат ЕМС кроз своју програмску активност „Такмичење монтера опремљених противпадном и другом ЛЗС опремом у пењању и симулираном обављању радних задатака на далеководном стубу”. Радомир Петровић, заменик председника Синдиката ЕМС, уручио је свим учесницима мајице са исписаним мотом ове едукације „ЈАК ТИМ - ЈАКА СТРУЈА” и СЕМС ранчиће, а победничкој екипи првог термина обуке - РЦО ППС ЈО ВНВ Београд, у саставу - Јеремић Горан, Петровић Влатко, Ћирић Марко и Цветковић Милош, пригодне поклоне Централе СЕМС.


Вежбање и здравље

profСа жељом да боравак великог броја запослених у ЕМС АД на Копаонику донесе што више инспирације о здравим навикама, здравом и квалитетнијем животу, у циљу упознавања запослених у ЕМС АД са могућностима за правилно бављење спортом и ризико факторима савременог начина живота и како их контролисати, препознати и спречити, Сектор за развој људских потенцијала ЕМС АД је у оквиру манифестације „SEMS Sports team building Kopaonik 2018“ реализовао посебан рекреативно-едукативни програм професора др Веска Драшковића, под називом „Вежбање и здравље“. Светска здравствена организација прогласила је недовољно кретање за фактор ризика број 1 када је у питању људско здравље, означивши га погубнијим од алкохола и дувана. Много седења и мало кретања слика је савременог начина живота. А покрет је природни и најефикаснији стимуланс за нормално функционисање организма. Просечно дете би за нормалан развој свакога дана требало да направи близу 40.000 покрета, а седење уз телевизор и видео-игрице одузимају му свакодневно неколико хиљада драгоцених покрета. Као последица тога код њих се, у пубертету и зрелом добу, јављају дегенеративне промене на мишићима, костима, поремећаји метаболизма и дијабетес типа 2. Снага момака од двадесетак година мања је него код рекреативца од 60 година. То указује да ће управо код њих доћи до озбиљних последица. Код младих особа које се недовољно крећу појавиће се бројне болести јер њима недостају одређени хормони и ензими неопходни за функционисање организма. Недовољно кретање слаби функцију срца и крвних судова, ремети ниво хормона. Према речима аутора тренажних технологија проф. др Веска Драшковића - покрет је природни и најефикаснији стимуланс за нормално функционисање организма и не постоји ниједан лек који може да замени покрет. Некретање убија. И зато и здрави и болесни, крећите се што више, порука је са Копаоника.
Велики број учесника је у фитнес центру хотела „Гранд“ проверио свој физички статус и за уочене недостатке добио стручни савет како да их реши. У конгресној сали хотела професор Драшковић је са својим тимом одржао и предавање о ризико факторима савременог начина живота, како их контролисати препознати и спречити. Одржан је и час заједничког вежбања где су демонстриране специјалне вежбе са циљем да се учесницима препоруче активности на основу моторичког статуса и евентуалних недостатака.


SEMS Sports team building Копаоник 2018

kop18У циљу континуиране професионализације и иновације активности везаних за рекреацију запослених у ЕМС АД реализован је заједнички пројекат представника пословодства и синдиката „SEMS Sports team building Kopaonik 2018“. За више од 300 учесника синдикални активисти су, уз логистичку подршку Послодавца ЕМС АД, у знаку прославе 60 година преноса електричне енергије у Србији, од 01. до 04. новембра у хотелу „Гранд“ на Копаонику, поред радно-едукативних садржаја, организовали четири класична екипна такмичарска турнира у спортским дисциплинама Мали фудбал, Баскет, Шах и Bowling и седам спортско рекреативних пунктова погодних за team building, односно корпоративни спорт - Пливање, Стони тенис, Пикадо, Фитнес, Стреличарство (лук и стрела), Disc Golf (frisbee golf) и Backgammon. Поред десет екипа синдикалних подружница СЕМС, активни учесници манифестације су били и чланови гостујућих екипа синдиката енергетичара Србије из ЈП Транснафтa, ЈП Србијагас и ЈП ЕПС, као и екипе Пословодства ЕМС АД и „Центра за координацију сигурности СЦЦ д.о.о. Београд“. Победници екипних турнира су - у малом фудбалу екипа синдикалне подружнице СЕМС погон Нови Сад, у баскету ЈСО ЈП „Србијагас“, у шаху екипа синдикалне подружнице СЕМС погон Ваљево и у дисциплини Bowling екипа Пословодства ЕМС АД. ( ФОТО албум)
Билтен „SEMS Sports team building Копаоник 2018“


Заједничка седница органа Синдиката ЕМС

skupstinaУ четвртак 01. новембра 2018. године, у хотелу „Гранд“ на Копаонику одржана је заједничка седница Скупштине СЕМС и других органа и радних тела Синдиката ЕМС. Синдикални повереници су анализирали свој рад у периоду I-X текуће године и донели одговарајуће одлуке за наставак активности синдикалних органа. У уводном излагању Милована Андрића, председника Синдиката ЕМС, наглашено је да су, уз реално планирана и обезбеђена финансијска средства путем дотација Послодавца ЕМС АД и синдикалне чланарине, реализоване све планиране активности Централе Синдиката ЕМС за период I-X 2018. године. Настављен је континуирани бипартитни социјални дијалог преговарачких тимова Послодавца и Синдиката на ативном тражењу начина да се запосленима исплате заслужени новчани бонуси како би се амортизовале негативне последице Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Преговарачки тим је у већини случајева успео да пронађе најповољнија компромисна решења проблема и несугласица у међусобним односима и помогне да се реше појединачни радно-правни-социјални проблеми запослених.
На позив Централе СЕМС, заједничкој седници органа и радних тела Синдиката ЕМС присуствовао је руководилац Сектора за план и анализу ЕМС АД Иван Јовићевић, члан Преговарачког тима, који је као релевантни представник Послодавца ЕМС АД упознао присутне синдикалне активисте са актуелним дешавањима у нашем Друштву, дајући одговоре на њихова конкретна питања, која су се већином односила на теме које су већ обрађене на састанку бипартитног Преговарачког тима који је одржан претходног дана у хотелу „Гранд“. Он је нагласио да је целокупно пословодство ЕМС АД на челу са директором Јеленом Матејић ангажовано на решавању проблема због неовлашћеног преузимања (крађе) електричне енергије од стране компаније КОSТТ (оператор преносног система на територији КиМ), која не одржава баланс између производње и потрошње електричне енергије на територији Косова и Метохије, већ недостајући део за напајање потрошача без накнаде неовлашћено преузима из интерконекције „Континентална Европа“, односно од свих осталих оператора преносних система који чине наведену синхрону област. ЕМС је одговорна за своју контролну област, која укључује и подобласт КОСТТ и зато су сви ресурси нашег Друштва усмерени ка решењу овог проблема. Заузимање пристрасног става појединих званичника Енергетске заједнице у корист компаније КОSТТ може имати негативан ефекат када је реч о ефикасном изналажењу решења, али и финансијске последице по ЕМС АД.
Иван Јовићевић је информисао синдикалне поверенике да је у претходном периоду Друштво било ликвидно, солвентно, да је уредно измиривало обавезе према добављачима и држави и да је Скупштина ЕМС АС Београд, на 31. ванредној седници одржаној 19.10.2018. године донела Одлуку о расподели добити по финансијским извештајима за 2017. годину, коју је упутила на сагласност Оснивачу, уз образложење да је чланом 16. Зaкoна o буџeту Рeпубликe Србиje зa 2018. гoдину прописано да су јaвнa прeдузeћa и други облици организовања чији је оснивач Република Србија дужни дa нajкaсниje дo 30. нoвeмбрa тeкућe буџeтскe гoдинe дeo oд нajмaњe 50% дoбити уплaтe у буџeт Рeпубликe Србиje, чланом 23. Статута Акционарског дрштва „Електромрежа Србије“ Београд и чланом 35. Колективног уговора за ЕМС АД предвиђена је могућност да се део добити коју Oснивач остави на располагање Друштву, искористи за инвестициона улагања, повећање основног капитала и друге намене у складу са законом, а део за исплату запосленима по основу учешћа запослених у оствареној добити Друштва. У складу са законским обавезама и општим актима, овом Одлуком о расподели добити, 50% средстава по основу остварене добити усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода, док се 50% средстава оставља на располагање Друштву, и то 44,6% добити ће се искористи за инвестиције у развој капацитета за пренос електричне енергије, а 5,4% ће се исплати запосленима по основу учешћа у добити.
Гост Централе СЕМС на IX седници Скупштине Синдиката ЕМС био је Вељко Милошевић, члан Социјално-економског савета Републике Србије. Он је подсетио присутне да је Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава из 2014. године само наставак политике Владе РС и оспореног Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору из 2013. године и да су оба донета без сагласности представника синдиката у Социјално-економском савету Републике Србије. Износећи своје утиске са октобарске седнице СЕС и сазнања из формалних и неформалних контаката са представницима Владе РС, Милошевић је изнео своје мишљење да се спорни закон неће повући до краја године како је било обећано, већ да ће се у 2019. години вршити различита парцијална повећања зарада у јавном сектору, од 7% до 12%.
Вељко Милошевић је и члан радне групе Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за израду Нацрта закона о агенцијском запошљавању. Он је нагласио да ће се доношењем овог закона коначно заштитити и сезонски радници, односно запослени на привременим и повременим пословима. Иако садашњим прописима којима се уређује област рада није регулисано питање рада агенција, оне у пракси ипак постоје. Закон о раду познаје само уговорни однос између запосленог и послодавца, тако да не уређује рад запосленог преко агенција за привремено запошљавање. Јасним дефинисањем агенција за привремено запошљавање и прецизирањем услова за њихов рад, правима и обавезама лица који са агенцијом за привремено запошљавање закључују уговор о раду ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику и друга међусобна права и обавезе запослених, агенције и послодавца корисника, уредиће се ова област  и максимално заштитити тзв. агенцијски запослени. Наиме, агенцијским запосленима обезбедиће се једнака зарада и други основни услови рада (радно време, одсуства, одмори), безбедност и здравље на раду и други услови рада који се примењују на запослене које непосредно запошљава послодавац-корисник (по чијем налогу и упутствима агенцијски запослени раде). Милошевић је предложио присутним синдикалним активистима да се укључе у јавну расправу и да дају образложене примедбе и сугестије за унапређење текста Нацрта закона о агенцијском запошљавању. Овај закон треба да уреди заштиту права запослених који закључују уговор о раду са агенцијом за привремено запошљавање ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику, уз једнак третман уступљених запослених у погледу остваривања одређених права из радног односа и по основу рада, услове за рад агенција за привремено запошљавање, начин и услове уступања запослених, однос између агенције и послодавца корисника и обавезе агенције и послодавца корисника према уступљеним запосленима. Овај закон би се примењивао на све уступљене запослене без обзира на врсту радног односа и радно време. Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 2. до 23. новембра 2018. године. Учесници у јавној расправи су представници државних органа, јавних служби, привредних субјеката, синдиката, удружења послодаваца, стручне јавности и друге заинтересоване стране. Текст Нацрта закона биће представљен на Округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о агенцијском запошљавању”, који ће се у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одржати у: Крагујевцу, 13. новембра 2018. године, у периоду од 12,30 до 14,00 часова, ул. Др Зорана Ђинђића бр. 10/1V; Новом Саду, 14. новембра 2018. године, у периоду од 12,30 до 14,00 часова, ул. Народног фронта бр.10; Београду, 16. новембра 2018. године, у периоду од 12,30 до 14,00 часова, ул. Ресавска бр. 13-15; Нишу, 19. новембра 2018. године, у периоду од 13,30 до 15,00 часова, ул. Добричка бр. 2 и Новом Пазару, 20. новембра 2018. године, у периоду од 12,30 до 14,00 часова, ул. Стевана Немање бб (Зграда културног центра на I спрату).


Лист ЕМС број 88, новембар 2018.

88У новом броју компанијског листа ЕМС објављено је неколико чланака о активностима у Синдикату ЕМС између два броја овог магазина - Едукација синдикалних повереника, Синдикалне активности у области законодавства, Активности спортске секције СЕМС, Дванаести „Златни котлић СЕМС“, Синдикални излет у Мађарску, Организациони одбор IX спортских сусрета електропреносних компанија региона ЈИЕ и Превенција радне инвалидности.


Зима 2018./19. у одмаралиштима ЕМС АД

zimaОбавештење о ценама и условима коришћења пословних објеката Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ на Златару, у Врњачкој Бањи (Вила Јасмин) и Копаонику („Релејна станица“) у зимској сезони 2018./2019. године. Смене су сваке суботе у месецу и трају по 7 дана. Плаћање је на максимално пет месечних рата преко платног списка. Боравишна такса се обуставља у целости, са првом ратом за коришћење одмаралишта. Пријаву попунити, искључиво на датом обрасцу, са свим траженим подацима (обавезно пун датум рођења свих корисника) и доставити на E-mail: rezervacije.odmaralista@ems.rs

За све информације можете се обратити: Рајку Радисављевићу, телефон 011/3330-795 и Весни Младеновић, телефон 037/411-355 и мобилни телефон 064/8408-347.


Хуманитарна помоћ манастиру Пустиња

pustinjaНастављајући традицију да се реализација синдикалне програмске активности снабдевања чланова огревом заврши хуманитарном акцијом, Централа Синдиката ЕМС је и ове године помогла сестринству манастира Пустиња са донацијом пет тона сушеног лигнита. Драган Марјановић, председник Ресора за стандард СЕМС, заједно са превозником „Транс Комерц“ ДОО, организовао је превоз угља из РБ Колубара до драгоценог духовног и уметничког бисера Ваљевске епархије - манастира који се налази на улазу у клисуру реке Јабланице. По легенди стварање старе богомоље на чијим темељима је саграђена црква посвећена Ваведењу Пресвете Богородице, повезано је са владавином Немањића, посебно са краљем Драгутином. Скучени заравњени плато окружен густом шумом пружио је идеалне услове за подизање сакралног седишта које чува и расејава хришћанску православну духовност. Древном светињом управља високопреподобна мати игуманија Нина, а поред ње у манастиру се налазе још две монахиње. Оне су дочекале делегацију СЕМС и захвалиле се на дару свим члановима Синдиката ЕМС.


Социјално одговорно деловање Синдиката ЕМС

limanКроз донаторске и хуманитарне активности Централа Синдиката ЕМС се брине о друштвеним вредностима, уважава значај социјално одговорног деловања и сарађује у акцијама за општу добробит са локалним заједницама у којима има своје синдикалне подружнице.
У циљу усмеравања деце и омладине да се баве спортским активностима, које поред одвајања од улице, дроге и криминала, доприноси њиховом здравијем и квалитетнијем животу, као и популаризације игре „Баскет 3на3“, СЕМС подружница Нови Сад, уз помоћ Централе СЕМС, организовала је 20.10.2018. године баскет турнир на чувеном терену „Kоцка“ у новосадском насељу Лиман 4. Организацији турнира се прикључила и омладинска организација ОПЕНС (Омладинска престоница Европе Нови Сад), а помогла је и локална самоуправа - Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, која је финансирала изградњу безбедносне ограде око терена за игру.
Турнир је отворио иницијатор и главни организатор овог лепог и корисног дружења Драган Шарић, председник синдикалне подружнице СЕМС погон Нови Сад. На турниру су учествовале екипе: СЕМС Нови Сад, СО Транснафта и Централа СЕМС, уз велики број деце која су играла баскет, навијала и забављала се слушајући музику са разгласа и конзумирајући слаткише које је обезбедио организатор. Специјални гости манифестације су били Стефан Стојачић и Александар Ратков, чланови тренутно најбоље светске баскет екипе Лиман 3х3 Тесла вода. Они су провели време са децом и омладином у сликању и дељењу аутограма.


7. Октобар - Светски дан достојанственог рада

07.10.Општи циљ достојанственог рада је да утиче на позитивне промене у животима људи на локалном и националном нивоу, јер поред обезбеђивања прихода, посао отвара пут ширем друштвеном и економском напретку, јачању појединца, његове породице, али и заједнице.
На Светски дан достојанственог рада – 7. Октобар, синдикати инсистирају да достојанствен рад обухвата прилике за рад који је продуктиван и омогућава пристојну зараду, социјалну заштиту за породицу, боље могућности за лични развој и социјалну интеграцију, слободу изражавања својих потреба, организовање, учествовање у одлучивању и једнакост у могућностима и третману за мушкарце и жене.
Oд 2008. гoдинe, oд кaкo сe 7. oктoбaр обележава кao Светски дан достојанственог рада, десетине милиона људи у више од 100 држава учествовало је у активностима синдиката које за циљ имају напредак у корист свих, уместо само за привилеговане елите. Борећи се за бољи свет синдикални покрет се окупља 07.10.2018. године кроз кампању под називом „Мењајмо правила“. Кoнфeдeрaциja слoбoдних синдикaтa истичe да запослени имају право на пристojaн посао и сигуран рад и на jaснo дeфинисaнo радно време које ће им у дану оставити довољно слободног времена за њихове породице, за одмор и разоноду. КСС инсистирa нa праву свих зaпoслeних дa рaдe у сигурним условимa рада, праву дa oбaвљajу посао без стреса и страха од отпуштања, праву на своје достојанство на послу, праву и слободи удруживања у синдикате и колективно преговарање, праву да учествују у креирању закона и прописа који се директно тичу њиховог живота и рада. КСС се бори да запослени зa свoj рaд дoбиjу зaрaду од које они и њихове породице могу пристојно да живе, а не тек да преживљавају. У Србији радничке плате су и дaљe недовољне за достојан живот, a на раднике се гледа као на трошак који треба смањити када и где год је то могуће, а радно време је подређено потребама послодаваца. У оваквој атмосфери нема ни говора о достојанственом раду и зaтo мoрaмo дa сe мeњaмo кao друштвo и дa мeњaмo лoшe нaвикe кoje су пoстaлe прaвилa пoнaшaњa у oднoсу нa српскe рaдникe. Moрaмo дa мeњaмo прaвилa кaкo би сe српским радницима и њиховим породицама омогућиo и достојанствен рад и достојанствен живот.


Специјална понуда Војвођанске банке

vobanСа четвртом највећом мрежом у Србији, 104 филијале и 136 банкомата, четири регионална бизнис центра за мала и средња предузећа и са више од милион клијената, Војвођанска банка покрива целу територију земље. Ова банка је припремила за запослене у ЕМС АД специјалну понуда за нове клијенте: Динарски кеш кредит, Кредит за рефинансирање, Краткорочни кеш кредит и Хипотекарни кеш кредит у динарима. VISA моја кредитна картица (картица која враћа новац), Плаћање рачуна на банкоматима, Сервис електронског банкарства и бројне друге погодности. Понуда важи до 31.12.2018. године
Војвођанска банка, Контакт особа: Оливер Мирић, дипл.ецц, сарадник-Експерт за односе са клијентима-Лично банкарство, Функција Управљање мрежом, Филијала Београд, Булевар Михајла Пупина 111, 11070 Нови Београд, Србија. Тел: +381 (0) 11 2228 584, Fax: +381 (0) 11 3131 829, Моб: +381 (0) 64 8960 109, E-mail: oliver.miric@voban.rs Сајт банке: www.voban.co.rs.


Едукација синдикалних повереника

edu18Организације цивилног друштва су од великог значаја као корективни фактор у процесу приступања Србије Европској унији. Конфедерација слободних синдиката, у сарадњи са више међународних невладиних организација, континуирано организује едукативне радионице за своје активисте, у циљу осавремењивања синдикалног организовања и оспособљавања чланства за активно укључивање у транзиционе процесе. Милован Андрић, председник Синдиката ЕМС, учествовао је на четири таква синдикална скупа која су окупила велики број синдикалних функционера.
Фондација „Friedrich Ebert Stiftung“ је 25.09.2018. године, 11. и 26.10.2018. године, у новом београдском co-working простору „Impact Hub“, организовала скупове са темама: „Реформе тржишта рада у Француској и одговори синдиката“, „Електронска управа у Србији - изазови и потенцијали“ и „Италија: синдикати без политичке левице?“. На првом панелу је Maher Tekaya, конфедерални секретар CFDT (Confédération française démocratique du travail), најбројније синдикалне организације у Француској, присутним представницима све три репрезентативне синдикалне централе Србије - СCCC, УГСН и KCC, изнео своје ставове о економско-политичкој ситуацији, као и о перспективама синдиката у односу на актуелне тенденције на тржишту рада и стање социјалних стандарда у Француској и на европском нивоу. Његов закључак је да су реформе тржишта рада довеле до пада и губитка социјалних права и да се тај тренд наставља. На другом панелу Фондације FES, Liia Hänni, виша научна сарадница, E-Governance Academy, Talin, Estonija, представила је национални пројекат своје земље, која је стекла статус „дигиталне републике“. Да је процес дигитализације Србије приоритет актуелне Владе РС и да је Србија на добром путу на пољу реформи државне управе, потврдио је Бранко Ружић, министар државне управе и локалне самоуправе у Влади Републике Србије. Он и други панелисти из државних организација су истакли значај модерне, професионалне, ефикасне управе за становништво, за свеопшти напредак државе, као и за чланство у Европској унији, а присутни синдикални активисти су у својим питањима инсистирали на предупређивању негативних последица аутоматизације послова по запослене на тим пословима, односно на социјалној одговорности државе, која треба да обезбеди социјалну сигурност за њих. На трећем панелу Фондације „Friedrich Ebert Stiftung“ тема је била „Италија: синдикати без политичке левице?“. На крилима антиимигрантске политике и популистичке реторике, победу на изборима у Италији однеле су партије радикалне деснице, која је веома критична према синдикату и социјалном дијалогу, односно колективном преговарању, верујући да будућност економије и друштва лежи у технократском управљању. Синдикални активисти из Србије разговарали су 26. октобра са Фаустом Дурантеом (Fausto Durante) из Генералне конфедерације рада, најбројнијег италијанског синдиката, о начинима синдикалне борбе против нарастајуће деснице и популизма, а разговор је модерирала Тамара Баковић Јаџић из форума Леви самит Србије. Дурантеови одговори на питања присутних о последицама потпуног дебакла левице у Италији, стању у синдикатима, које су последице по свет рада и шта све ово значи за будућност Европе, већином су били песимистични.
У оквиру двогодишњег пројекта Међународног центра Улоф Палме, 3. и 4. октобра, у конференцијској „Каменој сали“ Дома синдиката, одржан је дводневни семинар са актуелним политичким и синдикалним темама Шведске. Предавачи су били професор Arne Hasselgren, члан Социјалдемократске радничке партије Шведске и Lennart Alverа, синдикални активиста IF Metall (LO). „Olof Palme International Center“ је организација која пружа подршку пројектима који се баве чувањем демократије, људских права и мира, оснажује људе да мењају како своје друштво, тако и сопствене животе. Један од њених оснивача је Социјалдемократска партија Шведске - најуспешнија социјалдемократска странка на свету. Од 1933. године, када је дошла на власт и применила социјалдемократска начела у борби против велике економске кризе, до данас, њене владе су успешно створиле један од најбоље организованих и најефикаснијих система државе благостања, а истовремено омогућиле сталан раст шведске економије. Добар део њене снаге потиче од снажних веза са Шведском конфедерацијом синдиката (LO), која представља око 90 % шведског радништва. „Шведски модел“ - најуспешнији компромис између капитализма и социјализма, омогућио је да „Socialdemokraterna“ остане на власти више деценија, али је због мигрантске кризе на септембарским општим изборима у Шведској крајње десничарска формација освојила доста гласова, тако да су владајући левичарски блок и опозициони десничарски савез готово изједначени по броју представника у Парламенту и неизвесно је ко ће владати Шведском у наредном периоду.


Друга превенција радне инвалидности

zejtinlikЕМС АД и Синдикат ЕМС, у циљу превенције радне инвалидности запослених на радним местима са посебним условима рада, уз помоћ туристичке агенције „Atlantic travel service“, организовали су од 22. до 29. септембра 2018. године седмодневну „јесењу рекреацију“ у хотелу „Tropical“ у познатом грчком летовалишту Ханиоти, смештеном на унутрашњој страни полуострва Касандра на 95 километара од Солуна, једном од најлепших туристичких места „првог прста“ Халкидикија.
Аранжман за шездесет рекреативца је поред полупансиона на бази шведског стола, обухватао превоз и једнодневни излет аутобусом високе туристичке класе и крстарење бродом око Свете горе, одлазак у Стагиру, родно место Аристотела, посета видиковцу са статуом великог филозофа и музеју под отвореним небом, као и обилазак манастира Каково, метоха и економије Хиландара. Неколико дана лепог времена рекреативци су искористили за купање у мору, а остатак времена је протекао у дружењу на тераси хотела и шетњи по граду.
29.09.2018. године, на повратку у Србију, учесници програма друге превенције радне инвалидности ЕМС АД, посетили су српско војничко гробље Зејтинлик у Солуну, где су смештени гробови српских, француских, италијанских, енглеских и руских војника погинулих у пробоју Солунског фронта у Првом светском рату. Заједно са многобројним посетиоцима и високим званичницима из Србије, Француске и Грчке, наши рекреативци су присуствовали централном комеморативном скупу поводом јубилеја - 100 година од пробоја Солунског фронта, једног од најславнијих тренутака српске историје, који се у свету памти као симбол велике храбрости и пожртвованости српског народа.


IX спортски сусрети електропреносних компанија региона ЈИЕ

OOIXJIEУ организацији Синдиката Црногорског електропреносног система АД, 22.09.2018. године, у хотелу „Sea Fort“ Сутоморе, одржан је први састанак чланова Организационог одбора IX спортских сусрета електропреносних компанија региона Југоисточна Европа.
Организациони одбор је прихватио предлог Илије Бољевића, председника СО ЦГЕС, да се ова међународна радничка манифестација одржи од 30. маја до 02. јуна 2019. године у хотелу „Корали“ Сутоморе. За организацију спортско-рекреативних такмичења ангажована је асоцијација „Подгорички савез спорт за све“.
На састанку је договорен програм IX спортских сусрета који својим садржајем релаксира такмичарски део манифестације, а потенцира упознавање и зближавање радника електропреносних компанија региона и омогућава учесницима да више времена уживају у благодетима Јадранског мора.


Синдикални излет у Мађарску

pecujУ југозападном делу Мађарске у Барањској жупанији, у подножју планине Мечек, смештен је један од највећих и најлепших градова Мађарске – Печуј. Од првих праисторијских трагова па до модерне историје, Печуј је био мета многих народа који су у њему живели, радили и градили. Управо захваљујући тој чињеници, Печуј је израстао у град различитих култура, град који одише посебним духом и шармом. У сарадњи са Туристичком агенцијом „Мозаик 021“, Синдикална подружница СЕМС погон Нови Сад је 15.09.2018. године организовала једнодневни излет у Печуј. 40 чланова Синдиката ЕМС и пратећих лица је по лепом сунчаном дану и у лепом расположењу путовало преко Бачког брега и Баје до Печуја, града који је једно време након Првог светског рата био под српском управом. То су Излетници сазнали од Јанка, професора историје, туристичког водича који је причао о историји мађарског града, али и о стогодишњици пробоја Солунског фронта, која је падала баш на дан излета, па до данашњих дана и Печуја као престонице европске културе 2010. године, што ће и Нови Сад бити 2021. године.
Печуј је град медитеранског угођаја, прелепих грађевина и бројних музеја. Излетници су са водичем обишли центар и најпознатије објекте: Касим пашину џамију, катедралу, градску кућу, синагогу и музеј порцулана и керамике породице Жолнаи, који је један од најчувенијих у свету. Касније је свако ишао где је хтео да види оно што га занима по граду, а понуда је изузетно велика, од тржног центра Аркади, до великог броја разних продавница и сувенирница. Импресије свих учесника овог синдикалног програма су позитивне, мада је пут мало дужи за једнодневни излет, али вреди труда, јер Печуј је град који их је одушевио чистоћом, културном понудом, па и оним што је такође битно – ценама у ресторанима, које су исте и ниже него код нас.
Драган Шарић, председник синдикалне подружнице СЕМС погон Нови Сад


41. Сусрети координација СЕПС и 16. Спартакијада енергетичара

Albena18Спортска секција СЕМС је учествовала на две велике манифестације радничког спорта у заједничким екипама виших синдикалних централа. Са циљем да се у низу спортско-рекреативних манифестација, врши континуирано очување физичке способности запослених, као и зближавање и упознавање чланова других синдиката, од 05. до 08. септембра 2018. године, на спортским теренима у Врњачкој Бањи, одржани су 41. Сусрети координација СЕПС. Спортски сусрети седамнаест синдикалних организација сврстаних у екипе пет синдикалних координација: за производњу угља, за производњу термоенергије, за производњу хидроенергије, за дистрибуцију електричне енергије и Пете координације, у којој заједнички наступају чланови синдиката радника Управе ЕПС и ЕМС АД. 38 спортских рекреативаца Синдиката ЕМС је било у саставу екипе Пете координације, која је освојила друго место у дисциплини „Пливање Ж“ и треће у дисциплини „Пикадо Ж“.

Од 12. до 16. септембра 2018. године бугарско летовалиште Албена је било домаћин шеснаесте међународне „Спартакијаде енергетичара“ (XVI-th National Workers' Field Event of Power Engineers with International Participation), на којој је шест спортских рекреативаца Синдиката ЕМС учествовало у саставу заједничке екипе синдиката електропреносних компанија Југоисточне Европе - „The Electricity Transmission Companies In South-East Europe“. У јакој конкуренцији 17 екипа енергетичара, у 16 спортско-рекреативних дисциплина, пехаре су освојиле наше екипе у дисциплинама „Баскет 3на3“ - прво место, „Стони тенис М“ и „Пикадо Ж“ - друга места. Жељка Мудрић је добила сребрну медаљу за Пикадо, а златне медаље су други пут заредом добили наши баскеташи Предраг Степановић и Владимир Смилић. Посебну плакету Националне федерације енергетичара Бугарске за континуирани допринос развоју радничког спорта у региону добила је Јелена Матејић, директор Акционарског друштва „Електромрежа Србије“.

На маргинама ових радничко-спортских манифестација, одржани су формални и неформални састанци присутних синдикалних функционера, као и заједнички састанци са представницима послодаваца, на којима је изнето низ предлога за решење више проблема запослених у сектору енергетике, који су заједнички за цео регион Југоисточне Европе.


Превентивни систематски лекарски преглед

vizimПериодични превентивни прегледи, поред тога што пацијенту обезбеђују дијагностиковање фактора ризика за настанак обољења и савета везаних за правилан начин живота, од огромног су значаја и у раном откривања различитих обољења као што су повишен крвни притисак, шећерна болест, повишена масноћа у крви, гихт, упалне болести бубрега и јетре и бројна друга обољења. Раним откривањем ових поремећаја те правовременом корекцијом и лечењем истих, могу се избећи или предупредити тешка обољења као што су (инфаркт срца, мождани удар, гангрене ногу...) и смањити смртност код ових болесника. Ови прегледи су од посебног значаја код раног откривања малигних болести као што су рак коже, дојке, штитасте жлезде, јетре, бубрега, пробавног тракта, простате и грлића материце. Значај превентивних прегледа посебно се огледа у чињеници да многа од напред наведених обољења не дају никакве симптоме који пацијенту указују на потребу за лекарским прегледом.
Према члану 43. Колективног уговора за Акционарско друштво Електромрежа Србије, Послодавац је дужан да за заинтересоване запослене обезбеди годишњи, превентивни систематски лекарски преглед. Као друштвено одговорна компанија која води бригу о својим запосленима Друштво је и ове године обезбедило могућност обављања годишњих превентивних лекарских прегледа за своје запослене. Превентивне лекарске прегледе организује Служба за БЗР и ЗОП. Прегледе могу обавити сви запослени, укључујући и запослене који су распоређени на радним местима са повећаним ризиком.
Превентивни лекарски прегледи могу се обавити почевши од дана 13.08.2018. у Дому здравља „Визим“ на две локације у Београду (Кнез Милетина 36 и Омладинских бригада 88б) и једној у Новом Саду (Шајкашка 37), а заказивање прегледа се може извршити на бројеве 011/7857777 и 021/2102777. Прегледи се могу заказивати у расположивим терминима викендом и радним данима у послеподневним часовима, осим лабораторијских анализа које запослени могу вршити ван радног времена у раним јутарњим часовима на дан прегледа, или пар дана пре планираних прегледа. Радно време лабораторије је од 07.00 часова, осим средом када ће лабораторија на свим локацијама радити од 06.30 часова. Расположивост слободних термина за обављање прегледа и динамика заказивања за све запослене у ЕМС АД Београд искључиво зависе од расположивих капацитета Дома здравља „Визим“. Рок за обављање превентивних лекарских прегледа је 21.12.2018. године.

Потребно је да запослени који су заинтересовани за превентивни лекарски преглед у ДЗ „Визим“ прочитају упутства и препоруке за лабораторију и УЗ, да попуне образац упута за преглед и благовремено закажу термин за преглед.

УПУТ ЗА ЖЕНЕ и УПУТ ЗА МУШКАРЦЕ


Нови Уговор о осигурању запослених у ЕМС АД

ddorПрема члану 43. Колективног уговора за Акционарско друштво Електромрежа Србије, Послодавац је дужан да, у циљу спровођења квалитетне социјалне заштите, поред колективног осигурања запослених од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, под једнаким условима колективно осигура запослене за случај смрти, последица незгоде и дневне накнаде, односно болничког лечења, за случај тежих болести и хируршких интервенција.
Потписан је нови Уговор о осигурању запослених у ЕМС АД са са осигуравачем „ДДОР НОВИ САД“ а.д.о. на три године, од 01.07.2018. до 30.06.2021. године. Предмет Уговора са овим осигуравачем је колективно осигурање лица запослених у Акционарском друштву Електромрежа Србије од последица несрећног случаја (незгоде), укључујући повреде на раду и професионална обољења (Полиса број 665020681) и допунско (добровољно) здравствено осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција (Полиса број 665020269), а због измена закона, осигурани ризик „Смрт услед болести“ је обухваћен посебном полисом (Полиса број 665167102), али „Пријава“ и све остало је као и до сада за „Незгоду“. Нове полисе осигурања важе за период од 01.07.2018. до 30.06.2019. године.
Осигурани случај се третира према датуму НАСТАНКА, а не према датуму пријаве. Сви осигурани случајеви од 01.07.2017. до 30.06.2018. године пријављују се по претходним полисама. Случај повреде на раду обавезно се одмах пријављује Служби за БЗР, а Пријаве за све осигуране случајеве се достављају тек по завршеном лечењу водећем стручном сараднику за послове осигурања, најкасније три године од датума настанка незгоде (без обзира на датум када се подноси Пријава, важећи број полисе је према датуму настанка незгоде).
Запослени - корисник осигурања читко попуњава прву страну образца „ПРИЈАВА ОСИГУРАНОГ СЛУЧАЈА“. На другој страни овог обрасца потребно је да Уговарач осигурања попуни и овери образац, чиме потврђује податке о осигуранику. За лица која организационо припадају Погонима, то обављају лица из кадровске службе Погона. Потребно је да запослени - корисник осигурања попуни и образац „ИЗЈАВА – сагласност за исплату штете“ и приложи документа која потврђују настанак осигураног случаја. Водећи стручни сарадник за послове осигурања је Александра Дрљача, дипл.економиста, Акционарско друштво „Електромрежа Србије“, Сектор за ЕФП, Служба за ППП и осигурање, Кнеза Милоша 11, Београд, Тел. 011-3330-750
aleksandra.drljaca@ems.rs


Синдикалне активности за стављање ван снаге Закона о смањењу плата

sgnОдмах по усвајању Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, крајем 2014. године, поднета је Уставном суду иницијатива за оцену уставности и законитости на коју до данас није добијен било какав одговор (Уставни суд Републике Србије је тек 07.06.2018. године послао синдикалној централи КСС своју Одлуку број IУз-138/2016, од 05.06.2018. године, у којој одбија Захтев КСС за утврђивање неуставности Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору из 2013. године, помињући у Образложењу и актуелни Закон, као оправдану континуирану интервенцију државе у циљу фискалне консолидације). Устав Републике Србије, у члану 21. утврђује једнакост и равноправност, право на једнаку законску заштиту без дискриминације, као и забрану сваког облика дискриминације. Супротно овој одредби Устава поменути закон садржи недвосмислену дискриминацију и то запослених код корисника јавних средстава у односу на запослене у приватном сектору, чиме се доводе у неједнак положај запослени и грађани. Синдикалне централе СССС, УГСН и КСС су све време осуђивале праксу да се пензионерима и запосленима узима једним потезом оно што су зарадили и што им припада, а враћа селективно и „на кашичицу“. Овим законом се у потпуности поништавају сви колективни уговори код послодавца из јавног сектора у делу утврђивања плата – зарада, као и других сталних примања. На тај начин, директно се крши Конвенција 98 о правима радника на организовање и на колективне преговоре и Конвенција 154 о колективном преговарању Међународне организације рада, које је Србија ратификовала и чине саставни део нормативног система Србије. После бројних безуспешних обраћања Влади Србије да сама стави ван снаге овај „привремени“ закон, синдикалне централе СССС, УГСН и КСС спроводе разне активности да се то коначно и догоди. Организовани су штрајкови, улични протести, народна иницијатива - прикупљање потписа за стављање ван снаге, односно за повлачење закона популарно названог „Закон о умањењу зарада“.
На састанку председника синдиката енергетских компанија Србије за транспорт гаса и нафте и пренос електричне енергије, одржаном 30.07.2018. године у Новом Саду, Вељко Милошевић, председник ЈСО ЈП „Србијагас“, председник СС енергетике Србије и члан Социјално-економског савета Републике Србије, информисао је Милојка Главоњића, председника синдикалне организације ЈП „Транснафта“ и Милована Андрића, председника Синдиката ЕМС о новој иницијативи СССС за стављање ван снаге Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, посредством Социјално-економског савета Републике Србије, који је основан у циљу успостављања и развоја социјалног дијалога у питањима од значаја за остваривање економских и социјалних слобода и права човека, материјалног, социјалног и економског положаја запослених и послодаваца и услова њиховог живота и рада. Између осталог Савет разматра нацрте закона и предлоге других прописа од значаја за економски и социјални положај запослених и послодаваца и о њима даје мишљење. Милошевић је нагласио да је Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава донет без сагласности представника синдиката у Социјално-економском савету Републике Србије, али да очекује да ће се ова иницијатива СССС за стављање ван снаге „привременог“ закона о умањењу зарада наћи на дневном реду августовске седнице СЕС, а потом и на седници Владе Републике Србије.


Дванаести „Златни котлић СЕМС“

zk18У оквиру синдикалног програма обележавања јубилеја шест деценија преноса електричне енергије у Републици Србији, у суботу 23. јуна 2018. године, у парку испред хотела „Ђердап“ у Кладову, одржана је дванаеста туристичко-рекреативна манифестација чланова Синдиката ЕМС и њихових гостију - отворено такмичење Синдиката ЕМС у кувању рибље чорбе „Златни котлић СЕМС“. Синдикална подружница СЕМС погон Ваљево, овогодишњи домаћин и организатор, уз помоћ Централе СЕМС, обезбедила је све потребне састојке за кување рибље чорбе, а петнаест трочланих екипа са бројним помоћницима скувало је преко 100 литара овог специјалитета, који је одмах по завршетку такмичарског дела конзумирало више од 400 учесника и гостију. Поред екипа синдикалних подружница СЕМС на такмичењу су учествовале и гостујуће екипе кувара из синдиката електропреносних компанија региона Југоисточна Европа и екипа Синдикалне организације ЈП Транснафта из Новог Сада која је имала посебан штанд са војвођанским деликатесима. Док се чорба кувала екипа домаћина СЕМС погон Ваљево пржила је рибу на иновираној еколошкој верзији роштиља - таландари и служила свим учесницима уз пиво из точилице. Сунчано време, тамбураши, леп амбијент поред Дунава и добро расположење учинили су незаборавним ово целодневно дружење које се наставило поделом признања и слављем до касно у ноћ. Све екипе су припремиле укусне рибље чорбе, а по оцени међународне комисије дегустатора најбољу чорбу је скувала екипа Синдикалнe организацијe Македонски електропреносен систем оператор Скопје, друго место је заузела екипа СЕМС ДИРЕКЦИЈА, а треће место је заузела заједничка екипа две подружнице Синдиката ЕМС - Електроисток ПРОЈЕКТНИ БИРО и погон ОБИЛИЋ. Домаћин следећег „Златног котлића СЕМС“ је синдикална подружница СЕМС погон Крушевац.


Осми регионални спортски сусрети

kl18У оквиру синдикалног програма обележавања јубилеја шест деценија преноса електричне енергије у Републици Србији, од 21. до 24. јуна у Кладову су одржани Осми спортски сусрети синдиката електропреносних компанија из региона Југоисточна Европа. Учествовало је десет екипа: Македонски електропреносен систем оператор, Скопје; Синдикална организација Електропренос, Бања Лука; Синдикат акционарског друштва „Електромрежа Србије“, Београд; Електроенергиен системен оператор ЕАД, Софија; Синдикална организација Црногорског електропреносног система АД, Подгорица; Независни синдикат упосленика електропривреде ХЗ Херцег Босне, Мостар; Синдикат оперативног подручја, Тузла; Независни оператор система у Босни и Херцеговини, Сарајево; Електропренос Босне и Херцеговине, Сарајево и гостујућа екипа Синдиката ЈП Транснафта, Нови Сад, са укупно 400 такмичара. На пригодној свечаности испред хотела учеснике је поздравио Раско Мишкоски, претседател на СО на АД МЕПСО и координатор Секретаријата синдиката електропреносних компанија Југоисточне Европе (Secretariat for Electricity Energy Transmission SEE), који делује у саставу Регионалне синдикалне централе енергетичара Југоисточне Европе (Regional Energy Trade Unions Network of South Eastern Europe). У име свих такмичара скупу се обратио Владимир Смилић, координатор Спортске секције СЕМС, а Осме регионалне спортске сусрете отворио је Милован Андрић, председник Синдиката ЕМС и председник Организационог одбора ових сусрета.
У циљу зближавањa и упознавањa радника електропреносних компанија региона и са намером очувања физичке и здравствене способности радника, у два такмичарска дана надметања су одржана у 13 спортско-рекреативних дисциплина - Мали фудбал, Баскет 3на3, Стони тенис, Шах, Одбојка на песку, Пикадо, Куглање, Крос трка, Стрељаштво, Пливање, Тенис, Бекгемон, Дискголф и ревијалном Кувању рибље чорбе. Поред спортско-рекреативних активности сви учесници су имали прилику да посете хидроелектрану „Ђердап I“ и да уживају у вожњи бродом „Ђердап“.
На завршној свечаности Осмих регионалних спортских сусрета, испред Послодавца ЕМС АД, све присутне поздравио је Александар Курћубић, извршни директор за управљање и тржиште ЕМС АД, који је посебно истакао значај ове радничке манифестације за међусобно упознавање и дружење колега из електропреносних компанија региона, што доприноси и бољој пословној сарадњи.
Најуспешније екипе и појединци су добили дипломе, медаље и пехаре за освојена прва три места по дисциплинама. Специјалну диплому за фер-плеј, односно за гест или потез који велича спортски дух и витештво добио је Александар Калуђеровић из екипе Синдикалне организације Црногорског електропреносног система АД Подгорица. Прву меморијалну плакету коју је Синдикат ЕМС доделио у част свог трагично преминулог повереника „Бојан Филиповић“ за најбољег голмана на турниру у малом фудбалу добио је Младен Жилић из екипе Синдикалне организације Електропренос Бања Лука. Специјалне захвалнице Организационог одбора за помоћ у организацији ове манифестације добили су Јелена Матејић, директор ЕМС АД и Ненад Гавриловић, менаџер АД „Ђердап Турист“ из Кладова.
Проглашавајући Осме спортске сусрете синдиката електропреносних компанија из региона Југоисточна Европа завршеним, Милован Андрић, председник Синдиката ЕМС, предао је заставу Сусрета Татјани Драговић, представнику екипе СО Црногорског електропреносног система, домаћина наредних Сусрета, која је позвала све присутне да 2019. године дођу на црногорско приморје као учесници Деветих регионалних спортских сусрета.

ФОТО КЛАДОВО 2018 Фотографије из Кладова се могу наћи и на фејсбук страници хотела Ђердап - Facebook (hotel djerdap kladovo)


Прва „рекреација“

IrekreacijaСиндикат ЕМС кроз више програма превенције радне инвалидности, рехабилитације, рекреативних одмора и спортске рекреације, одобрених и помогнутих од пословодства, промовише здрав начин живота и бављење физичком културом, развој корпоративне културе и јачање унутаркорпоративних веза, односно тимског духа запослених. Одмор, опоравак, освежење, очување здравља, забава, разонода и релаксација, стварају добар и здрав дух и енергију, окрепљују и оспособљавају за нови рад и стварање.
ЕМС AД и Синдикат ЕМС су, у циљу континуиране превенције радне инвалидности запослених у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ и привредним друштвима „Електроисток“ - Изградња и Пројектни биро, организовали од 17. до 24.06.2018. године прву овогодишњу рекреацију за запослене на радним местима са отежаним условима рада, на бази седам пуних пансиoна у хотелу „Ђердап“ који се налази на самој обали Дунава у центру Кладова.
Кладово је познато по ванредним природним лепотама, гостољубивости и отворености својих грађана и Хидроенергетском и пловидбеном систему Ђердап са једном од највећих европских хидроелектрана са двостепеном бродском преводницом. На подручју Кладова налазе се стубови Трајановог моста уз античко насеље Понтес, Трајанова царска табла код деонице истоименог пута, римски војни логор Дијана, остаци аустријске тврђаве Елизабетфорт, турска тврђава Фетислам коју су Турци изградили 1524. године, а Срби освојили 1867. године, данас претворене у спортски центар и излетничку дестинацију, манастир Свете Тројице, национални парк Ђердап са заштићеним резерватом флоре и фауне, мноштвом пећина и ванредно лепим природним амбијентом, два мала вештачка језера у склопу шеталишног комплекса, археолошки музеј Ђердапа, градска чаршија претворена у пешачку зону, са очуваним староварошким фасадама приземних кућа и низом кафића са летњим баштама, пристаниште, спортско рекреативни центар „Језеро“ и омладински спортски камп Караташ.
Претежно лепо време је омогућило вођама пута Драгану Марјановићу, Јасмини Миљанић – Гузини и Фрањи Урбану да уз помоћ рекреатора, аниматора и другог вредног и веома услужног хотелског особља на челу са Ненадом Гавриловићем, менаџером хотела „Ђердап“, уз удобан превоз аутобусом „Дунавпревоза“ из Бачке Паланке, реализују све планиране активности - излете у манастир Буково код Неготина, где се монаси баве столаријом, кројењем, шивењем, иконописањем и справљањем вина, Ђердапску клисуру, прелепо место где је очуван континуитет живота од праисторије до данас, хидроелектрану „Ђердап1“, која беспрекорно ради већ пола века, крстарење бродом „Ђердап“, купање на уређеној градској плажи, пецање на околним теренима за риболов, шетње дунавским кејом, уживање у летњој башти хотела са погледом на Дунав, вечерња дружења уз квалитетан музички програм и активно учешће рекреативаца на Осмим спортским сусретима синдиката електропреносних компанија из региона Југоисточна Европа и такмичењу у кувању рибље чорбе „Златни котлић СЕМС 2018“.


Јубилеј преноса електричне енергије на високом напону

60emsПре равно 60 година, на Видовдан, одлуком Извршног већа Народне скупштине Народне Републике Србије формирано је наше Предузеће, да по Закону о електропривредним организацијама врши пренос електричне енергије путем система преносне мреже на целој територији Народне Републике Србије. Електроисток је основан у време друге „петољетке“, када је национални доходак у ФНРЈ растао по годишњој стопи вишој од 13% („југословенско привредно чудо“). Технички врло профилисано предузеће је објединио све послове везане за убрзани развој 110kV далековода и трафостаница, а касније и 220kV и 400kV постројења и одмах се сврстало у ред најуспешнијих у Србији и то је у континуитету остало до данас. У протеклих 60 година више генерација стручњака је уложило велике напоре како би данашњи ЕМС постао респектабилна компанија у Енергетској заједници Југоисточне Европе која се бави преносом и одржавањем мреже, управљањем преносним системом и тржиштем електричне енергије.
Како се у протеклом периоду развијало наше Предузеће, тако се модернизовала и развијала синдикална организација запослених у ЕМС АД. Синдикат ЕМС заузима централно место међу синдикатима електропреносних компанија региона и оснивач је виших синдикалних централа. Са Послодавцем је изграђен партнерски однос формализован у заједничком Преговарачком тиму. Колективни уговор за ЕМС АД је један од најбољих у земљи, али због „привременог” Закона, који ограничава и смањује зараде, није га могуће у потпуности реализовати у области зарада. И поред изузетних постигнутих резултата рада запослених у ЕМС АД, због пролонгирања укидања „Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава“, стагнира и опада њихов животни стандард, што има за последицу повећан одлазак високостручних и специјализованих кадрова из Друштва. Заједнички Преговарачки тим ЕМС АД настоји свим снагама да код трећег социјалног партнера - Владе Републике Србије издејствује за све запослене награђивање адекватно националном значају, великој одговорности и изванредним пословним резултатима Акционарског друштва „Електромрежа Србије”.
Низом пригодних манифестација Централа Синдиката ЕМС је обележила јубилеј шест деценија преноса електричне енергије у Републици Србији. Одржане су свечане седнице органа и радних тела Синдиката ЕМС и виших синдикалних централа, Спортска секција СЕМС је организовала турнире у знаку јубилеја, Секција за културу СЕМС издала је празнични двоброј Алманаха уметничког стваралаштва радника, а централна прослава овог јубилеја, уз учешће гостију из електропреносних компанија региона Југоисточна Европа, ЈП ЕПС и енергетских компанија Србије за транспорт гаса и нафте, одржана је 23. јуна у Кладову.
Пригодан чланак Јована Поповића, сарадника СЕМС, у дневном листу Политика
ВИДЕО Свечаност у Дому Гарде поводом јубилеја 60 година преноса

ФИЛМ 60 година преноса електричне енергије у Србији

FREEDOM AND SECURITY IN REAL AND SYBER SPACE

10mkУ београдском Дому Војске је 08.06.2018. године одржана 10. Међународнa научнa конференцијa „Слобода и безбедност у реалном и сајбер простору“, коју су организовали Центар за индустријске односе, Висока струковна школа за предузетништво, Висока здравствено-санитарна школа струковних студија „Висан“, Студентска конференција академија струковних студија Србије и „Бањалука College“, уз генерално покровитељство Министарства одбране Републике Србије.
Тема 10. Конференције изражава основни став да су слободе и безбедност, не само повезани, већ у великој мери међусобно зависни фактори, јер нема слободе без безбедности, и безбедности без слободе. У ова два појма сконцентрисане су готово све кључне тековине савремене цивилизације, које треба јасно анализирати кроз призму реалне и виртуелне стварности. Основни циљ ове Конференције је био да иницира конструктивну расправу између представника академске заједнице и цивилног друштва с једне и релевантних државних институција са друге стране о актуелним претњама, ризицима, изазовима и могућностима које пружа сајбер простор, о постизању консензуса у вези са будућом конфигурацијом стратешких агенди из домена сајбер безбедности, о дизајнирању међупартнерског оперативног приступа око фундаменталних питања као што је слобода изражавања на интернету, сајбер законодавство, безбедност рањивих група на интернету, сајбер напади, регулациони опсег надзора комуникација у сајбер простору, о сагледавању актуелних  претњи, ризика, изазова и могућности у области здравствене заштите, са посебним освртом на безбедност хране и воде и заштите животне средине, као потенцијалним метама биотероризма и сајбертероризма.
Министар одбране Александар Вулин отворио је 10. Међународну научну конференцију обраћајући се окупљенима поруком да је овај научни скуп прилика да се упознамо са феноменом о коме знамо јако мало, јер су сајбер простор и сајбер претње нешто што је сасвим ново у безбедносном смислу, али и у смислу одређивања нашег живота. На нама је да упозоримо шта се дешава у реалном свету пре него што нам овај виртуелни свет одреди какав ће бити живот и каква ће бити наша дешавања, истакао је министар Вулин закључујући да безобална слобода коју осећамо на интернету није слобода да овај свет учинимо лажним.
Потпредседник Народне Скупштине Републике Србије проф. др Владимир Маринковић, истакао је да 10. Конференција, кроз учешће различитих актера, еминентних професора и стручњака из Русије, Италије, Бугарске, Републике Српске, БиХ, Македоније и Србије, даје допринос у успостављању и развоју нових правила понашања у сајбер простору на националном нивоу и опредељује борбу против свих врста његових злоупотреба у складу са општеприхваћеним међународним и европским стандардима.
10. Међународној научној конференцији су присуствовали Борјанка Иванежа и Драган Шарић, полазници IV генерације Академије рада Центра за индустријске односе и Милован Андрић и Радомир Петровић, председник и заменик председника Синдиката ЕМС.


Колонада 8 - 9

kolonada89Секција за културу Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС, поводом јубилеја 60 година преноса електричне енергије у Републици Србији, издала је празнични двоброј алманаха уметничког стваралаштва Колонада. У уводној речи Марије Шкорнички, уреднице овог часописа, наглашен је допринос Колонаде радничком стваралаштву, како указивањем на ствараоце, тако и нa давању подстрека да се ствара, да се објављује, да се полако гради стил, обликује мишљење, ради на себи и проширују видици, да се слободно време користи за „раст душе“ тако што се пишу поезија, кратке приче, фантастика, сатира, афоризми, романи, есеји, критике и тако што се црта и слика разним техникама.
Аутори Колонаде су првенствено радници посвећени својим професионалним активностима у току радног времена, а по изласку из канцеларије, са дежурства из диспечерске сале или команде трафостанице, повратка са трасе далековода и службеног пута, препуштају се уметничком стваралаштву, визијама, подстичу свој унутрашњи ток према креативности, иду новим процесима упознавања и спознавања својих идеја и визура. Премореност после извршавања радних задатака замењују задовољством сагледавања и опипавања нечега што је проистекло из само њихове маштовитости, а Колонада им је помогла да преброде почетни страх од првог представљања, страх од подсмеха, страх од оцене средине у којој се ради и борави.
Кроз рубрику „Ишчитавања“ Колонада је отворена за све уметнике који стварају дела инспирисана преносом електричне енергије.


Тениски турнир

tenis2018У оквиру програма „Спортска рекреација“ Спортске секције СЕМС, у сарадњи са синдикатима јавних предузећа енергетских компанија Србије за транспорт гаса „Србијагас“ и нафте „Транснафта“, организован је тениски турнир „Нови Сад 2018“. Од 18. до 20. маја дванаест сингл играча и шест тениских парова запослених у енергетским компанијама Србије за транспорт гаса и нафте и пренос електричне енергије такмичило се на тениским теренима клуба ТК „Elite“.
У финале парова пласирале су се екипе синдиката Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад и Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд, а победници су били запослени у ЕМС АД Погон Ваљево Предраг Маринковић, монтер ДВ екипе Бајина Башта и Александар Стајић, руковалац ТС Чачак 3. У сингл конкуренцији победио је члан Спортске секције Синдиката ЕМС Саша Радојковић, запослен у ПД „Електроисток – Изградња“ д.о.о. Београд.
На свечаности у ресторану „Фортуна“ Милојко Главоњић, председник синдикалне организације ЈП „Транснафта“ и Милован Андрић, председник Синдиката ЕМС, уручили су пригодне поклоне свим учесницима тениског турнира, а победницима ваучере за спортску опрему, пехаре и плакете. БИЛТЕН


Скупштина КСС

kssРедовна годишња седница Скупштине Конфедерације слободних синдиката, одржана је у среду, 16. маја 2018. године, у Београду, у сали Студентског дома „Карабурма“. Присутни делегати су упознати са радом Конфедерације у 2017. години путем опширног извештаја изнетог од стране Ивице Цветановића, председника Конфедерације. Реализоване активности у прошлој години се по садржају нису битно разликовале од претходних година, јер је социјални партнер наставио са политиком доношења нових закона којима се смањују радничка права. У конструктивној дискусији је учествовало више делегата који су већином подржали досадашњу политику централе КСС да је Конфедерација, као део цивилног друштва, била и да ће остати корективни фактор свакој власти у борби за права и бољи живот радника у Србији. Након усвајања извештаја Надзорног одбора о пословању, годишњег финансијског извештаја и финансијског плана за 2018. годину, извршена је верификација пријема нових синдиката. У плану активности за 2018. годину подржана је најављена „Народна иницијатива“ синдиката Поште под називом „Вратите нам отето“, како би се у предвиђеној законској процедури пред посланицима у Народној скупштини Републике Србије нашао предлог Закона којим би се ставили ван снаге закони којима су нам умањене зараде. Предложени текст Народне иницијативе „Вратите нам отето“ - Ми доле потписани захтевамо да се хитно донесе Закон којим ће се ставити ван снаге закони и то: 1. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и 2. Закон о привременом уређивању начина исплате пензија. Извештај о раду 2017. и План активности 2018


1. МАЈ

1majMеђународни празник рада 1. маj се обележава у многим земљама света. Поjедине синдикалне централе у Србиjи организуjу традиционалну протестну шетњу и окупљање на Тргу Николе Пашића у Београду, али углавном се прославља на првомаjским уранцима у природи. Празник рада се обележава у знак сећања на прве масовне радничке демонстрациjе 1. маjа 1886. када је у Чикагу протествовало 50.000 радника, захтевајући боље услове рада изражене у пароли ТРИ ОСМИЦЕ – осам сати рада, осам сати одмора и осам сати слободног времена. Радници су захтевали и боље услове рада. У сукобу са полицијом тог дана погинуло је 6 а рањено око 50 радника. Одлуком донетом на Првом конгресу Друге интернационале, 1. мај се од 1889 године, у знак сећања на погибију чикашких радника, прославља као међународни празник рада. Kада jе и Совjетски Савез уврстио оваj датум у званични календар, због идеолошких разлика у СAД су почели да га обележаваjу првог понедељка у септембру. Први маj у Србиjи обележен jе први пут 1893. године протестним скуповима у Београду, а временом jе постао обичаj да се тог дана у зору излази на Првомаjски уранак у природу. Некада су се за Први маj палиле логорске ватре уочи празника, а сутрадан, обично на наjближем излетишту окупљао се народ уз пригодне говоре синдикалних функционера, рецитовала се и поезиjа, играла фолклорна друштва. Oд седамдесетих година прошлог века мање се инсистирало на говорима и културним програмима, а више на роштиљиjадама у природи и неформалним дружењима. Синдикалне централе су поводом радничког празника објавиле проглас са захтевима и порукама.


Синдикални излет у Италију

toskanaУ организацији синдикалне подружнице СЕМС Електроисток Изградња, у сарадњи са подружницама СЕМС погон Крушевац и СЕМС Дирекција, реализована је од 04.04. до 08.04.2018. године традиционална синдикална програмска активност „Пролећно путовање у иностранство“. Ове године је одзив био најмасовнији до сада, у италијанску регију Тоскана путовало је 122 члана Синдиката ЕМС са породицама и пријатељима. Путовање је организовано уз помоћ туристичке агенције Ета-Турс. Путовало се аутобусима високе туристичке класе, уз стручну пратњу туристичких водича. Смештај је био на бази два преноћишта са доручком у два хотела, „Corallo“*** и „Vintage“*** у Монтекатинију. Аранжман је обухватио обиласке Фиренце, Пизе, Луке, Сиене и Сан Ђимињана.
Одлична организација, пажљиво одабране дестинације, љубазно и стручно особље агенције Ета-Турс и лепо време, допринели су да и ово путовање протекне у добром расположењу. Уметничко ходочашће, романтично путовање или гастрономско истраживање, било због чега да су пошли на овај излет, после завршеног путовања сви путници су били задовољни. Након повратка из Италије они су се захвалили организаторима и одмах изразили жељу да и наредне године путују на неку нову дестинацију.
Вође пута су били Владимир Смилић и Раде Петровић.


Едукација синдикалних повереника

edukacijaУ оквиру програма Централе СЕМС „Едукација синдикалних активиста“, 31.03.2018. године, традиционално је одржан едукативно-информативни скуп свих синдикалних функционера, учесника састанака органа и радних тела Синдиката ЕМС, у конференцијској сали објекта „Меркур – нови“ специјалне болнице за лечење и рехабилитацију у Врњачкој Бањи. Тематску презентацију посебне сталне Комисије за накнаду штете због повреде на раду и Одбора за безбедност и здравље на раду реализовали су представник Послодавца ЕМС АД - председник Комисије за накнаду штете због повреде на раду Милан Голубовић, дипломирани правник, водећи стручни сарадник за правне послове и заступање у ЕМС АД и представник Синдиката ЕМС Митар Срђеновић, председник Одбора за БЗР ЕМС АД.
„Ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, Послодавац је дужан да му накнади штету, у складу са законом и општим актом“ (члан 164. Закона о раду). „За претрпљене физичке болове, за претрпљене душевне болове због умањења животне активности, наружености,.......као и за страх, суд ће, ако нађе да околности случаја, а нарочито јачина болова и страха и њихово трајање то оправдава, досудити правичну новчану накнаду, независно од накнаде материјалне штете као и њеном одсуству.“ (став 1. чл. 200. Закона о облигационим односима). Милан Голубовић, дипломирани правник, водећи стручни сарадник за правне послове и заступање у ЕМС АД, председник посебне сталне Комисије за накнаду штете због повреде на раду или у вези са радом у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд“, после уводног говора о историјату ове Kомисије, детаљно је информисао присутне о резултатима рада Комисије у периоду од 2007. до 2018. године. У Извештају Комисије за накнаду штете због повреде на раду за поменути период наводи се да је разматрано двадесет три захтева запослених за нанаду штете због повреде на раду, од којих је пет захтева одбијено, решавање једног захтева је у току, док је за седамнаест захтева предложено закључење вансудског поравнања. Послодавац је прихватио све предлоге Комисије, закључено је шеснаест споразума о вансудском поравнању о накнади нематеријалне штете због повреде на раду између подносиоца захтева и генералног директора ЈП ЕМС, односно директора ЕМС АД, а један предлог за вансудско поравнање није прихваћен од стране подносиоца захтева за накнаду штете. Голубовић је затим упознао присутне са процедуром подношења захтева за накнаду штете због повреде на раду у ЕМС АД и важности благовременог и исправног попуњавања „Повредне листе“ (Извештај о повреди на раду) и другим детаљима овог у Србији јединственог заједничког института „вансудског поравнања“ Послодавца и Синдиката, уз препоруку да се што више чланова Синдиката ЕМС упозна са интерним актима Друштва: „Правилник о накнади штете због повреде на раду или у вези са радом запосленог у Акционарском друштву Електромрежа Србије“ и „Упутство за поступање запослених који упућују захтеве за накнаду штете због повреде на раду или у вези са радом сталној Комисији за накнаду штете због повреде на раду или у вези са радом у Акционарском друштву Електромрежа Србије“. Чланови посебне сталне Комисије за накнаду штете због повреде на раду или у вези са радом: Оливера Савић, дипломирани правник, Недељко Огризовић и Жика Јовановић, лица за безбедност и здравље на раду, Мирјана Рончевић, мастер економиста, Митар Срђеновић, представник Одбора за БЗР и Драган Марјановић, представник Синдиката ЕМС.
Законом о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др.закон), Послодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду. У складу са овим Законом и важећим Колективним уговором за Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Послодавац, Одбор и Синдикат, дужни су да међусобно сарађују у остваривању безбедности и здравља на раду. Митар Срђеновић је информисао присутне о активностима Одбора за БЗР у протеклој години и кадровским променама у предстојећем мандату овог Одбора. Извршни одбор Синдиката СЕМС је предложио Јелени Матејић, директору ЕМС АД, да у Одбор за безбедност и здравље на раду у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд, у следећем четворогодишњем мандату, поред представника Послодавца Жике Јовановића, дипломираног инжењера заштите од пожара, на пословима стручњака за БЗР и ЗОП у Самосталном сектору за логистику и Милише Јовановића, дипломираног инжењера електротехнике, на пословима руководиоца Сектора за заштиту животне средине и одрживи развој Дирекције за техничку подршку преносном систему у Преносу електричне енергије и синдикалног представника Митра Срђеновића, електроенергетичара за мреже и постројења, на пословима контролора високонапонских постројења у Радном центру за трансформаторске станице Обреновац, у циљу остваривања континуитета представљања запослених у заједничким радним телима Послодавца и Синдиката преко изабраних представника, уместо Саше Ђорђевића, опозваног председника синдикалне подружнице СЕМС погон Бор, именује за члана овог Одбора Дејана Стевковића, новоизабраног председника ове синдикалне подружнице, електроенергетичара за мреже и постројења, на пословима електромонтера на одржавању високонапонске опремне и сопствене потрошње у Подручју преносног система Бор и да због постављања бившег синдикалног функционера Недељка Огризовића на послове шефа Службе за БЗР и ЗОП у Самосталном сектору за логистику ЕМС АД, уместо њега дужност члана Одбора за БЗР као стручног представника Синдиката ЕМС обавља Бојан Томић, струковни инжењер електротехнике и рачунарства-специјалиста, на пословима координатора у Радном центру за одржавање високонапонске опреме и сопствене потрошње Обреновац у Регионалном центру одржавања Београд. Нови Одбор за БЗР ЕМС АД

Закључујући едукативни део овогодишњег мартовског скупштинског заседања Милован Андрић, председник Синдиката ЕМС, похвалио је десетогодишњи рад презентованих заједничких радних тела Послодавца ЕМС АД и Синдиката ЕМС и захвалио се председницима сталне Комисије за накнаду штете због повреде на раду или у вези са радом и Одбора за БЗР на њиховом личном ангажовању и великом уложеном труду да у пракси докажу вредност ових пројеката иницираних од стране Централе Синдиката ЕМС, а реализованих уз велику помоћ Послодавца ЕМС АД, на корист свих запослених у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“, посебно оперативних радника у подручјима преноса електричне енергије.


Састанак Секретаријата синдиката електропреносних компанија ЈИЕ

jie31.03.2018. године, у конференцијској сали објекта „Меркур – нови“ специјалне болнице за лечење и рехабилитацију у Врњачкој Бањи, одржан је састанак синдикалног Секретаријата електропреносних компанија Југоисточне Европе (Secretariat for Electricity Energy Transmission SEE) који делује у саставу Регионалне синдикалне централе енергетичара Југоисточне Европе (Regional Energy Trade Unions Network of South Eastern Europe). Са почетком рада овог Секретаријата омогућено је лакше решавање специфичних проблема синдиката преносних компанија, боља комуникација, информисање и реализација синдикалних акција, уз добијање могућности да се кроз формализацију већ постојеће регионалне синдикалне сарадње ојача преговарачки капацитет у социјалном дијалогу, као и добијање стручне помоћи за адекватно усклађивање са нормама из земаља ЕУ. Континуирани мониторинг преговора социјалних партнера, увид у регионалну законодавну активност из области радно-правних односа и праћење модернизације синдикалног организовања, као и размена тих искустава и информација, пружа велику помоћ преговарачким тимовима јер је већина проблема запослених у енергетском сектору региона слична и сазнања о најбољим постигнутим решењима су драгоцена као преговарачки аргумент за оне синдикалне активисте који тек треба да их испреговарају и имплементирају у своје колективне уговоре.
Синдикални активисти из региона известили су учеснике скупа о новостима из својих земаља и актуелном социјалном дијалогу. Марина Митова и Венцислав Андреев, представници ЕСО ЕАД из Бугарске информисали су присутне о преговорима за нови Колективни уговор за Оператора преносног система Бугарске који ће донети нека побољшања за запослене. Договорено је да за следећи састанак у Кладову припреме презентацију новог Колективног уговора за ЕСО ЕАД.
Истог дана у Врњачкој Бањи су одржани и састанци Организационог одбора и Такмичарске комисије Осмих спортских сусрета електропреносних компанија из региона Југоисточна Европа.
У циљу зближавањa и упознавањa радника електропреносних компанија региона и са намером очувања физичке и здравствене способности радника, Сусрети ће бити одржани од 21. до 24. јуна 2018. године у Кладову. У присуству Ненада Гавриловића, менаџера продаје АД „Ђердап Турист“ - Хотел „Ђердап“ из Кладова, прецизирани су услови смештаја и такмичења и усвојени су Правила и Пропозиције ове манифестације, на којој се очекује рекордних више од 300 учесника.


XXIV седница ИО и VIII седница Скупштине СЕМС

skupstina30.03.2018. године у Врњачкој Бањи, у конференцијској сали објекта „Меркур – нови“ специјалне болнице за лечење и рехабилитацију одржане су XXIV седница Извршног одбора и VIII седница Скупштине СЕМС. Синдикални повереници су једногласно усвојили Извештај о раду Централе Синдиката ЕМС за 2017. годину. Милован Андрић, председник Синдиката ЕМС, нагласио је да је 2017. годину окарактерисао успешан социјални дијалог. Продужење важења „привременог“ Закона о смањењу плата учинило је да прошла година буде веома тешка, али синдикално успешна због реализације свих планских активности, као и због адекватних синдикалних предлога и позитивних одговора Послодавца који су ублажили негативан утицај рестриктивних мера Оснивача. Поред реализације свих планираних активности Централе Синдиката ЕМС за 2017. годину, највећи успех је остварен на преговорима са Послодавцем ЕМС АД који је услишио синдикалне молбе и пролонгирао коначно решавање вишка запослених у ЕМС АД до даљњег и прихватио синдикални захтев за учешће запослених у расподели добити из 2016. године. Прошла година је била јубиларна за Синдикат ЕМС који је прославио четврт века свог постојања (1992. - 2017.). Све манифестације које је реализовала Централа Синдиката ЕМС током 2017. године биле су у знаку овог јубилеја. Више од трећине запослених у ЕМС АД користилo je прошле године један или више заједничких програма Послодавца и Синдиката за едукацију, превенцију радне инвалидности, рекреативни одмор, рехабилитацију или спортску рекреацију у организацији Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС. У 2017. години успешно је настављен континуирани бипартитни социјални дијалог преговарачких тимова Послодавца ЕМС АД и Синдиката ЕМС, који су, поред редовних „ПРУ стимулација“ за најбоље раднике, у већини случајева успели да пронађу начине да се свим запосленима исплате заслужени новчани бонуси који су амортизовали негативне последице Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, од којих су најважније биле две бескаматне позајмице и „тринаеста плата“ - исплата добити запосленима по основу учешћа у добити које су исплаћене на образложен захтев Синдиката ЕМС, што је учињено и у издвојеним ПД Електроисток Изградња и Електроисток Пројектни биро. И Фонд солидарности ЕМС је 2017. године славио 25. годишњицу рада. За четврт века рада Комисија ФС је, на основу захтева чланова Фонда, донела преко шест хиљада одлука за доделу помоћи. Током 2017. године одржано је 10 састанака Комисије Фонда солидарности и донето је 240 oдлука за давање помоћи члановима, у укупном износу од 12.789.554,53 динара. Надзорни одбор СЕМС истакао је у свом Извештају да је контролисани Финансијски извештај СЕМС за 2017. годину урађен у складу са законским прописима, да нису уочене материјалне грешке и да су Извршни одбор СЕМС и председник Синдиката ЕМС располагали средствима СЕМС са дужном пажњом, у маниру добрих домаћина.
Једногласно је усвојен и План рада Централе Синдиката ЕМС за 2018. годину. Ова година је јубиларна за електропренос у Републици Србији. Дан Акционарског друштва „Електромрежа Србије” је 28. јун. На Видовдан 1958. године формирано је прво предузеће за пренос електричне енергије „Електроисток”. Поред планиране пригодне прославе значајног јубилеја, скоро је извесно да ће синдикални повереници опет мање славити, а више радити и да ће се сви синдикални функционери, првенствено чланови Преговарачког тима и остали активисти Централе Синдиката ЕМС, морати додатно ангажовати на решавању очекиваних социјалних ситуација које доноси већ дуже време најављивани коначни завршетак процеса транзиције у Републици Србији и завршетак процеса реструктурирањa Акционарског друштва „Електромрежа Србије”. Поред учешћа Централе СЕМС у доношењу и спровођењу заједничких програма Послодавца и Синдиката за превенцију радне инвалидности (I пролећна и II јесења), рехабилитацију, безбедност и здравље на раду, превентивне лекарске прегледе, осигурање запослених, специјализоване едукације и тренинге, спортско-рекреативни одмор запослених (Вила "Јањић" Златибор), Вила "Јокић" Златибор, (Вилa „Dirfy“ – Neos Pirgos Evia, Грчка), (Буљарица) и учешће у организацији спортских, радних, рекреативних, туристичких, културних и других манифестација, приоритетни задатак је да се одмах по престанку важења „Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава“ покрене иницијатива за иновирање трипартитног Споразума о вредности радног часа запослених у Акционарском друштву „Електромрежа Србије”.


Потписани споразуми Послодавца и Синдиката за 2018. годину

sporazumПосле давања сагласности Оснивача - Владе Републике Србије на Годишњи програм пословања ЕМС АД за 2018. годину, заједнички Преговарачки тим Послодавца и Синдиката усагласио је текст „Посебног споразума за активности Спортске секције СЕМС у 2018. години“, а на захтев представника Послодавца иновиран је и кровни „Споразум о планирању и праћењу реализације обавеза СЕМС и ЕМС АД“ чиме су прецизно дефинисане међусобне обавезе Послодавца и Синдиката код планирања заједничких програма, реализације и извештавања.
Споразуме су потписали Јелена Матејић, директор ЕМС АД и Милован Андрић, председник Синдиката ЕМС. Споразумне стране сагласно су констатовале да се овим споразумима, у складу са Колективним уговором и Годишњим програмом пословања за 2018. годину, обезбеђују средства за заједничке активности ЕМС АД и СЕМС, као и средства за рад Централе СЕМС, Фонда солидарности ЕМС и Спортске секције СЕМС.
На предлог Синдиката ЕМС, на основу члана 50. Колективног уговора за ЕМС АД, Јелена Матејић, директор ЕМС АД, одобрила је позајмицу за све заинтересоване запослене у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“.


Едукација синдикалних активиста

S AkademijaКрајем прошле године почела је са радом четврта генерација полазника Синдикалне академије. Академија рада је виши облик образовања у области индустријских односа, социјалних и радних права, намењена руководиоцима послодавачких организација, стручњацима у области управљања људским ресурсима, садашњим и будућим лидерима синдиката и студентима високих школа и факултета који припадају друштвено-хуманистичком пољу. Програм Академије је осмишљен да допринесе унапређивању образовних капацитета полазника за обављање све захтевнијих функција и задатака. Настава се одвија по систему блок наставе кроз десет једнодневних семинара, при чему се на сваком семинару обради по једна тематска целина: 1. Социјални актери пред изазовима флексибилних модела запошљавања, 2 Нови приступ привлачењу чланова и организовању синдиката, 3. Политика плата као део укупне развојне стратегије, 4. Свет дигиталне комуникације - виртуелна и реална стварност, 5. Учешће синдиката и запослених у процесу доношења одлука у предузећу, 6. Развој новог модела колективног преговарања, 7. Промене у структури економије, у структури запослених и могућности успостављања социјалног тржишта радне снаге, 8. Управљање кризама и конфликтима на раду – корисни алати, 9. Социјални актери у политичком животу друштва и 10. Актуелно стање, односи и перспектива социјалног партнерства и мира у Србији. У складу са досадашњом праксом, сваки полазник појединачног семинара добиће сертификат о похађању семинара, а полазници који одслушају минимално осам тематских целина добиће и сертификат о завршеној Академији рада.
Централа Синдиката ЕМС је према одлукама ИО СЕМС уписала Борјанку Иванежа и Драгана Шарића, новоизабране чланове Скупштине СЕМС, на Синдикалну академију Центра за индустријске односе из Београда. На првом Округлом столу у организацији Центра за индустријске односе на тему „Улога и одговорност агенција за запошљавање“ који је одржан 09.02.2018. године у Високој струковној школи за предузетништво у Београду, закључено је да флексибилни модели запошљавања представљају једно од најсложенијих и најпротивречнијих питања савременог друштва. То је, истовремено, предмет дубоких подела и сукоба између синдиката и послодавачких организација. Синдикати истичу пре свега, негативне стране и ограничења, чак до екстремних ставова да флексибилни модели запошљавања, по својој природи представљају вид експлоатације и грубог кршења радничких и синдикалних права. С друге стране, послодавци, истичу законитости све оштрије и захтевније тржишне утакмице, која опредељује и економски оптималан број запослених. Тренутно је у Србији регистровано 92 агенције за запошљавање са преко 100.000 запослених, већина са платом од 1€ по сату. Учесници семинара су се сложили у томе да наша законска регулатива која ће уређивати ову област, треба да се уреди по угледу на европску законску регулативу у којој су прописана приближно иста правила за све врсте запошљавања. Поред домаћина скупа професора др Дарка Маринковића и његовог тима професора и представника великог броја синдиката, овом Округлом столу присуствовао је и др Дејан Костић, испред Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије. Сви учесници овог Округлог стола констатовали су да постоји суштинска разлика између агенција за запошљавање у развијеним државама чланицама Европске уније, где по овом моделу ради до 5 % укупно запослених и где агенције имају функцију ловца на кадрове и код нас који смо као друштво склони да одлазимо из крајности у крајност, па постоји опасност да у будућности модел флексибилног запошљавања постане једини начин запошљавања. Сви актери индустријских односа – држава, синдикати и послодавци, суочени су са коренитим и изузетно динамичним променама у свим аспектима и сегментима друштвеног живота. Мења се структура привреде, настају у развијају се нове области производње, мења се структура запослених, која подразумева и нова знања и професионалне вештине. Одговор на комплекс проблема у овој области налази се у заједничком ставу државе, послодаваца и синдиката да радне и синдикалне слободе и права представљају неспорне цивилизацијске тековине које припадају свим радницима без обзира на формални радно правни статус. У том правцу треба да се крећу захтеви и активности синдиката. Закључено је да синдикати који се боре за права и интересе припадника света рада, не треба да прихватају евентуално понуђене преговоре о могућности синдикалног организовања запослених у агенцијама, јер је таква врста организовања већ загарантована нашим Уставом и свим међународним радно-правним прописима и законима из ове области.
На другом семинару - Округлом столу у организацији Центра за индустријске односе на тему „Нови приступ привлачењу чланова и организовању синдиката“ који је одржан 20.02.2018. године у Високој струковној школи за предузетништво у Београду, речено је да су ову тему наметнули проблеми, отворена питања и противуречности са којима се већ дуже време суочавају синдикати. Циљ овог семинара је био да допринесе повећању капацитета синдиката за привлачење нових чланова, односно омасовљење синдиката, као и да оспособи тим активиста који ће се трајно, систематски бавити овим питањима. Друштвена и економска криза са којом је суочен савремени свет упозорила је синдикате да су и они, као део савременог света, такође суочени са кризом. Излаз из кризе синдикалног организовања се налази у храбрости, одговорности и знању синдикалних активиста да граде нови приступ запосленима, садржајима рада и облицима организовања синдиката, који су примерени променама у структури економије, становништва и радне снаге. Учесници семинара су били сложни да је потребно формирање нових синдикалних организација или јачање постојећих, који ће бити креатори и лидери промена чији резултирати ће бити нови модели организовања са већом друштвеном моћи и утицајем синдиката.
Драган Шарић


СВЕТСКИ ДАН СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ

wdsjУ свету се 20. фебруар обележава као Дан социјалне правде, посвећен борби против сиромаштва, незапослености и пружању једнаких шанси за све. Социјална правда се заснива на принципима поштења, једнакости, поштовања различитости и примене људских права у свим сегментима живота, укључујући и радна места. Генерална скупштина Уједињених нација је 2007. године прогласила 20. фебруар за Светски дан социјалне правде, позивајући државе чланице да тај дан посвете промовисању националних активности у складу са циљевима Светског самита за друштвени развој и да подрже напоре међународне заједнице ка искорењивању сиромаштва, промоцији веће запослености и достојанственог рада, равноправност полова и приступ социјалном благостању и правди за све.
У циљу обележавања Међународног дана социјалне правде, УГСН и Фондација Friedrich Ebert, у оквиру програма „Добро друштво“, организовали су јавну расправу под називом „Ако нема правде – нема ни мира“. Скуп је одржан 20. фебруара, у београдском Медија центру, уз присуство више од шездесет учесника из редова синдиката, активних невладиних удружења, академске заједнице и независних медија. Скуп су отворили Ursula Koch-Laugwitz, директорка Канцеларије FES за Београд и др Зоран Стојиљковић, председник УГС Независност, док су панелисти били: др Ђорђе Павићевић, са Факултета политичких наука, др Божа Драшковић, са Института Економских наука и Сарита Брадаш, из Фондације Центар за демократију. Разговор је модерирала новинарка РТВ Војводине, Љубица Гојгић. Учесници су упознати са чињеницом да се чак 25,5% грађана у Србији тренутно налази на граници сиромаштва, док испод те границе (према UNICEF подацима) живи чак 32% деце. Осврћући се либертаријанско виђење социјалне државе као механизма притиска на слободну вољу грађана, те социјалне правде као „тираније већине“, Зоран Стојиљковић је своје уводно обраћање усмерио ка образлагању неопходности за проналажењем минимума једнакости могућности и шанси као базичног принципа друштвене расподеле. Трагајући за узроцима стања у друштву Србије које се све више удаљава од епитета „социјално праведног“, Божа Драшковић се, прво, осврнуо на чињеницу да је питање друштвене (ре)дистрибуције протерано из економске науке, те да је постало готово искључиво тема социолошких и филозофских расправа. Драшковић сматра да повратак у социјализам није решење, као ни задржавање неолибералне политике као доминатне, већ да су неопходне нова филозофија, нова социологија и нова економија друштва. Ђорђе Павићевић се вратио на пропитивање концепта приватне својине и њених последица на свет рада, односно на питање расподеле дохотка у савременом свету рада у коме више не постоји ни јасан концепт дефинисаног радног места. Цела прича о социјалној правди добија један сасвим нов аспект у доба дигитализације која не мења радикално само појам радних односа, већ уводи и нужност измене природе и механизама синдикалног деловања. Сарита Брадаш је нагласила одсуство политичког промишљања социјалне правде у Србији, што је илустровала примером Програма економских реформи за период од 2018. до 2020. године у којем је, од укупног броја од 110 страница – темама правде, социјалне инклузије и образовања збирно посвећено свега 10, при чему се не помиње нити квалитет образовања нити чињеница да је чак 33% становника Србије функционално неписмено у погледу читања. У таквом друштвеном окружењу у најмању руку је необична и чињеница да се Српска православна црква, у својим јавним обраћањима, иако политички активна, ниједном није осврнула на проблем социјалне правде, напоменуо је Стојиљковић отварајући комплексно питање релеватних друштвених субјеката, заинтересованих да Србију начине социјално праведним друштвом.
Скуп је завршен закључком да је основни синдикални задатак – рад на увећању сопственог утицаја на дефинисање индекса социјалне правде, осносно индикатора социјалне инклузије, као и да свој статус социјалних партнера синдикати морају да употребе у сврху промоције социјално солидарне економије и одрживог развоја, заснованог на партиципативности, задругарству, радним кооперативама и самоуправљању. У ституацији у којој је готово немогуће спречити губитак радних места, синдикати морају трагати за начинима да иста изнова креирају, враћајући социјалну праведност на друштвено прихваљив ниво.


Споразум о продужењу важења Колективног уговора за ЕМС АД

potpisivanjeKUВлада Републике Србије је, на седници одржаној 28.12.2017. године, донела Закључак 05 број 11-13017/2017-1, којим је прихватила усклађивање Колективног уговора за Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ са Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта 05 број 023-10175/2016 од 27.10.2016. године, Статутом Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд број 110-10178/2016 од 27.10.2016. године и Решењем Владе Републике Србије о именовању директора ЕМС АД, 24 број: 119-12014/2017 од 05.12.2017. године (Колективни уговор о изменама и допунама Колективног уговора за Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Београд, број 511-00-ОРР-31/2017-005 од 03.01.2018. године).
Истим Закључком Владе Републике Србије усвојен је текст трипартитног Споразумa (број 511-00-ОРР-31/2017-006 од 03.01.2018. године) о продужењу важења усклађеног текста Колективног уговора до 02. фебруара 2021. године, чиме су сачувана сва достигнута права запослених у ЕМС АД. Наведени акти су објављени на огласним таблама Друштва дана 15.01.2018. године, када су и ступили на снагу.

Због законски (привремено) ускраћене могућности да се путем социјалног дијалога договори повећање зарада запослених у ЕМС АД и опасности да истекне рок важења Колективног уговора, по договору Послодавца ЕМС АД и Синдиката ЕМС, повучена је иницијатива за промену Колективног уговора (чијом би реализацијом у периоду важења рестриктивних закона могло доћи само до смањења права радника). Одмах по престанку важења „Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава“ приступиће се преговорима за нови Споразум о вредности радног часа запослених у ЕМС АД. Усклађен КУ за ЕМС АД


Избори у Синдикату ЕПС

JacaНа XLVII редовној седници Извршног одбора Синдиката радника ЕПС, одржаној 25.12.2017. године у Београду и Koнститутивној седници Главног одбора Синдиката радника ЕПС, одржаној 27.12.2017. године у Лазаревцу, верификовани су резултати редовних синдикалних избора ове синдикалне централе који су одржани 13. и 14. децембра 2017. године.

Од 36.716 чланова Синдиката радника ЕПС на изборе је изашло 28.374 (77,28%). Укупан број бирача, чланова Синдиката радника ЕПС који је гласао за јединствену синдикалну листу Милан Ђорђевић - Ђокин износи 27.274 (1100 неважећих листића). На победничкој листи је била и Јасмина Миљанић – Гузина, председница Актива жена СЕМС, која је изабрана на функцију председнице Актива жена Синдиката радника ЕПС.


Јелена Матејић директор ЕМС АД

JMРешењем Владе Републике Србије 24 Број: 119-12044/2017, од 5. децембра 2017. године, Јелена Матејић је разрешена функције вршиоца дужности директора ЕМС АД, а Решењем 24 Број: 119-12014/2017, истог дана је именована за директора Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд.
Влада је 3. марта 2017. године донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд 05 Број: 111-1745/2017. Комисија за спровођење конкурса за избор директора спровела је дводелни изборни поступак за девет кандидата који су испуњавали услове конкурса. После обављених тестирања и разговора Комисија је окончала изборни поступак и на основу постигнутих резултата донела Одлуку 19 Број: 06-11378/2017 од 27. новембра 2017. године о утврђивању ранг листе кандидата који су испунили мерила прописана за именовање директора, на коју је поставила на прво место Јелену Матејић, кандидата са највишом просечном оценом. СЛ.ГЛ.110, 06.12.2017.


Регионална синдикална сарадња

blМилован Андрић, председник Синдиката ЕМС, одазвао се на позиве Синдиката удружених радника енергетике Републике Српске и Синдикалне организације „Електропренос БиХ“ Оперативно подручје Бања Лука, да присуствује свечаним и радним седницама новоизабраних синдикалних органа, 4. и 5. децембра у Лакташима, Рамићима и Бања Луци.
На 6. изборној Скупштини СУРЕРС за председника је поново изабран Слободан Остојић, а нови председник СО „Електропренос“ је самостални инжењер за телекомуникације Војислав Тодоровић. На свечаној седници Андрић се обратио присутним синдикалним активистима упутивши им честитке за победу на изборима и за храброст да се, у овим тешким временима за свет рада, кандидују за синдикалне функције. На радним састанцима анализирана је сарадња у претходном периоду и договорено је да се контакти интензивирају и заједнички реализује неколико програма едукације, рехабилитације, спортске рекреације и радничког културног стваралаштва.


Хуманитарна помоћ Удружењу „Чеп за хендикеп“

czahУдружење „Чеп за хендикеп“ представља изворну „grassroots“ грађанску иницијативу коју су 2013. године покренуле особе са инвалидитетом (ОСИ) – корисници механичких и електричних ортопедских помагала, у циљу унапређења сопственог положаја, реагујући на неповољну законску регулативу у Србији, која предвиђа замену ортопедских помагала у веома дугим, а понекад и нехуманим роковима (3-6 година у зависности од инвалидитета), у поређењу са знатно краћим роковима у земљама ЕУ. Ова хуманитарна акција функционише тако што грађани добровољно прикупљају чепове са пластичних флаша, које Удружење преузима и продаје рециклерима. За добијени новац угроженим ОСИ (транспарентно, на основу приспелих пријава и према процени Стручне комисије) купују се одговарајућа нова и половна ортопедска помагала.
Синдикат ЕМС се пре три године укључио у еколошко - хуманитарну акцију „Чеп за хендикеп“ и до сада помогао да се набави неколико ортопедских помагала. СЕМС је данас члан мреже сарадника Удружења који учествују у овој континуираној хуманитарној акцији, заједно са 440 друштвено одговорних компанија и предузетника из целе Србије, 330 вртића, 460 основних школа, 140 средњих школа, 7 министарстава и 6 амбасада. Потписивањем Протокола о сарадњи са Удружењем „Чеп за хендикеп“ Синдикат ЕМС се обавезао да као партнерска организација прихвати и ускладиштити све чепове од ПЕТ амбалаже које буду доносили запослени у ЕМС АД и издвојеним ПД Електроисток Изградња и Пројектни биро, а ова друштвено-социјална-хуманитарна организација, која помаже болесне од параплегије, квадриплегије, парапарезе, квадрипарезе и чланове који имају друге дијагнозе као што су церебрална парализа и особе са ампутацијом удова, обавезала се да ће прикупљене чепове искористити у сврху набавке ортопедских помагала за своје чланове.
Пословодство ЕМС АД је одобрило и логистички помогло ову хуманитарну акцију у којој је током 2017. године сакупљено преко 400 килограма чепова, што је уз новчану донацију Централе Синдиката ЕМС, било довољно за набавку ортопедских помагала за два најугроженија члана овог Удружења (мејл Удружења: вест и захвалност). Поводом 3. децембра - Међународног дана особа са инвалидитетом, Зоран Мартинов, председник Удружења „Чеп за хендикеп“, је на пригодној свечаности у скупштинској сали Општине Врачар, уручио специјално признање Синдикату ЕМС за активности у 2017. години, које је примила Виолета Живковић, стручна сарадница у Централи СЕМС.
Хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“ се наставља...


Флексибилни модели запошљавања

okruglistoУ оквиру пројекта Мултиконгреса Немачке привредне коморе „Serbian Visions 2017“ - серије округлих столова „Социјални партнери у новом друштвеном окружењу“, 25.11.2017. године у београдском хотелу „Radisson Blu Old Mill“, Центар за индустријске односе је организовао Округли сто са једном од тема које су предложиле синдикалне и послодавачке организације - „Флексибилни модели запошљавања“. Представник Синдиката ЕМС на овом скупу био је Радомир Петровић, заменик председника СЕМС.
Флексибилизација рада представља данас економску и социјалну нужност. Путеви и методи флексибилизације су различити. Њихове последице могу да буду како позитивне, тако и негативне - по запослене, послодавце, па и целу економију. Суштина правилног приступа је да се обезбеди избалансирана, координирана и праведна флексибилизација економије и радних односа, код које ће се водити рачуна не само о флексибилности, већ и о социјалној сигурности запослених и њихових породица. Флексибилизација режима рада запосленима у Србији до сада није донела скоро ништа позитивно, осим смањене сигурности запослења, општег снижавања животног стандарда и сегментације радне снаге (услед недовољне заштите у пракси запослених ангажованих у флексибилним формама рада, који су у „другоразредном“ положају у односу на стално запослене). Држава и синдикати би требало да се потруде да ова лица добију адекватну заштиту и једнак третман са осталим запосленима. Тиме би се суштински, а не само формално допринело флексибилности рада, односно „флексигурности“ - уместо само флексибилности.
Др Сенад Јашаревић, редовни професор Правног факултета у Новом Саду - оригинални научни рад „Флексибилизације рада - решење или заблуда“


КСС подршка протесту „ВРАТИТЕ НАМ ОТЕТО“

kssНакон ванредне седнице Председништва КСС, одржане 07.11.2017. године у Београду, једногласно је донета одлука којом Конфедерација подржава протест запослених у ЈП ПТТ Србије, који ће бити одржан 12. новембра у Београду, као и оправдане захтеве које су репрезентативни синдикати упутили ресорном Министарству и Влади Републике Србије. Позване су све чланице да подрже наше колеге из поште и позову своје чланове синдиката на радничку солидарност.
Поред свих настојања од стране Синдиката ПТТ Србије да се, уз подршку Конфедерације, дијалогом са пословодством и ресорним Министром реше све већи проблеми у функционисању ПТТ система, пословодство и Влада Републике Србије нису показали довољно интересовања да се постигне неки договор у корист запослених.
Синдикат је, већ дуже време, указивао на негативне последице примене неких закона, нелојалну конкуренцију, недовољан број извршилаца на оперативним пословима, висок степен оптерећења шалтерских радника, ускраћивање права на одмор према потребама радника, неплаћање прековременог рада, пад стандарда и ниске зараде највећег броја запослених који су носиоци посла. Зато сада очекујемо од Владе Републике Србије да коначно схвати озбиљност стања у ЈП ПТТ Србије и услова у којима живе и раде запослени у овом јавном предузећу, које редовно даје свој допринос финансијској стабилности државног Буџета и смањењу дефицита.
Наша борба се наставља и само је радничка солидарност гарант да ћемо успети! КОНФЕДЕРАЦИЈА СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА
Саопштење КСС


Нови Уговор за „НОРЦЕВ“

norcevНа захтев Привредног друштва за одржавање и заштиту објеката и угоститељство „Одржавање и услуге“ д.о.о. Нови Сад, закључен је нови Уговор о коришћењу угоститељских и осталих услуга и садржаја у хотелу „НОРЦЕВ“ на Иришком Венцу од стране чланова Синдиката ЕМС, по ценама које су ниже од редовних цена. Уз помоћ Послодавца ЕМС АД добијен је максималан попуст који имају само запослени у ЈП ЕПС - 40% на цену хране, пансионских услуга, преноћишта са доручком и додатне садржаје (не односи се на цену пића и цену коришћења дневног боравка). Чланови Синдиката ЕМС који желе да користе наведене услуге у обавези су да даваоцу услуга пруже на увид личну карту и одговарајући документ којим се потврђује чланство у Синдикату ЕМС, да плаћање изврше одмах након пружених услуга и да поштују све прописане безбедносне мере, мере заштите од пожара и заштите на раду, као и да се придржавају кућног реда у објектима.

Објекат „Рибарац“ је изостављен из поменутог Уговора због промене пословне политике ПД „Одржавање и услуге“, односно због снижења цене свих угоститељских садржаја у ресторану „Рибарско острво“ у Новом Саду за све посетиоце (ЦЕНОВНИК хране и пића). Oдлуке и Нови Уговор ѕа НОРЦЕВ


Јубилеј Фонда солидарности ЕМС

RPПре 25 година основан је Фонд солидарности ЕМС. Фонд је настао из „Дневнице солидарности“ коју су једном годишње издвајали сви запослени, због потребе да се континуирано помаже, првенствено деци умрлих и погинулих радника. У договору са Послодавцем, Синдикат ЕМС је, у циљу пружања материјалне помоћи запосленима и породицама чланова Фонда у решавању и ублажавању одређених стања њихових социјалних потреба, донео Правилник о раду Фонда којим су уређена права и обавезе корисника, управљање и пословање Фонда, поступак за остваривање права на помоћ и друга питања од значаја за рад Фонда.
Сваких пет година Извршни одбор Синдиката ЕМС бира председника, секретара и чланове независне Комисије која управља прикупљеним средствима фонда из чланарине и дотација Послодавца. За четврт века рада Комисија је, на основу ЗАХТЕВА чланова Фонда, донела преко шест хиљада одлука за помоћ, а само у првој половини ове године већ је реализована помоћ за 170 чланова Фонда солидарности ЕМС.
Због логистичке подршке коју Комисија Фонда добија од Централе Синдиката ЕМС и стручних служби Послодавца ЕМС АД, за 25 година рада сва прикупљена средства су утрошена искључиво за давање помоћи, ни један динар са рачуна Фонда није утрошен ненаменски.
Члановима Фонда солидарности ЕМС и породицама чланова Фонда (брачни друг и деца која су на редовном школовању до 27 година старости и деца са посебним потребама, без школског услова и без старосне границе) додељује се материјална помоћ у следећим случајевима: редовна месечна новчана помоћ предшколској деци умрлих чланова Фонда солидарности ЕМС, за учешће у трошковима стационарног лечења члана Фонда солидарности ЕМС, за постоперативну бањску рехабилитацију за чланове Фонда који су претрпели повреду на раду или имају тежа хронична обољења, за учешће у трошковима набавке лекова и дијагностичких испитивања неопходних за лечење, за учешће у трошковима набавке медицинских помагала, за исплату једнократне новчане помоћи у случају непрекидног боловања на коме је члан Фонда солидарности ЕМС због болести био дуже од 3 месеца, за исплату једнократне помоћи у случају смрти родитеља, старатеља, усвојиоца, деце или брачног друга члана Фонда солидарности ЕМС, за исплату једнократне новчане помоћи породици умрлог члана Фонда солидарности ЕМС, породици умрлог пензионера - бившег члана Фонда солидарности ЕМС, за исплату једнократне помоћи члану Фонда солидарности ЕМС за партиципацију у трошковима лечења и ублажавање последица најтежих болести члана Фонда или члана његове уже породице (хемотерапија, зрачење и сл.), за учешће у лечењу неплодности члана Фонда солидарности ЕМС и његовог партнера поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења и за друге случајеве по одлуци органа Фонда солидарности ЕМС.
Права и обавезе члана Фонда солидарности ЕМС стичу се потписивањем Приступнице у Фонд солидарности ЕМС и доспећем прве уплате чланарине на наменски текући рачун Синдиката ЕМС, a престају потписивањем Иступнице из чланства Фонда солидарности ЕМС. Поновни пријем члана који је иступио подразумева да сва права из чланства у Фонду солидарности ЕМС стиче након 6 месеци од дана поновног учлањења.
Раде Петровић, председник Комисије Фонда солидарности ЕМС


Мобинг

mobing Закон о спречавању злостављања на раду обавезује послодавце да, у складу са обавезама из међународних докумената, а пре свега директива Европске уније, стварају услове неопходне за здраву и безбедну радну околину и предузимају превентивне мере ради спречавања појаве злостављања на раду. Законом се уређује спречавање и забрана злостављања на раду и у вези са радом, поступак за заштиту од злостављања код послодавца, поступак судске заштите, мере за унапређење односа на раду и друга питања од значаја за спречавање злостављања на раду и у вези са радом. Примена овог Закона и Правилника о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду, требало би да допринесе стварању позитивне радне атмосфере и међуљудских односа заснованих на сарадњи, колегијалности и тимском раду, што ће посредно утицати на радни учинак запослених и пословање послодавца.
Ради превенције злостављања и препознавања злостављања у ЕМС АД, одређена су лица за подршку којима запослени који сумња да је изложен злостављању може да се обрати ради пружања савета, информација и упутстава: Оливера Савић, дипломирани правник (0648408915), Жика Јовановић, дипломирани инжењер заштите од пожара 0648408946) и Милован Андрић, инжењер електротехнике на функцији председника Синдиката ЕМС, који је уједно и лице коме се подносе захтеви за заштиту од злостављања на раду (0648408219). Одлука о посредовању