Избори у Синдикату ЕМС

izboriНа основу члана 29. Правила Синдиката ЕМС и члана 1. Изборних правила Синдиката ЕМС, Скупштина Синдиката ЕМС је на десетој редовној седници донела Одлуку да се распишу редовни синдикални избори за наредни петогодишњи мандат. Именовани су чланови Изборне комисије: Митар Срђеновић, Милован Андрић, Милан Еленков, Горан Лисичић, Миломир Стајић и Виолета Живковић, који ће уз помоћ бирачких одбора синдикалних подружница, организовати 13. децембра 2019. године јединствене изборе за све функције у Синдикату ЕМС. Изборна Скупштина Синдиката ЕМС је заказана за 27.12.2019. године у 11 часова.
Рок за достављање јединствених изборних листа Изборној комисији Синдиката ЕМС је 25.11.2019. године.


Међународни Дан људских права

10decГенерална скупштина Уједињених нација прогласила је 10. децембар за Дан људских права, како би скренула пажњу „народа света“ на Универзалну декларацију о људским правима, потписну 1948. године, као први свеобухватни инструмент заштите људских права. Декларација по први пут у историји човечанстава прокламује заједничке стандарде људских права које треба да постигну сви народи и све нације света, „Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима“ одређује први члан декларације. На Међународној конференцији УН о људским правима 1968. године, одлучено је да декларација представља обавезу за све чланице међународне заједнице и да представља основ за све даље донете правно обавезујуће споразуме УН о људским правима, пре свих за два значајна међународна Пакта о грађанским и политичким правима и о економским, социјалним и културним правима. Поред овог глобалног нивоа заштите људских права који се остварују кроз инструменте УН за развој и заштиту људских права на европском регионалном нивоу од нарочитог је значаја Конвенција о заштити људских права и основних слобода Савета Европе, донета 1950. године која не само да штити основна људска права и слободе већ установљава и механизам надзора над њиховим остваривањем и заштитом. Људска права су основна права која има свака особа, која се стичу рођењем, која су неотуђива и недељива, својствена свим људима, без обзира на држављанство, пребивалиште, пол, национално или етничко порекло, боју коже, веру, језик, или било који други статус.
Србија је опредељена да унапређује стање људских права кроз правни и институционални оквир, који је иначе добар, изјавила је директорка Владине Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић. Она је на конференцији поводом Дана људских права рекла да је, поред осталог, томе допринело усвајање Закона о бесплатној правној помоћи, а позитивне ефекте, како каже, даје и примена Закона о заштити насиља у породици.
Представник Европске уније Сем Фабрици честитао је Србији на прогресу, али и подсетио на то да се људска права не подразумевају и да се мора стално радити на њиховом поштовању. Фабрици је навео да "и даље сведочимо високој стопи породичног насиља, бројним претњама усмереним против новинара, људских права, дискриминацији рањивих група, посебно особа са инвалидитетом, жена, Рома, LGBT заједнице, говору мржње". "Дакле, мислим да постоји одређени број проблема на којима Србија, као и било друга земља, мора да ради много како би људска права и основне слободе били поштовани у друштву. Власт игра кључну улогу у томе и потребна је снажнија реакција власти на оно што се дешава у друштву", казао је Фабрици.


Колонада 10

k10Секција за културу Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС издала је јубиларни - десети број алманаха уметничког стваралаштва Колонада. У уводној речи Марије Шкорнички, уреднице овог часописа, дата је похвала одважности њеним ауторима. Живот се живи, а не само да се прича о њему. Није живљење посматрање других, већ је живот узимање учешћа у разним активностима. Временом, живот некоме уђе у колосек и преовладавају углавном рад и обавезе, а све мање уживање и задовољство. Поента је оживети живот разумевањем, стварањем, без критика и осуђивања света око себе, а то се постиже извлачењем лепих ствари, талената и умешности из самог себе. Стварање је чин „корак по корак“. После првог, други стиже у правом тренутку, препустиш се и уживаш у ономе што се указује и што ствараш. Поштујући правило - кад придоносиш својим специфичним даровима и талентима, делићи слагалице живота ће се уклопити стварајући савршену целину. Тако аутори Колонаде деле себе са другима. Крећу лагано, мислећи да је то што поседују премало, али није тачно. То што поседују су јединствени дарови којима су већ сами даровани да би били испуњени и задовољни. На почетку свог стваралаштва аутори се најчешће сударају са страхом од разголићености ако јавно прикажу и изложе своје радове који представљају њихове унутрашње визије и имагинације. Осим самог чина упуштања у стваралаштво још је већа похвала то што су се одважили да то што стварају и поделе са нама. Похвално је, што у нашем Алманаху, раме уз раме стоје и аматери и ствараоци са богатом биографијом и сви су поносни тиме што су део те презентације.


Eколошко - хуманитарнa акцијa „Чеп за хендикеп“

CzaHEколошко - хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“ је започета пре 7 година са циљем да се помогне особама са инвалидитетом. Акција подразумева прикупљање свих врста пластичних чепова који се касније рециклирају као тврда пластика. Удружење „Чеп за хендикеп“ представља изворну „grassroots“ грађанску иницијативу коју су покренуле особе са инвалидитетом (ОСИ) – корисници ортопедских помагала. Ова хуманитарна акција функционише тако што грађани добровољно прикупљају чепове са пластичних флаша, које удружење преузима и продаје рециклерима и за добијени новац купује одговарајућа ортопедска и друга помагала. Мисија удружења је побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом и залагање за остваривање пуног потенцијала сваке особе са инвалидитетом.
Синдикат ЕМС је члан мреже сарадника овог удружења који учествују у континуираној хуманитарној акцији, заједно са више од 1000 друштвено одговорних компанија и установа. Потписивањем Протокола о сарадњи са друштвено-социјално-хуманитарним Удружењем „Чеп за хендикеп“ Синдикат ЕМС се обавезао да као партнерска организација прихвати и ускладиштити све чепове од ПЕТ амбалаже које буду доносили запослени у ЕМС АД и издвојеним привредним друштвима „Електроисток Изградња“ и „Електроисток Пројектни биро“, а ово удружење, које помаже болесне од параплегије, квадриплегије, парапарезе, квадрипарезе и чланове који имају друге дијагнозе као што су церебрална парализа и особе са ампутацијом удова, обавезало се да ће прикупљене чепове искористити у сврху набавке ортопедских помагала за своје чланове. Пословодство ЕМС АД је одобрило и логистички помогло ову хуманитарну акцију у којој је током 2019. године сакупљено 400 килограма чепова, што је уз новчану донацију Централе Синдиката ЕМС било довољно за набавку ортопедске стајалице за Ђорђа Грујића из Крушевца. Протокол о сарадњи и Уговор о донацији


Испраћај у пензију председнице Актива жена

jacaЦентрала Синдиката ЕМС је пригодном свечаношћу испратила у превремену пензију Јасмину Миљанић – Гузину, председницу Актива жена Синдиката ЕМС и Синдиката ЕПС.
Јасмина је била један од најбољих радника Друштва и једна од највреднијих синдикалних активиста. Уручујући јој пригодан поклон Централе СЕМС, Милован Андрић, председник Синдиката ЕМС, пожелео је младој пензионерки дуговечну пензију и наставак синдикалног рада у новооформљеном Активу пензионисаних чланова Синдиката ЕМС.


XXXIII седница Извршног одбора Синдиката ЕМС

xxxiii iosemsУ оквиру радног дела манифестације „SEMS Sports team building Kopaonik 2019“, у хотелу „Гранд“ на Копаонику, одржана је седница бипартитног Преговарачког тима, последња редовна седница Извршног одбора Синдиката ЕМС у актуелном сазиву и трећа седница Изборне комисије Синдиката ЕМС. На састанку Преговарачког тима усаглашен је нацрт предлога новог Колективног уговора за ЕМС АД.
XXXIII седници Извршног одбора Синдиката ЕМС присуствовали су и чланови Изборне комисије СЕМС и председници бирачких одбора синдикалних подружница, који су после завршетка седнице ИО СЕМС имали своју отворену седницу. Милован Андрић, председник Синдиката ЕМС, обавестио је чланове Извршног одбора СЕМС да се План рада Синдиката ЕМС за 2019. годину реализује по предвиђеној динамици и да су све одлуке са претходних седница реализоване или је њихова реализација у току. Радомир Петровић, заменик председника Синдиката ЕМС, члан Преговарачког тима Синдиката ЕМС и Иван Јовићевић, руководилац Сектора за план и анализу EМС АД, члан Преговарачког тима Послодавца ЕМС АД, информисали су присутне о току и резултатима бипартитних преговора у вези измена Колективног уговора. Утврђени текст Предлога Колективног уговора за ЕМС АД садржи повећање износа вредности радног часа, износа накнаде за сменски рад, за топли оброк и регрес, плаћање остварених часова дежурства, више дана годишњег одмора и много других бонуса за запослене. Сада следе трипартитни преговори и покушај да се добије сагласност Оснивача - Владе Републике Србије за што више предложених измена Колективног уговора. Представник Послодавца је одговорио на сва постављена питања од стране присутних синдикалних активиста. Између осталог да су настављени напори Послодавца и Оснивача да се реше проблеми до којих је дошло на Косову и Метохији на пољу системске електроенергетике и борба да се одбране од напада КОSТТ у поступку који се води против Републике Србије пред Министарским саветом Енергетске заједнице, затим да је финансијски извештај Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ за 2018. годину позитиван и да ће бити предложено учешће запослених у расподели добити и да се крајем ове и у току наредне године очекује више пута најављивано повећање тарифног прихода компаније. Драган Марјановић, председник Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС, информисао је присутне да је, поред свих тешкоћа у динамици преузимања и превоза уговорених количина угља, програм снабдевања лигнитом запослених у ЕМС АД реализован у целини, са већ традиционалним завршетком - последњом туром као хуманитарном помоћи манастиру Пустиња.
На предлог Изборне комисије Синдиката ЕМС, једногласно су донете одлуке да се јединствени избор у Синдикату ЕМС одрже 13.12.2019. године и да се усваја Упутство Изборне комисије Синдиката ЕМС о раду бирачких одбора синдикалних подружница.
На трећој седници Изборне комисије Синдиката ЕМС, Митар Срђеновић, Милован Андрић и Горан Лисичић, председник, заменик председника и члан Изборне комисије Синдиката ЕМС, информисали су присутне председнике бирачких одбора о актуелним изборним документима Синдиката ЕМС. У дискусију о свим аспектима изборног процеса су, поред чланова Изборне комисије Синдиката ЕМС и председника бирачких одбора синдикалних подружница, били укључени и чланови Извршног одбора Синдиката ЕМС који су присуствовали XXXIII седници Извршног одбора СЕМС. Током дискусије Митар Срђеновић, председник и остали чланови Изборне комисије Синдиката ЕМС, дали су одговоре на сва питања и разјаснили су све недоумице у вези изборних докумената и изборног процеса. Због ефикасног обавештавања синдикалног чланства и доступности изборног материјала свим заинтересованим кандидатима, одлучено је да Милован Андрић, заменик председника Изборне комисије Синдиката ЕМС и администратор званичног гласила Синдиката ЕМС - интернет сајта Синдиката ЕМС, изради посебну интернет страницу и на њу постави целокупан изборни материјал.


Вежбање и здравље - „Превенција кардиоваскуларних болести“

veskoСа жељом да боравак великог броја запослених у ЕМС АД на Копаонику донесе што више инспирације о здравим навикама, здравом и квалитетнијем животу, у циљу упознавања запослених у ЕМС АД са могућностима за правилно бављење спортом, Сектор за развој људских потенцијала ЕМС АД је у оквиру едукативног дела манифестације „SEMS Sports team building Kopaonik 2019“ реализовао посебан рекреативно-едукативни програм професора др Веска Драшковића. Срђан Станковић, шеф Службе за подршку и праћење обучавања запослених, координирао је дводневне активности заинтересованих учесника у фитнес центру хотела „Гранд“, нa јутарњeм заједничком тренингу и на провери физичког статуса учесника, који су за уочене недостатке добили стручни савет како да их реше.
У Србији годишње умре од болести срца око 40.000 људи. „Превенција кардиоваскуларних болести“, превентивна технологија за смањење морталитета, коју афирмише заједнички пројекат професора Драшковића и Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ - „Стратешки центар за виталност нације“ презентован је учесницима манифестације „SEMS Sports team building Kopaonik 2019“.
Према речима аутора тренажних технологија проф. др Веска Драшковића - покрет је природни и најефикаснији стимуланс за нормално функционисање организма и не постоји ниједан лек који може да замени покрет. Некретање убија. И зато и здрави и болесни, крећите се што више, порука је са Копаоника. Вежбање и здравље


SEMS Sports team building „Копаоник 2019“

kop19У циљу континуиране професионализације и иновације активности везаних за рекреацију запослених у ЕМС АД реализован је традиционални заједнички пројекат представника пословодства и синдиката „SEMS Sports team building Kopaonik 2019“. За више од 300 учесника синдикални активисти су, уз логистичку подршку Послодавца ЕМС АД, од 24. до 27. октобра у хотелима „Гранд“ и „Горски“ на Копаонику, поред радно-едукативних садржаја, организовали четири класична екипна такмичарска турнира у спортским дисциплинама Мали фудбал, Баскет, Шах и Bowling и седам спортско рекреативних пунктова погодних за team building, односно корпоративни спорт - Пливање, Стони тенис, Пикадо, Фитнес, Стреличарство (лук и стрела), Disc Golf (frisbee golf) и Backgammon. Поред десет екипа синдикалних подружница СЕМС и екипe Пословодства ЕМС АД, активни учесници манифестације су били и чланови гостујућих екипа синдиката енергетичара Србије из АД Транснафтa, ЈП Србијагас и ЈП ЕПС. Победници екипних турнира су - у малом фудбалу и куглању екипа синдикалне подружнице СЕМС погон Нови Сад, у баскету ЈСО ЈП „Србијагас“ и у шаху екипа Пословодства ЕМС АД.
БИЛТЕН


Едукација синдикалних активиста

svУ високој струковној школи за предузетништво, 13.11.2019. године, одржан је семинар са темом „Европски стандарди, национални оквир и пракса запошљавања преко агенција за запошљавање“, о којој су говорили Ивана Николић и Славољуб Јанићијевић из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Проф. др Дарко Маринковић, директор Центра за индустријске односе је одржао предавање - „За шта треба да се залаже синдикат?“ у вези Предлога закона о агенцијском запошљавању, којим се уређују права и обавезе запослених који закључују уговор о раду са агенцијом за привремено запошљавање ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику. Учесници семинара су били активисти Синдиката ЕМС који су завршили Академију рада Центра за индустријске односе - Борјанка Иванежа и Драган Шарић и студенти четврте године Високе струковне школе за предузетништво - Виолета Живковић и Жељка Мудрић.
Пројекат „Serbian Visions“ представља специфичан концепт окупљања организација цивилног друштва, удружења, стручних и других асоцијација, институција, института и привреде. Циљ организовања јединог мултиконгеса у Србији - „Serbian Visions“ је јачање улоге цивилног друштва у земљи и стварање повољнијег привредног амбијента кроз давање доприноса важним развојним сегментима земље. Мултиконгрес обухвата широк спектар тема: људска права, економију, образовање, културу, здравље, заштиту животне средине, ЕУ интеграције, безбедност, иновације, као и друге области које чине визију за бољу будућност Србије. Уз подршку привредних комора Немачке и Србије, пети својеврсни фестивал НВО одржан је ове године 22 и 23 новембра у београдском хотелу „Radisson Collection Hotel, Old Mill Belgrade“. Подијумску дискусију за једну од 30 манифестација мултиконгреса - „Лобирање у политици и економији“ организовао је Центар за индустријске односе, уз подршку партнера - УГ Института за лобирање и кризни менаџмент и Високе струковне школе за предузетништво, са циљем да се допринесе објективном приступу лобирању као ефикасном инструменту учешћа свих друштвених актера у процесу одлучивања на свим нивоима друштвеног живота. Ненад Вуковић, председник Друштва лобиста Србије, истакао је да је ово прво струковно удружење лобиста у Србији које се бави заступањем легалних интереса привредних субјеката у законом одређеном поступку. Када је реч о лобирању у националним оквирима, Друштво лобиста Србије као нестраначка организација, покушава да промени стереотипе о лобистичкој професији и да ову релативно нову професију у Србији приближи свим онима који желе да сазнају нешто више о њој. Један од учесника петог мултиконгеса „Serbian Visions“ био је и Радомир Петровић, заменик председника Синдиката ЕМС.


Донацијe Синдиката ЕМС манастирима Петковица и Пустиња

manastiriМноготрудним радом сестринства, које је основано пре 18 година у српском православном манастиру „Света Петка“ - Петковица, успело је да се у много чему обнови запуштена задужбина Јелене, удовице последњег српског деспота Стефана Штиљановића. На молбу игуманије Мати Антонине, настојатељице овог бисера духовности Фрушке горе, Централа Синдиката ЕМС је у неколико наврата дала свој скромни допринос у обнови ове светиње. Реализујући одлуке Извршног одбора Синдиката ЕМС, Милован Андрић, председник Синдиката ЕМС, приликом недавне посете манастиру, даровао је више пригодних књига манастирској библиотеци.
Настављајући традицију да се реализација синдикалне програмске активности снабдевања чланова огревом заврши хуманитарном акцијом, Централа Синдиката ЕМС је и ове године помогла сестринству манастира Пустиња са донацијом пет тона сушеног лигнита. Драган Марјановић, председник Ресора за стандард СЕМС, заједно са превозником „РАР М. Живановић“, организовао је превоз угља из РБ Колубара до драгоценог духовног и уметничког бисера Ваљевске епархије - манастира који се налази на улазу у клисуру реке Јабланице. По легенди стварање старе богомоље на чијим темељима је саграђена црква посвећена Ваведењу Пресвете Богородице, повезано је са владавином Немањића, посебно са краљем Драгутином. Древном светињом управља високопреподобна мати игуманија Нина, а поред ње у манастиру се налазе још две монахиње. Оне су дочекале чланове Одбора синдикалне подружнице СЕМС погон Ваљево и захвалиле се на дару свим члановима Синдиката ЕМС.


SBB Novi Sad Business Run 2019

sbbbrnsУ оквиру активности Спортске секције СЕМС, екипа подружнице Нови Сад је учествовала 10.10.2019. године на „SBB Novi Sad Business Run 2019“ трци - највећој тим билдинг манифестацији ове године у Војводини. У трци је учествовало 967 такмичара из 88 компанија и удружења. Тим СЕМС Нови Сад је трчао у саставу: Маја Адамовић, Предраг Видаковић, Игор Васиљевић, Срђан Стојкановић, Борислав Вујин и Владимир Продановић.
Спектакуларном трком и тимским духом запослени су показали како се бране боје својих компанија, а послодавци како изгледа култура друштвене одговорности на делу. Временски услови нису били охрабрујући, али то није утицало на одзив људи. Дужина стазе од пет километара омогућила је и мање активним колегама да комбинују трчање и ходање, а напреднијим тркачима да остваре лични или компанијски рекорд. У екипној конкуренцији тим СЕМС Нови Сад је освојио 33 место, уз сјајан појединачни резултат Игора Васиљевића који је стазу прешао за 21 минут, освојивши тако 53. место у појединачној конкуренцији. Осим што су показали своје тркачко умеће, такмичари су провели незаборавно време са својим колегама, после трке уз тимско фотографисање, пословно умрежавање и журку са колегама из других компанија.


Излет у Будимпешту

budaСиндикална подружница СЕМС погон Нови Сад, у сарадњи са туристичком агенцијом „Мозаик примо“ д.о.о. из Новог Сада, организовала је 04 и 05. октобра 2019. године излет у Будимпешту. 47 чланова подружнице и пратећих лица уживало је у дводневној посети Будимпешти, престоници Републике Мађарске, граду који се због своје лепоте назива и „Краљица Дунава“ и „Париз истока“, архитектонска мешавина барока, неокласицизма и сецесије - велелепна зграда Парламента, Сечењијев ланчани мост, Ержебет, Мост слободе, Маргаритин мост и други прелепи мостови на Дунаву, Базилика Светог Иштвана и многе друге знамените грађевине. Првог дана излетници су обишли Трг хероја, практично музеј на отвореном, који приказује историју Мађарске, где на полукружним колонадама стоје бисте најзнаменитијих Мађара, а у центру се налази миленијумски стуб са арханђелом Гаврилом на врху, затим фасцинантне тврђаве на Будиму - Цитадела, Будимски дворац, Рибарски бастион, с ког се пружа незабораван поглед на Дунав и северни део Пеште и незаобилазну чувену Ваци улицу, препуну ресторана, сувенирница и разних продавница. Предвече су СЕМС излетници крстарили Дунавом, у прилици да са воде виде многе знаменитости града, уживали су у прекрасној панорами и нису могли да се одлуче да ли је Будимпешта лепша дању или по ноћи.
Други дан овог излета проведен је у Сентандреји, малом барокном граду надомак Будимпеште, са којим имамо дубоке историјске везе. Мало прелепо место, пуно галерија, музеја и цркава, било је током прошлих векова дестинација имиграната са Балкана.
Драган Шарић, председник СЕМС Нови Сад


7. Октобар - Светски дан достојанственог рада

07.10.Општи циљ достојанственог рада је да утиче на позитивне промене у животима људи на локалном и националном нивоу, јер поред обезбеђивања прихода, посао отвара пут ширем друштвеном и економском напретку, јачању појединца, његове породице, али и заједнице. Ове године се дванаести пут обележава светски дан достојног рада 7. октобра. Достојан рад мора бити у средишту акције влада свих земаља света, како би се вратио економски раст и изградила нова глобална економија која људе ставља на прво место. Веће инвестиције у збрињавање најмлађих и најстаријих су хитне за сваку земљу, да би се обезбедио најбољи почетак живота деци и достојанство и здравље старијих популација.
На Светски дан достојанственог рада – 7. Октобар, синдикати инсистирају да достојанствен рад обухвата прилике за рад који је продуктиван и омогућава пристојну зараду, социјалну заштиту за породицу, боље могућности за лични развој и социјалну интеграцију, слободу изражавања својих потреба, организовање, учествовање у одлучивању и једнакост у могућностима и третману за мушкарце и жене. Према Међународној организацији рада (ILO), у 2018. години већина од 3,3 милијарде људи запослених у свету није имало ове могућности. У 2016. години 61 проценат светске радне популације био је у неформалном запослењу. До 2018. године више од четвртине радника у земљама са нижим и средњим примањима живело је у екстремном или умереном сиромаштву. Такође је у свету било 172 милиона незапослених (стопа незапослености од 5%). До 2020. године очекује се да ће 174 милиона људи бити незапослено.
Oд 2008. гoдинe, oд кaкo сe 7. oктoбaр обележава кao Светски дан достојанственог рада, десетине милиона људи у више од 100 држава учествовало је у активностима синдиката које за циљ имају напредак у корист свих, уместо само за привилеговане елите. Кoнфeдeрaциja слoбoдних синдикaтa истичe да запослени имају право на пристojaн посао и сигуран рад и на jaснo дeфинисaнo радно време које ће им у дану оставити довољно слободног времена за њихове породице, за одмор и разоноду. Синдикат инсистирa нa праву свих зaпoслeних дa рaдe у сигурним условимa рада, праву дa oбaвљajу посао без стреса и страха од отпуштања, праву на своје достојанство на послу, праву и слободи удруживања у синдикате и колективно преговарање, праву да учествују у креирању закона и прописа који се директно тичу њиховог живота и рада. Синдикат се бори да запослени зa свoj рaд дoбиjу зaрaду од које они и њихове породице могу пристојно да живе, а не тек да преживљавају. У Србији радничке плате су и дaљe недовољне за достојан живот, a на раднике се гледа као на трошак који треба смањити када и где год је то могуће, а радно време је подређено потребама послодаваца. У оваквој атмосфери нема ни говора о достојанственом раду и зaтo мoрaмo дa сe мeњaмo кao друштвo и дa мeњaмo лoшe нaвикe кoje су пoстaлe прaвилa пoнaшaњa у oднoсу нa српскe рaдникe. Организовање и јачање синдикалне моћи радника је кључно средство за осигурање достојног рада.
УЛАЖИТЕ У БРИГУ О ЉУДИМА (прогласи синдикалних централа УГСН, КСС и СССС поводом 7. октобра - Светског дана достојанственог рада )


Понуда Eurobank ad Београд

ebEurobank ad Београд је креирала специјалну понуду готовинских, стамбених и рефинансирајућих кредита за запослене у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ који примају зараду преко ове банке: Готовински и рефинансирајући кредит од 600.000 до 2.000.000 динара, са каматом од 6.48% без трошкова обраде и трошкова одржавања кредита и Стамбени кредити и рефинансирање стамбених кредита са каматном стопом 2.59%, без трошкова обраде и одржавања кредита.
Контакт особа: Борислав Иванишевић, регионални координатор Директне продаје, Алтернативни канали продаје и Партнерско Банкарство, Eurobank ad Београд, Булевар Краља Александра 518А, Моб. +381648853909, E-mail: borislav.ivanisevic@eurobank.rs.


Улога синдиката у социо-економским реформама

ffesУ организацији Фондације Фридрих Еберт и Социјално-економског форума Европског покрета у Србији, одржана је 01. октобра, у „Envoy Conference Center“, у Београду, конференција „Улога синдиката у социо-економским реформама“. Учесници скупа су констатовали да је синдикална храброст у дефанзиви. Промена економске парадигме на глобалном плану, значајно је утицала на трансформацију синдиката и њихову улогу у социо-економским реформама и транзицији. Нарочито је указано на искуства других држава са масовном производњом које својим примером добре праксе могу показати земљама Западног Балкана у ком правцу да усмеравају своје социо-економске реформе. Оно што је такође подвучено је изразити политички клијентелизам који утиче на синдикате и њихов однос према ширим друштвеним интересима и односима унутар њих. Синдикатима је потребан нови стратешки блок и уједињавање са другим интересним групама како би појачали сопствену видљивост и оснажили своје друштвено деловање.
У свом уводном одбраћању Макс Брендле, председник Фондације Фридрих Еберт, рекао је да та организација више од двадесет година има своју канцеларију у Србији и ради на јачању социјалдемократије у Србији и региону. „Верујем да ће искуство транзиције из Источне Немачке помоћи Србији и допринети том процесу“, истакао је Брендле. Јелица Минић, потпредседница Европског покрета у Србији, изјавила је да би добар рецепт био тражити могућа решења у искуствима других, пратити шта се дешава у синдикатима који су најјачи у земљама које имају масовну производњу. Анализирајући текстове који се баве синдикатима у стручним научним часописима, Минић је указала на оквир који је понуђен у сврху јачања улоге синдиката кроз структуру, удруживање, институције и социјалну моћ, посебно истакавши повезивање са другим интересним групама и прављење савеза чиме синдикати могу ојачати своју позицију. Истраживач Центра за студије рада Централноевропског универзитета у Будимпешти, Тибор Месман, сматра да реформе треба да проистичу из процеса производње и промена у сфери друштвеног живота. У својој анализи, Месман је говорећи о земљама Средњеисточне Европе, истакао да је њихов удео у глобалном добављачком ланцу слаб. Оно што је Месман приметио јесте постфордистичка акумулација капитала када производња постаје субјективизована, а производни капитал у земљама Средњеисточне Европе улази у кризу. „Развој синдиката је у паду“, – оценио је Месман. Душко Вуковић, потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије сматра да треба да признамо да смо неуспешно друштво које дели судбину транзиције која се свела на бахату и пљачкашку приватизацију. Михаил Арандаренко, професор Економског факултета у Београду, је говорећи о синдикатима у Србији рекао да се они налазе између два парадокса. Први је да је њихов положај никада слабији, због утицаја дугорочних трендова и процеса који су се одвијали током економске транзиције Србије, а други парадокс се односи на то да они сада имају никада већи простор за ширење и јачање свог утицаја. Он је указао на унутрашње и спољашње тензије са којима се сусрећу синдикати и то тензија ширих интереса друштва и конкретних циљева синдиката који су најјачи у јавном сектору и тензија чланова и руководства синдиката, закључио је Арандаренко. Зоран Стојиљковић, председник синдиката УГС „Независност“ разлог за слабу синдикалну моћ у Србији види у мешавини доминације корпоративног капитала у својој грабежљивој варијанти и политичког капитализма који се бори за контролу над јавним сектором. Као препреку развоју синдикалног организовања он је истакао политички клијентелизам и партијско запошљавање, што онемогућава социјалну мобилност и дијалог. Искуства других земаља могу помоћи када је реч о друштвеним и економским реформама на Западном Балкану и јачању улоге синдиката у том процесу. Највећи потенцијал за јачање улоге синдиката јесте сарадња са невладиним организацијама.
У делегацији КСС на овом скупу био је и Милован Андрић, председник Синдиката ЕМС.


Фудбалски триагонале

nsУ оквиру активности Спортске секције СЕМС, у Новом Саду, у Спортском центру ГДМ на сајмишту, 20.09.2019. године, одржан је пријатељски фудбалски триагонале. Учествовале су екипе СЕМС подружнице Нови Сад, као и екипе синдикалних организација АД Транснафта и ЈП ЕПС ОДС „Електровојводина“. Резултат је овај пут био у другом плану, већ је приоритет било дружење кроз рекреацију чланова наших синдикалних организација. Након одиграних мечева, дружење (тзв „треће полувреме“) настављено је у предивном амбијенту ресторана “Фортуна“ на Салајци.
Драган Шарић


Превенција радне инвалидности

toroniУ циљу превенције радне инвалидности запослених, првенствено на радним местима са отежаним условима рада, ЕМС АД и Синдикат ЕМС, уз помоћ туристичке агенције „ЕТА Tours“, организовали су од 14. до 21. септембра 2019. године, седмодневну „јесењу рекреацију“ у хотелу „Toroni Blue sea“ у грчком летовалишту Торони, у југозападном делу полуострва Ситонија, једном од најлепших туристичких места „другог прста“ Халкидикија. Аранжман је, поред пуног пансиона на бази шведског стола, обухватао превоз аутобусом и излете до Неос Мармараса и Сартија. Неколико дана лепог времена рекреативци су искористили за купање на најлепшим плажама Северне Грчке.
Јесењи део планске активности Синдиката ЕМС „Превенција радне инвалидности“ реализовли су синдикални активисти Радомир Петровић, Владимир Смилић и Фрања Урбан, за 64 учесника, запослених у ЕМС АД и ПД „Електроисток Изградња“.


Активности Спортске секције СЕМС

alb19Спортска секција СЕМС је учествовала на две велике манифестације радничког спорта у заједничким екипама виших синдикалних централа. Са циљем да се у низу спортско-рекреативних манифестација, врши континуирано очување физичке способности запослених, као и зближавање и упознавање чланова других синдиката, од 29. августа до 01. септембра 2019. године, на спортским теренима у Врњачкој Бањи, одржани су 42. Сусрети координација СЕПС. Спортски сусрети седамнаест синдикалних организација сврстаних у екипе пет синдикалних координација: за производњу угља, за производњу термоенергије, за производњу хидроенергије, за дистрибуцију електричне енергије и Пете координације, у којој заједнички наступају чланови синдиката радника Управе ЕПС и ЕМС АД. Драган Марјановић, председник Пете координације СЕПС, предводио је 34 члана Спортске секције СЕМС у заједничкој екипи. Највише успеха су имале пливачице и одбојкашице.
Од 11. до 15. септембра 2019. године бугарско летовалиште Албена је било домаћин седамнаесте међународне „Спартакијаде енергетичара“ (XVII-th National Workers' Field Event of Power Engineers with International Participation), на којој је пет спортских рекреативаца Синдиката ЕМС учествовало у саставу заједничке екипе синдиката електропреносних компанија Југоисточне Европе - „The Electricity Transmission Companies In South-East Europe“. У јакој конкуренцији 17 екипа енергетичара, у 16 спортско-рекреативних дисциплина, највише успеха су имали стонотенисери. Посебну плакету Националне федерације енергетичара Бугарске за континуирани допринос развоју радничког спорта у региону добила је Јелена Матејић, директор Акционарског друштва „Електромрежа Србије“.
На маргинама ових радничко-спортских манифестација, одржани су формални и неформални састанци присутних синдикалних функционера, као и заједнички састанци са представницима послодаваца, на којима је изнето низ предлога за решење више проблема запослених у сектору енергетике, који су заједнички за цео регион Југоисточне Европе.


Лист ЕМС број 91, јул 2019.

91У новом броју компанијског листа ЕМС објављено је неколико чланака о активностима у Синдикату ЕМС између два броја овог магазина - извештаји са 11. Међународне научне конференције „Враћање планете људима и враћање човека планети“, са Првомајског излета у Рим, у организацији Синдиката ЕМС, са Рекреације запослених у ЕМС АД и IX Спортских сусрета ЈИЕ у Сутомору, са Тениског турнира „Нови Сад 2019“, са XIII „Златног котлића СЕМС“ на реци Грзи, у месту Доња Мутница код Параћина, са највећег спортско-компанијског и тим билдинг догађај у Србији „Belgrade Business Run“ и приказ најновије песничке збирке синдикалне активисткиње и песникиње Марије Шкорнички „У једној руци фењер, у другој поезија“.


Нове полисе осигурања запослених у ЕМС АД

ddorПрема члану 43. Колективног уговора за Акционарско друштво Електромрежа Србије, Послодавац је дужан да, у циљу спровођења квалитетне социјалне заштите, поред колективног осигурања запослених од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, под једнаким условима колективно осигура запослене за случај смрти, последица незгоде и дневне накнаде, односно болничког лечења, за случај тежих болести и хируршких интервенција.
Потписан је Уговор о осигурању запослених у ЕМС АД са осигуравачем „ДДОР НОВИ САД“ а.д.о. на три године, од 01.07.2018. до 30.06.2021. године. Предмет Уговора са овим осигуравачем је колективно осигурање лица запослених у Акционарском друштву Електромрежа Србије од последица несрећног случаја (незгоде), укључујући повреде на раду и професионална обољења (Полиса број 667347637) и допунско (добровољно) здравствено осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција (Полиса број 667349815), а због измена закона, осигурани ризик „Смрт услед болести“ је обухваћен посебном полисом (Полиса број 667350037), али „Пријава“ и све остало је као и до сада за „Незгоду“. Нове полисе осигурања важе за период од 01.07.2019. до 30.06.2020. године.
Осигурани случај се третира према датуму НАСТАНКА, а не према датуму пријаве. Сви осигурани случајеви од 01.07.2018. до 30.06.2019. године пријављују се по претходним полисама. Случај повреде на раду обавезно се одмах пријављује Служби за БЗР, а Пријаве за све осигуране случајеве се достављају тек по завршеном лечењу водећем стручном сараднику за послове осигурања, најкасније три године од датума настанка незгоде (без обзира на датум када се подноси Пријава, важећи број полисе је према датуму настанка незгоде).
Запослени - корисник осигурања читко попуњава прву страну образца „ПРИЈАВА ОСИГУРАНОГ СЛУЧАЈА“. На другој страни овог обрасца потребно је да Уговарач осигурања попуни и овери образац, чиме потврђује податке о осигуранику. За лица која организационо припадају Погонима, то обављају лица из кадровске службе Погона. Потребно је да запослени - корисник осигурања попуни и образац „ИЗЈАВА – сагласност за исплату штете“ и приложи документа која потврђују настанак осигураног случаја. Водећи стручни сарадник за послове осигурања је Александра Дрљача, дипл.економиста, Акционарско друштво „Електромрежа Србије“, Сектор за управљање трезором, Служба за послове осигурања, Кнеза Милоша 11, Београд, Моб.тел. 0648029413, Лок.тел. 3330750, Соња Анђелковић, Тел. 0113091135
aleksandra.drljaca@ems.rs
Sonja.Andjelkovic@ems.rs


Обраћање директорке Јелене Матејић поводом Дана Друштва

jm28.06.2019. године, Јелена Матејић, директор Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ честитала је свим запосленима Дан Друштва: „Драги моји, срећан нам Дан предузећа. Од срца вама и вашим породицама желим сву срећу, здравље и љубав овога света!“

Она је у свом обраћању истакла да је ЕМС АД за нас више од компаније. То је наша друга породица. И као што желимо најбоље за своју породицу, тако не пристајемо ни на шта осим најбољег и за наш ЕМС. Зато сваки посао радимо потпуно посвећено и није нам жао ни непроспаваних ноћи, ни викенда ни празника. Није увек лако, али наша спремност да се до краја боримо је оно што нас издваја. И то радимо увек, и на сваком месту - од беспућа до којих наше екипе морају стићи, па све до канцеларија и соба за састанке у којима је потребно бранити интересе земље и компаније.


XIII „Златни котлић СЕМС“

zkТринаеста туристичко-рекреативна манифестација чланова Синдиката ЕМС и њихових гостију - отворено такмичење Синдиката ЕМС у кувању рибље чорбе „Златни котлић СЕМС“, одржана је 22. јуна испред хотела „Колиба“, у излетишту Грза крај Параћина, на обронцима Кучајских планина, у долини планинске речице Грзе. Уз помоћ синдикалне Централе, Радомир Петровић, заменик председника Синдиката ЕМС, овогодишњи домаћин и организатор, обезбедио је све потребне састојке за кување рибље чорбе, а десет трочланих екипа са бројним помоћницима, скувало је преко 30 литара овог специјалитета, који је одмах по завршетку такмичарског дела конзумирало више од 60 учесника и гостију. Поред екипа синдикалних подружница СЕМС и ове године су на такмичењу учествовале и екипе Пословодства ЕМС АД и ЈП Транснафта.
Екипа Централе СЕМС, уз помоћ чланова екипе синдикалне подружнице „Погон Обилић“, спремила је котлић изненађења са аутентичним мађарским гулашем Перкелт по рецепту Фрање Урбана. Док се чорба кувала, учесници су послужени тек извађеном пастрмком из Грзе коју је екипа Централе СЕМС пржила на таландари, уз пиво из точилице и многобројне ђаконије са штандова осталих екипа, од којих се посебно истицао штанд екипе Транснафте са војвођанским специјалитетима. Сунчано време, леп амбијент и добро расположење учинили су незаборавним ово целодневно дружење у шумици поред реке Грзе и на тераси хотела „Колиба на Грзи”, које се наставило поделом признања и слављем до касно у ноћ. Све екипе су добилe плакете за укусне рибље чорбе које су припремили, а три најбоље и пригодне награде Централе СЕМС. По оцени дегустатора (Александра Наупарац, оперативни директор ЕМС АД, Драган Марјановић, председник Ресора за стандард СЕМС и Дејан Милошевић, шеф кухиње) најбоље чорбе су скувале екипе синдикалне подружнице Крушевац („Погон Крушевац“ и „Погон Ниш“) и екипа Пословодства ЕМС АД.
ПЛАСМАН ЕКИПА
Већина учесника се рекреирала ходајући до прелепог врела реке Грзе и два видиковца, обилазећи оближње манастире који датирају из 14. века - Покрова Пресвете Богородице, у селу Лешје и Света Петка у селу Извор, а најхрабрији су се купали у језеру Грза. Удаљени од ужурбаних градова, активним боравком у природи учесници „Антистрес викендa“ - рекреативног програма Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС, који је подржан од Послодавца ЕМС АД, активно су се одморили и повратили енергију за предстојеће радне изазове.


Belgrade Business Run

bbrunБеоград је у четвртак 13. јуна, после посла, био центар највећег тим билдинг догађаја у Србији, друге трке у нашој земљи по масовности, одмах после Београдског маратона. Преко 4300 запослених из 400 најфит компанија учествовало је на пословној трци „SBB Belgrade Business Run“, промовишући трчање као идеални начин рекреације. Сваки учесник ове спортско-рекреативне манифестације је победник, а победа је прослављена уз награде и дружење са колегама након трке на „After Work & Run Party“. Организатор је обезбедио богат стартни пакет за сваког тркача - квалитетну мајицу за трчање, освежење на стази, бон за топлу вечеру и хладно пиће након трке, медицинску негу током трајања догађаја, медаљу и стартни број са чипом за електронско мерење резултата. Овакве манифестације показују бригу друштвено одговорних компанија о здрављу запослених, јачају тимски дух, мотивишу колеге за успех и победу и промовишу заједништво кроз стварање нових пословних и приватних контаката.
Стефан Предолац је био капитен рекреативне тркачке екипе Спортске секције Синдиката ЕМС у саставу: Марко Анастасијевић, Весна Мишић, Александра Михајловић и Марија Радичевић. Дужина стазе од пет километара омогућила је и мање активним колегама да комбинују трчање и ходање, а напреднијим тркачима да остваре лични или компанијски рекорд.


Нова књига Марије Шкорнички

maca„У једној руци фењер, у другој поезија“ назив је најновије песничке збирке синдикалне активисткиње и песникиње Марије Шкорнички, чије издавање су помогли синдикална подружница СЕМС погон Ваљево и Ресор за културу Синдиката ЕМС. Четвртог јуна, у препуној читаоници ваљевске Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, књигу су представили књижевни критичари Милијан Деспотовић и Драган Павловић, који је у рецензији написао да за излаз из свакодневице, из окоштале досаде, вести, ратова, превара, политичких и личних, Марија нуди уметност, нуди цртеж, односно поетику...
„Упалиш фењер и кренеш да осветљаваш себе. Када то урадиш онда полако почиње да излази све оно што имаш, а ни не знаш да поседујеш, она љубав коју имамо, коју смо запоставили, гурнули дубоко у себе ...“ За крај да додам: „Тај фењер из једне руке што осветљава душу, цвет ума, осветљава и љуљашку постојања, и светла кућишта где се роје пчелињаци. Светлост је у нама, препустимо се и пустимо је да нас непогрешиво води ...“ рекла је Марија Шкорнички представљајући своју нову збирку песама.


Враћање планете људима и враћање човека планети

XIkonfПод генералним покровитељством Министарства заштите животне средине, 3. јуна 2019. године, у Београду, у Клубу посланика, у организацији Високе струковне школе за предузетништво, у сарадњи са Привредном комором Србије, Центром за индустријске односе и другим партнерима, одржана је 11. Међународна научна конференција „RETURNING THE PLANET TO PEOPLE AND RETURNING A MAN TO THE PLANET“.
Вода, ваздух и земља, као природни, биолошки услови опстанка живота, а то значи и људске врсте, уместо да буду предмет заједничке бриге и консензуса свих актера у „глобалном селу“, често су поприште различитих интереса и конфликата, несхватљиве аутодеструкције људског рода којом се доводи у опасност живот планете Земље. Заједнички задатак и циљ свих оних који се на разне начине и по разним основама баве питањима животне средине је да траже излаз из тог зачараног круга у чијем се епицентру налази угрожена животна средина и потпуни друштвени, економски, социјални и морални апсурд да се животна средина прво загађује, а затим се издвајају милиони да се та загађена животна средина рехабилитује. Свака област политичког, економског и укупног друштвеног живота, обухвата и одређена питања животне средине. Животна средина представља једно од кључних подручја људских слобода и права, пре свега права на здраву животну средину, као услов здравља и квалитета живота, који су родно место развоја људских ресурса.
Једанаеста међународна научна конференција у центру пажње је имала једно од најсложенијих, најпротивуречнијих, у сваком случају једно од судбоносних питања за људски род и његово станиште планету Земљу - питање стања и перспектива животне средине. Научна мисао и друштвена пракса сагласни су да је животна средина неизоставна, стратешка компонента друштвеног развоја. Специфичност ове компоненте огледа се у томе, што она може деловати двосмерно - као подстицај или као препрека друштвеном развоју и квалитету живота људи, а да ли ће деловати у позитивном или негативном смеру, зависи од односа људи према свом природном и једином станишту, односно од односа друштва и стратегија друштвеног развоја према животној средини. Да би се што целовитије и објективније сагледали стање и перспективе животне средине у контексту укупних друштвених збивања, у раду конференције су примењене интерактивне методе рада, на пленарним седницама и кроз четири панела - Вода, изазови, перспектива и право сваког човека; Климатске промене и привредни развој; Екологија и енергија и Еколошки одговорна локална самоуправа.
У оквиру сарадње Централе СЕМС са ВСШП и ЦИО, Синдикат ЕМС је имао пет представника на 11. Међународној научној конференцији - синдикалне активисте Иванежа Борјанку и Шарић Драгана, дипломце IV генерације Академије рада ЦИО, Петровић Радомира, заменика председника СЕМС и стручњаке Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ за заштиту животне средине и одрживи развој, Петровић Сандру, водећег инжењера за ЗЖС и ОР и Јовановић Милишу, руководиоца Сектора за ЗЖС и ОР. Наши стручњаци су на панелу „Екологија и енергија“ представили циљеве, програме и активности које предузима ЕМС АД у заштити и очувању животне средине приликом процеса планирања, изградње и експлоатације електроенергетских објеката на напонским нивоима 400 kV, 220 kV и 110 kV на целој територији Републике Србије. Стратегијом ЕМС АД у области ЗЖС дефинисана су три кључна правца даљег унапређења - континуирано праћење успостављених индикатора перформанси ЖС, повећање обима инвестиционих улагања у област ЗЖС и унапређење односа са заинтересованим странама у области еколошких пројеката.


Рекреација и IX Спортски сусрети ЈИЕ

sutУ циљу континуиране превенције радне инвалидности запослених у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ у 2019. години, Послодавац ЕМС AД и Синдикат ЕМС су договорили низ спортско-рекреативних програма. Ресор за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС организовао је у периоду од 27.05. до 02.06.2019. године, у хотелу „Корали“ Сутоморе, Црна Гора, први део програмске активности „Превенција радне инвалидности запослених у ЕМС АД 2019. године“, у чијем оквиру је било и учешће на „IX Спортским сусретима синдиката електропреносних компанија региона Југоисточна Европа“.
За учешће у овом комбинованом програму, који се финансирао из средстава дотација Послодавца, из синдикалне чланарине и личном партиципацијом корисника програма, могли су се пријавити сви заинтересовани који су добили одобрење непосредних руководилаца за одсуствовање са посла. Према члану 19. Колективног уговора за Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ запослени на радним местима са повећаним ризиком имају право на одсуство са рада уз накнаду зараде (плаћено одсуство), а остали су користили своје слободне дане или део годишњег одмора.
Вођа пута Радомир Петровић, са помоћницима Владимиром Смилићем и Фрањом Урбаном, реализовао је све планиране рекреативне активности за шездесет запослених у ЕМС АД и издвојеним ПД - излете до манастира Острог, старог града Котора и оближњег Бара, као и активно учешће већине рекреативаца у разним спортско-рекреативним такмичењима са колегама из региона. Уз добру храну, шетње поред мора, купање, бављење спортским активностима и вечерњи забавни програм, рекреативци су „напунили батерије“ новом енергијом и на посао се вратили свежи и орни.
У такмичарском програму „IX Спортских сусрета синдиката електропреносних компанија региона Југоисточна Европа“ учествовало је осам репрезентација са преко 300 такмичара. Најуспешније су биле екипе фудбалера и кошаркаша Синдиката ЕМС, а код појединаца прва места су освојили Вања Авдаловић (атлетика), Дорис Аћимовић (пливање) и Зоран Милинић (стрељаштво). Специјалне захвалнице за велики допринос организацији IX и свих досадашњих регионалних Спортских сусрета, добили су Драган Марјановић и Милован Андрић.

БИЛТЕН


Тениски турнир

tenisУ оквиру програма „Спортска рекреација“ Спортске секције СЕМС, у сарадњи са синдикатима јавних предузећа енергетских компанија Србије за транспорт гаса „Србијагас“ и нафте „Транснафта“, организован је тениски турнир „Нови Сад 2019“. Од 17. до 19. маја, четири тениска пара и дванаест сингл играча, запослених у енергетским компанијама Србије за транспорт гаса и нафте и пренос електричне енергије, такмичило се на тениским теренима клуба „ТК Интернационал“ у Петроварадину.
Победник турнира дублова је пар Борислав Вујин - Владимир Миланков из Синдиката ЕМС. У сингл конкуренцији победио је члан Спортске секције Синдиката ЕМС Саша Радојковић, запослен у ПД „Електроисток – Изградња“ д.о.о. Београд. На свечаности у ресторану „Фортуна“ Милојко Главоњић, председник синдикалне организације ЈП „Транснафта“ и Милован Андрић, председник Синдиката ЕМС, уручили су пригодне поклоне свим учесницима тениског турнира, а победницима ваучере за спортску опрему, пехаре и плакете.

БИЛТЕН


Нови Правилник о коришћењу објеката за одмор ЕМС АД

odmaralistaНа 42. ванредној седници Скупштине Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд, која је одржана електронским путем дана 14.05.2019. године, донесен је „Правилник о коришћењу објеката за одмор, рекреацију и едукацију запослених у ЕМС АД Београд“, који је Одлуком број 001-00-РОУ-11/2019-003, од 10.05.2019. године, утврдио Одбор директора ЕМС АД, а Синдикат ЕМС дао Сагласност на утврђени текст, број 100/19, од 13.05.2019. године.
Овим Правилником ближе се уређују услови и начин коришћења следећих објеката: „Јасмин“ (Врњачка Бања, Гочка бр. 2, десет смештајних јединица), „Тетреб“ (Копаоник, пет смештајних јединица), „Релејна станица“ (Копаоник, једанаест смештајних јединица), „Златар“ (Нова Варош, Јована Цвијића бр. 6, пет смештајних јединица) и „Буљарица“ (Црна Гора, општина Петровац, петнаест смештајних јединица), њихова намена; права, обавезе и одговорности корисника и Домаћина објекта; цена коришћења, начин и услови плаћања; дефинисање термина коришћења и њихово оглашавање, критеријуми за расподелу објеката, критеријуми за утврђивање првенства и друга питања од значаја за рад и функционисање објеката, у циљу рационалног коришћења капацитета за одмор, рекреацију и едукацију запослених у ЕМС АД.

ОБЈАВА, лето 2019.


Лечење дијабетеса о трошку Републичког фонда здравственог осигурања

merkurСпецијална болница за лечење и рехабилитацију „Меркур“ у Врњачкој Бањи представља најсавременију медицинску службу за превенцију, дијагностику, лечење и рехабилитацију шећерне болести. Специјална болница „Меркур“ као национални едукациони центар за лечење дијабетеса спроводи програм продужене рехабилитације који подразумева да сви грађани Републике Србије старији од 18 година, који су на инсулинској терапији, имају право на потпуно бесплатно лечење у „Меркуру“ на сваке четири године. Програм траје 10 дана и финансира га Републички фонд за здравствено осигурање. Према „Правилнику о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализираним за рехабилитацију“, број 75/2016, осигураник може бити упућен на рехабилитацију о трошку Републичког фонда здравственог осигурања, ако испуњава предуслове: Да је прошло више од 4 године од када је био у „Меркуру“ на програму о трошку фонда и да прима више од једне дозе инсулина дневно (две, или више).
Први корак за остваривање овог права је обраћање свом изабраном лекару да напише упут за ендокринолога (или интернисту). Други корак - Ендокринолог (или интернисте) даје Предлог за стационарну продужену рехабилитацију у „Меркуру“ (Напомена: Уколико пацијент има отпусну листу из болнице (не старију од 6 месеци) која потврђује да је на две или више доза инсулина, или на инсулинској пумпи, прескачу се прва два корака и иде се на корак 3. Трећи корак - Са Предлогом (не старијим од 6 месеци) или отпусном листом из болнице, изабрани лекар даје Упут за Комисију Фонда. Четврти корак - Комисији се доставља наведена документација и отпусна листа из „Меркура“, а Комисија издаје оверено Решење. Пети корак - Када добије решење пацијент се јавља Служби букинга „Меркура“, на 0365155175, од 07:00 до 17:30 часова. Шести корак - Службеници Меркура резервишу смештај у термину који највише одговара пацијенту. Напомена: Важност Решења је ограничена на 3 месеца и потребно је да се у том року спроведе наведена процедура.
https://www.vrnjcispa.rs/lecenje-o-trosku-fonda/


Ратомир Ратко Марошан, 1940. - 2019.

marosan3. маја 2019. године преминуо је Ратомир Марошан, један од оснивача модерних синдикалних организација Електропривреде и Електромреже Србије. Марошан се запослио у првим годинама постојања наше компаније. По образовању електротехничар, највећи део радног века провео је као заштитар у Погону преноса Београд. Почетком деведесетих година прошлог века Ратко је био иницијатор трансформације синдикалног организовања и један од оснивача модерног и кредибилног електропривредног синдиката, способног за зрео дијалог с послодавцима и ауторитативну заштиту интереса запослених. Тај синдикат се врло брзо повезао на међународном нивоу и остварио контакте с релевантним синдикалним институцијама. Са грчким представницима радника формирана је прва балканска конфедерација синдиката енергетике. Марошан је, поред многих високих синдикалних функција, био уважени члан првог трипартитног Преговарачког тима ЈП ЕПС, а 1993. године је учествовао у организацији првог генералног штрајка.
Делегација Централе СЕМС је 7. маја, на београдском Централном гробљу, испратила на вечни починак првог председника Синдиката ЕМС.


Првомајски излет у Рим

Rim2019Синдикална подружница СЕМС Електроисток Изградња, у сарадњи са подружницама СЕМС погон Крушевац и СЕМС Дирекција, организовала је традиционални пролећни излет у време ускршњих и првомајских празника. У сарадњи са туристичком агенцијом „Eta tours“ из Београда, ову програмску активност је реализовао синдикални активиста Владимир Смилић, иницијатор, организатор и вођа пута. Полазак је био 29. априла у 15.00. часова из Београда, а повратак у Србију 04.05.2019. године, у поподневним сатима. Ове године аранжман је обухватао: превоз аутобусом туристичке класе на релацији Београд - Рим - Београд; 3 ноћења са доручком у хотелу „Villa Dei Giuochi Delfici“ 3*, који се налази у непосредној близини железничке станице; обиласке према програму путовања и услуге водича за време трајања аранжмана (Напуљ, Помпеја, Тиволи, Ватикан, Колосеум, Форум, Пантеон, боемска четврт Трастевере ...).
1. маја је неколико наших излетника присуствовало првомајској синдикалној манифестацији под називом „Социјални споразум за развој“ која је, у организацији „CONFSAL“, четврте италијанске синдикалне конфедерације, одржана на великом јавном тргу „Piazza del Plebiscito“ у центру Напуља.


Mеђународни празник рада 1. маj

1majMеђународни празник рада 1. маj се обележава у многим земљама света. Поjедине синдикалне централе у Србиjи организуjу традиционалну протестну шетњу и окупљање на Тргу Николе Пашића у Београду, али углавном се прославља на првомаjским уранцима у природи. Празник рада се обележава у знак сећања на прве масовне радничке демонстрациjе 1. маjа 1886. када је у Чикагу протествовало 50.000 радника, захтевајући боље услове рада изражене у пароли ТРИ ОСМИЦЕ – осам сати рада, осам сати одмора и осам сати слободног времена. У сукобу са полицијом тог дана погинуло је 6, а рањено око 50 радника. Одлуком донетом на Првом конгресу Друге интернационале, 1. мај се од 1889 године, у знак сећања на погибију чикашких радника, прославља као међународни празник рада. Kада jе и Совjетски Савез уврстио оваj датум у званични календар, због идеолошких разлика у СAД су почели да га обележаваjу првог понедељка у септембру. Први маj у Србиjи обележен jе први пут 1893. године протестним скуповима у Београду, а временом jе постао обичаj да се тог дана у зору излази на Првомаjски уранак у природу. Некада су се за Први маj палиле логорске ватре уочи празника, а сутрадан, обично на наjближем излетишту окупљао се народ уз пригодне говоре синдикалних функционера, рецитовала се и поезиjа, играла фолклорна друштва. Oд седамдесетих година прошлог века мање се инсистирало на говорима и културним програмима, а више на роштиљиjадама у природи и неформалним дружењима. Синдикалне централе КСС, СССС и УГСН су поводом радничког празника објавиле ПРОГЛАС са захтевима и порукама. Митја Фабјан, генерални секретар Regional energy trade unions network of South eastern Europe (RETUN SEE) упутио је првомајску честитку свим члановима ове синдикалне централе.


XVII Скупштина КСС

kssСедамнаеста, редовна годишња седница Скупштине Конфедерације слободних синдиката, одржана је 24. априла 2019. године, у Студентском дому „Карабурма“ у Београду. На седници су усвојени годишњи извештај о раду КСС, извештај Надзорног одбора КСС и Финансијски извештај за 2018. годину. Усвојени су и план активности КСС и Финансијски план Конфедерације за 2019. годину. Верификован је пријем нових чланица у КСС: Синдикат радника СТУП „Вршац“ и Синдикат возача у здравству Србије. Усвојене су и мање измене Статута Конфедерације у циљу повећања ефикасности рада Председништва и Надзорног одбора.
У свом извештају о раду КСС у 2018. години, председник Ивица Цветановић је између осталог истакао урушавање стандарда запослених због наставка примене привременог закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору за десет одсто, јер се зараде нису повећавале, а са друге стране су цене расле у складу са тржишним принципима. Спорни закон је донесен без дијалога и јавне расправе и упркос противљењу синдиката. Конфедерација је покренула иницијативу за оцену уставности овог закона, коју је Уставни суд разматрао више од три године и тек 30.07.2018. године донео решење да је закон у складу са Уставом РС. Очигледно је да доношењем оваквог решења судска власт у Србији искључиво спроводи налоге извршне власти, што је и примедба Европске комисије (везано за отварање преговора о прикључењу Србије Европској Унији). На велики притисак Конфедерације и осталих синдикалних централа, овај закон је крајем године измењен у делу процената умањења зарада, од 01.01.2019. године запосленима у јавном сектору се не умањује десет, већ пет процената од зараде, са обећањем да ће се закон ставити ван снаге од 01.01.2020. године. Цветановић је информисао присутне делегате да представници Конфедерације учествују у појединим радним групама за израду законске регулативе, али да КСС и даље има опструкцију да се укључи у рад Социјално-економског савета. Активности усмерене ка укључењу представника Конфедерације у СЕС настављене су кроз притисак на Владу Србије и кроз разговоре са представницима Европског социјално-економског савета, као и са представницима Европске Конфедерације синдиката. Извештај, који се упућује Европској комисији о стању социјалног дијалога у Србији садржи и захтев КСС да учествује у раду СЕС као репрезентативна централа на републичком нивоу. Предлог КСС је да се изврши утврђивање репрезентативности свих социјалних партнера кроз измену закона о СЕС, где би се дефинисали критеријуми и начин на који се врши утврђивање репрезентативности партнера у социјалном дијалогу на свим нивоима у Републици Србији. У свим активностима које је КСС имао у прошлој години, један од захтева је био укључење у социјални дијалог представника Конфедерације. У 2019. години КСС ће наставити да лобира код Европских институција задужених за социјални дијалог и да врши притисак на социјалне партнере, да се измени законска регулатива о СЕС.
У раду XVII Скупштине КСС учествовали су Радомир Петровић и Милован Андрић, представници Синдиката ЕМС у групи чланова Скупштине КСС из синдикалне централе СЕПС.


Појединачна спортска рекреација и учешће у хуманитарној акцији

32maratУ оквиру заједничког спортско-рекреативног програма Послодавца ЕМС АД и Синдиката ЕМС, намењеног појединачним наступима СЕМС рекреативаца, и програма хуманитарних акција Централе СЕМС, заинтересованим члановима Синдиката ЕМС омогућено је учешће на такмичењу „32. Београдски маратон“, који је под слоганом „Трчи, уживај и помози некоме“ одржан 14.04.2019. године, Дисциплине: Трка задовољства (5км); Полумаратон (21,1км); Маратон (42,195км). Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, као изасланик Владе Србије, која је са Саветом за филантропију била покровитељ „Трке доброте“, свечано је отворио 32. Београдски маратон. Промотер овог маратона био је чувени атлетичар Пол Тергат из Кеније, а његови сународници су први стигли на циљ у три од 4 категорије. Међу 8.000 тркача били су и наше колеге Вeснa Mишић, Гoрaн Mишић и Стeфaн Прeдoлaц, који су уједно учествовали и у хуманитарној акцији Удружења грађана за борбу против ретких болести код деце „Живот“ - „Мајица једна донације вредна“.


Посебна понуда Комерцијалнe банке запосленима у ЕМС АД

kombankКомерцијална банка је понудила свим запосленима у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд посебне услове одобравања динарских готовинских кредита и кредита за рефинансирање, без обавезе преноса зараде. (ПОСЕБНА ПОНУДА)
Сви заинтересовани могу се јавити на наведене контакт телефоне или писменим путем на ekspo_28@kombank.com, biljana.cosic@kombank.com и julija.randjelovic@kombank.com или доћи лично у експозитуру Игуманова палата (Трг Николе Пашића 2/Теразије).
Посебна понуда Комерцијална банка запосленима у ЕМС АД важи до 01.10.2019. године.


IV Конгрес Синдиката енергетике Југоисточне Европе RETUN SEE

retunseeДелегати Мреже синдиката енергетике Југоисточне Европе (Regional energy trade unions network of South eastern Europe) на свом четвртом Конгресу, одржаном 11. априла 2019. године, у београдском хотелу „Crowne Plaza“ изабрали су руководство за наредни четворогодишњи мандат. Реизабрани су Горан Такић, председник и Митја Фабјан, генерални секретар. У својим извештајима о активностима Мреже у претходном периоду они су изразили задовољство постигнутим резултатима и истакли ефикасну помоћ коју је RETUN SEE давао синдикатима региона код застоја у социјалном дијалогу влада, послодаваца и синдиката. Делегати су на четвртом конгресу говорили о могућностима остваривања праведне транзиције, о дигитализацији, безбедности и здрављу на раду, агенцијском запошљавању, прекарном раду и проблемима енергетског сиромаштва. Гост Конгреса је био генерални секретар „Европске федерације синдиката јавних служби“ (European Federation of Public Service Unions). Jan Willem Goudriaan, EPSU General Secretary је говорио о социјалном дијалогу и колективном преговарању о реструктурирању енергетских компанија као једној од последица циља нулте емисије угљендиоксида EU 2050. године. У многим земљама, које се ослањају на угаљ, синдикати се суочавају са реструктурирањем и боре се да буду део расправе о томе како постићи да се ови циљеви остваре на друштвено прихватљив начин за раднике. Политика која се бави климатским променама мора ићи руку под руку с јачањем колективног преговарања, а EPSU ће подржавати синдикате који се суочавају с отпором послодаваца и влада. Генерални секретар EPSU се осврнуо на борбу против приватизације енергетских мрежа и енергетских компанија. EPSU је против либерализације која угрожава сигурност снабдевања енергентима, ствара недостатак инвестиција и губљење радних места. EPSU се противи политици оних држава које укидају регулисане цене за домаћинства, јер либерализација доводи до повећања цена, што има врло негативан утицај на велике делове становништва који се суочавају с енергетским сиромаштвом. EPSU је део коалиције која се противи енергетском сиромаштву, а владе морају предузимати мере за заштиту домаћинстава с ниским приходима.
Домаћин Четвртог Конгреса синдикалне мреже енергетике Југоисточне Европе је био Милан Ђорђевић, председник Синдиката радника ЕПС. Учесник Конгреса је био и Милован Андрић, председник Синдиката ЕМС, члан и један од оснивача „Секретаријата синдиката електропреносних компанија региона ЈИЕ“. Secretariat for Electricity Energy Transmission је посебно похваљен као најактивнији секретаријат у претходне четири године, од дванаест секретаријата RETUN SEE.


Рехабилитација

banjeНа основу Споразума и заједничког програма Послодавца ЕМС АД и Синдиката ЕМС за реализацију медицинске рехабилитације, ради побољшања или враћања изгубљене или оштећене телесне функције запослених као последице акутне болести, повреде, погоршања хроничне болести или медицинске интервенције, као континуирани продужетак лечења и рехабилитације када се функционалне сметње не могу ублажити или отклонити са подједнаком ефикасношћу у амбулантно-поликлиничким условима и у оквиру болничког лечења основне болести, на предлог Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС, Извршни одбор Синдиката ЕМС је донео следеће одлуке: да се у 2019. години организује медицинска рехабилитација стационарног типа у следећим специјалним болницама бања Србије: Кањижа, Ковиљача, Рибарска, Врњачка, Пролом, Луковска, Соко, Нишка и Чигота - Златибор, да синдикалне подружнице рефундирају трошкове превоза за учеснике овог заједничког програма (директно корисницима - својим члановима) по завршеној рехабилитацији, да корисници овог заједничког програма Послодаваца ЕМС АД и Синдиката ЕМС партиципирају 20% у трошковима своје рехабилитације, да је рок достављања пријава за рехабилитацију, уз одговарајућу препоруку лекара, лицима која су задужена за безбедност и здравље на раду, до 26.04.2019. године. Рангирање пријављених кандидата за заједнички програм рехабилитације врше лица задужена за безбедност и здравље на раду са одборима синдикалних подружница делова Акционарског друштва „Електромрежа Србије” и да се одређује Драган Марјановић, председник Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС, да уговори, организује и координира са лицима одговорним за безбедност и здравље на раду у ЕМС АД, Комисијом Фонда солидарности ЕМС (која учествује у реализацији програма рехабилитације одређених категорија болесних запослених) и менаџерима специјалних болница, све послове у вези реализације рехабилитације запослених, уз помоћ Радомира Петровића, заменика председника Синдиката ЕМС (за координацију са специјалном болницом у Рибарској Бањи).


Рекреативни одмор Буљарица 2019.

BuljaricaСиндикат ЕМС кроз више програма превенције радне инвалидности, рехабилитације и спортске рекреације, одобрених и помогнутих од Послодавца ЕМС АД, промовише здрав начин живота и бављење физичком културом. Одмор, опоравак, освежење, очување здравља, забава, разонода и релаксација, стварају добар и здрав дух и енергију, окрепљују и оспособљавају за нови рад и стварање.
ЕМС АД И СИНДИКАТ ЕМС организују рекреативни одмор на бази апартманског смештаја у вили ЕМС АД на Јадранском мору у Буљарици. Према Одлуци ИО СЕМС, синдикалне подружнице Синдиката ЕМС врше расподелу капацитета према критеријумима које утврде својим одлукама, водећи рачуна о добијеним квотама, у следеће три десетодневне синдикалне смене: од 21.06. до 01.07.2019. (напуштање објекта 01.07.), од 30.08. до 09.09.2019. (напуштање објекта 09.09.) и од 09.09. до 19.09.2019. (напуштање објекта 19.09.).
Координатор програма спортско-рекреативни одмор Буљарица 2019. је Радомир Петровић: 064/8408-363, rade.petrovic@ems.rs.


Рекреативни одмор у Грчкој

viladirfyСиндикат ЕМС и Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, у складу са Посебним споразумом за Спортску секцију СЕМС и програмским планом Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС, организују спортско-рекреативни седмодневни или десетодневни одмор (пливање, кардио-тренинг и друго), на више дестинација у земљи и иностранству (по избору синдикалних подружница). Програм се финансира дотацијама споразумних страна и партиципацијом учесника програма.
Одбори синдикалних подружница СЕМС погон Београд и СЕМС погон Нови Сад одлучили су да за своје чланове овај програм реализују у вили „Dirfy“, у грчком летовалишту Неос Пиргос, на другом по величини грчком острву Евији. Својом кристално чистом водом и прелепом природом Неос Пиргос спада у једно од најлепших места на Евији. На плажи у Неос Пиргосу се може пронаћи мноштво таверни и ресторана где се може уживати у локалним специјалитетима. Вила Dirfy je удаљена 2 минута од плаже и центра Неос Пиргоса.


Спортско-рекреативни одмор на Златибору 2019./2020.

JanjicЕМС АД, Централа СЕМС и синдикалне подружнице СЕМС: Дирекција, Управљање, Електроисток Изградња, погони Крушевац и Ваљево, организују спортско-рекреативни одмор на Златибору у апартманима виле „Јањић“, у насељу Палисад на Златибору. Златибор је планина изузетне лепоте - пространи пропланци, бујни пашњаци, планински потоци и пријатна клима убрајају ову планину међу најлепше дестинације за одмор. Могућност факултативних обилазака туристичких понуда Златибора, близина великог броја спортских терена, отворени и затворени базени, пешачке стазе, велики број историјских знаменитости, као и љубазни домаћини, квалитетан смештај и предивни садржаји виле „Јањић“ улепшавају боравак чланова СЕМС на овој планини. Смештај је на бази 7 ноћења уз коришћење сопственог превоза. Закуп апартмана и термини коришћења апартмана су дефинисани уговорима између синдикалних подружница и Радмилe Јањић, власнице виле. Заинтересовани чланови синдикалних подружница СЕМС: Дирекција, Управљање, Електроисток Изградња, погона Крушевац и погона Ваљево, пријаве достављају својим синдикалним повереницима. Одбори синдикалних подружница врше расподелу и редовно извештавају Радомира Петровића, координатора oвог програма у Централи СЕМС, о реализацији, односно о корисницима по сменама.


Спортско-рекреативни одмор на Златибору за СЕМС погон Бор

jokicЕМС АД, Централа СЕМС и синдикалнa подружницa СЕМС погон Бор, организују спортско-рекреативни одмор на Златибору у апартману виле „Јокић“. Вила „Јокић“ у свом саставу поседује 7 нових апартмана (пет апартмана са 1 одвојеном спаваћом собом, један апартман са 2 спаваће собе и један студио апартман). Апартмани „Јокић“ се налазе у насељу Ђурковац, око 300m удаљени од центра. Кабловска, Интернет, CG, LCD TV, Терасе, Паркинг. Телефони за информације: 0642775239, 0642915705 и 031 845 602.


Десета седница Скупштине Синдиката ЕМС

10SkДесета седница Скупштине Синдиката ЕМС одржана је 29.03.2019. године у конференцијској сали објекта „Меркур – нови“ специјалне болнице за лечење и рехабилитацију у Врњачкој Бањи. Синдикални повереници су једногласно усвојили извештаје о раду у 2018. години, донели планове рада за 2019. годину и одлучили да крајем ове године распишу редовне изборе за листе са свим синдикалним функцијама. У свом извештају о раду у 2018. години, Милован Андрић, председник Синдиката ЕМС је истакао да су реализоване све планиране активности Централе Синдиката ЕМС. Најважнији обављен посао је био склапање трипартитног Споразума о продужењу важења Колективног уговора за Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, у циљу чувања свих достигнутих права запослених у ЕМС АД за време важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Вршено је континуирано праћење примене Колективног уговора, у сталном социјалном дијалогу са Послодавцем и по потреби са Оснивачем решавани су актуелни проблеми чланова Синдиката ЕМС, уз правну подршку и заступање пред Оснивачем и Послодавцем. Уз реално планирана и обезбеђена финансијска средства, углавном путем дотација Послодавца и мањим делом синдикалне чланарине и партиципација корисника одређених програма унапређен је рад синдикалних органа и омогућено је учешће у доношењу и спровођењу заједничких програма Послодавца и Синдиката за превенцију радне инвалидности, рехабилитацију, безбедност и здравље на раду, превентивне лекарске прегледе, осигурање запослених, специјализоване едукације и тренинге, спортско-рекреативни одмор запослених и учешће у организацији спортских, радних, рекреативних, туристичких, културних и других манифестација; закључивање Посебног споразума са Послодавцем за активности Спортске секције СЕМС и реализација планираних континуираних, турнирских и других спортско-рекреативних активности. Информисање чланова синдиката вршено је путем званичног гласила - веб-сајта Синдиката ЕМС, огласних табли, синдикалних страна у листу ЕМС, електронском поштом и на формалним и неформалним састанцима у свим деловима Друштва. Посебна пажња је посвећена развоју демократских индустријских односа и социјалног дијалога, пословној сарадњи са центрима за индустријске односе и развој синдикализма, владиним и невладиним организацијама, као и високошколским установама које дају услуге образовања и обуке на бази едукативних радионица са одмах применљивим практичним знањима и вештинама, сарадњи са другим синдикатима и асоцијацијама синдиката. Давањем подршке и учешћем у протестним и другим синдикалним акцијама исказана је солидарност са угроженим радничким или грађанским организацијама. Активисти Синдиката ЕМС су активно учествовали у раду Секретаријата за пренос електричне енергије регионалне синдикалне мреже RETUN-SEE (Regional energy trade unions network of Southeastern Europe) и успешно организовали VIII Сусрете чланова синдиката из електропреносних компанија региона Југоисточнa Европa у Кладову. Продужени су „Бизнет” уговори Централе СЕМС и већине синдикалних подружница делова Друштва и издвојених ПД, са компанијом „Телеком Србија А.Д.” за синдикалну мрежу са преко хиљаду корисника. Ресор за стандард СЕМС је успешно реализовао програм снабдевања чланова Синдиката ЕМС огревом (угаљ, дрва и пелет), а Секција за културу је издала двоброј СЕМС зборника књижевних и ликовних стваралаца – алманаха „Колонада“. Кроз донаторске и хуманитарне активности Централа Синдиката ЕМС се бринула о друштвеним вредностима, уважавајући значај социјално одговорног деловања и сарађивала у акцијама за општу добробит са локалним заједницама у којима има своје синдикалне подружнице. Све манифестације које је реализовала Централа Синдиката ЕМС током 2018. године биле су у знаку јубилеја 60 година преноса електричне енергије у Републици Србији. Пригодно су обележени и раднички празник Први мај, дан жена 8. март, новогодишњи и божићни празници, 20. фебруар - Светски дан социјалне правде, 7. Октобар - Светски дан достојанственог рада и 10. децембар - Дан људских права.
Потписивањем сета споразума почетком 2018. године формализоване су три групе заједничких програма Послодавца ЕМС АД и Централе СЕМС: „Медицинска рехабилитација стационарног типа и превенција радне инвалидности“, „Спортска секција Синдиката ЕМС“ и „Фонд солидарности ЕМС“. Током 2018. године, у једној или више наведених програмских активности учествовало је више од трећине запослених у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ и издвојеним привредним друштвима Електроисток Изградња и Пројектни биро. Поред средстава дотираних од послодавца ЕМС АД и издвојених ПД за програме који промовишу здрав начин живота и бављење физичком културом и пружају хуманитарну помоћ у одређеним социјалним ситуацијама запослених у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ и издвојеним ПД, коришћена су и средства обезбеђена личном партиципацијом корисника програма и наменска средства синдикалних подружница и Централе Синдиката ЕМС из чланарина Синдиката ЕМС и Фонда солидарности ЕМС, у процентуалном односу који је за сваки програм одређивао Извршни одбор Синдиката ЕМС, уважавајући споразуме социјалних партнера ЕМС АД и СЕМС.
Редовна физичка активност смањује ризик од кардиоваскуларних болести, дијабетеса и настанка малигних тумора. Бављење физичком активношћу побољшава здравље мишићно-скелетног система, контролише телесну тежину и смањује симптоме депресије. Физичка активност редукује психолошке последице седентерног начина живота као што су стрес, напетост, депресија, усамљеност. Од свог оснивања 1992. године Синдикат ЕМС је реализовао много програма посвећених остварењу пуног физичког, психичког и социјалног благостања запослених у ЕМС АД, дајући велики значај спортској рекреацији као највишем степену превенције радне инвалидности. У циљу подизања квалитета превенције радне инвалидности, уз велику помоћ и континуирану подршку Послодавца ЕМС АД, Ресор за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС је основао Спортску секцију СЕМС, која иницира и реализује бројне програме спортске рекреације на више нивоа: „Континуирана спортска рекреација“ je програм намењен свим запосленима, реализује се у просторима у власништву нашег АД који су за то намењени, у разним спортским центрима и другим пригодним објектима изнајмљеним широм земље (по захтевима одбора синдикалних подружница), „Такмичарска турнирска спортска рекреација“ je програм намењен спортским рекреативцима у појединачним спортско-рекреативним дисциплинама (традиционални су шаховски, тениски и више фудбалских турнира), програм „Такмичарска репрезентативна спортска рекреација“ je намењен најбољим спортским рекреативцима, на више нивоа (СС СЕМС, СС 5.КОР, СС СЕПС, СС ЕП ЈИЕ), викенд „антистрес“ програми намењени свим члановима СЕМС и гостима, као што су туристичко-рекреативна манифестација „Златни котлић“, Првомајски и други рекреативни излети и најмасовнији програм Централе СЕМС и послодаваца ЕМС АД и издвојених ПД „SEMS Sports team building“, програм „Спортско-рекреативни одмор“ је седмодневна или десетодневна превенција радне инвалидности намењена свим запосленима и члановима њихових породица (шетња, трчање, пливање, кардио тренинг и друго), која је реализована у радничким одмаралиштима која су у власништву нашег АД и другим пригодним објектима изнајмљеним у земљи и иностранству (по захтевима одбора синдикалних подружница). Радничка одмаралишта у власништву ЕМС АД налазе се у Врњачкој Бањи, у Буљарици, на Копаонику и на Златару. Због малих капацитета, а велике популарности овог програма међу запосленима, Послодавац је помогао да се закупе додатни капацитети на дестинацијама које су изабрали сами представници радника, односно одбори синдикалних подружница, а омогућена су и појединачна учешћа чланова Спортске секције Синдиката ЕМС на разним спортско-рекреативним манифестацијама (алпинизам, турнири и друго). Такмичење запослених у спортско рекреативним дисциплинама које су везане за основну делатност Друштва (Такмичење монтера опремљених противпадном и другом ЛЗС опремом у пењању и симулираном обављању радних задатака на далеководном стубу у тренинг центру Крушевац). Са намером обезбеђивања и очувања физичке и здравствене способности радника, очувања традиције радничких спортских такмичења, као и зближавањa и упознавањa запослених у ЕМС АД и издвојеним ПД, енергетским компанијама Србије из области електричне енергије, транспорта природног гаса и нафте и електропреносним компанијама региона Југоисточна Европа, Спортска секција Синдиката ЕМС је током 2018. године успешно реализовала све планиране активности, што је омогућило одмор, опоравак, освежење, очување здравља, забаву, разоноду и релаксацију више од једне трећине чланова Синдиката ЕМС.
У циљу пружања материјалне помоћи запосленима и њиховим породицама у решавању и ублажавању одређених стања њихових социјалних потреба, Синдикат ЕМС је основао Фонд солидарности ЕМС и Правилником о раду Фонда уредио права и обавезе чланова Фонда. Фонд солидарности ЕМС се финансира из средстава чланарине Фонда, дотација Послодавца по Колективном уговору за ЕМС АД и личном партиципацијом корисника одређених програма Фонда. Током 2018. године одржано је 10 састанака Комисије Фонда солидарности и донето је 267 oдлука за доделу помоћи члановима: за редовну месечну новчану помоћ деци до навршених 7 година умрлих чланова Фонда солидарности ЕМС, за учешће у трошковима стационарног лечења члана Фонда, за постоперативну бањску рехабилитацију за чланове Фонда који су претрпели повреду на раду или имају тежа хронична обољења, за учешће у трошковима набавке лекова и дијагностичких испитивања неопходних за лечење члана Фонда солидарности ЕМС или члана његове уже породице, за учешће у трошковима набавке медицинских помагала, за исплату једнократне новчане помоћи у случају непрекидног боловања на коме је члан Фонда због болести био дуже од 3 месеца, за исплату једнократне помоћи у случају смрти родитеља, старатеља, усвојиоца, деце или брачног друга члана Фонда, за породицу умрлог пензионера, бившег члана Фонда солидарности ЕМС, за исплату једнократне помоћи члану Фонда за партиципацију у трошковима лечења и ублажавање последица најтежих болести члана Фонда или члана његове уже породице (хемотерапија, зрачење и сл.), за учешће у лечењу неплодности члана Фонда поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења и за друге случајеве по одлуци органа Фонда, у укупном износу од преко тринаест милиона динара.
Развоју и напретку Синдиката ЕМС током 2018. године највише је допринела интензивна сарадња са другим синдикатима и асоцијацијама синдиката у земљи и региону и владиним и невладиним организацијама које негују и развијају социјалдемократске вредности синдикалног покрета на принципима слободе, једнакости и солидарности. У 2018. години одржана су два састанка Secretariat for Electricity Energy Transmission RETUN-SEE, у Србији и Црној Гори. Радом посебног регионалног Секретаријата за синдикате електропреносних компанија омогућено је лакше решавање специфичних проблема синдиката преносних компанија, боља комуникација, информисање и реализација синдикалних акција, уз добијање могућности да се кроз формализацију већ постојеће регионалне синдикалне сарадње ојача преговарачки капацитет у социјалном дијалогу, као и добијање стручне помоћи за адекватно усклађивање са нормама из земаља ЕУ. Континуирани мониторинг преговора социјалних партнера, увид у регионалну законодавну активност из области радно-правних односа и праћење модернизације синдикалног организовања, као и размена тих искустава и информација, пружа велику помоћ преговарачким тимовима јер је већина проблема запослених у енергетском сектору региона слична и сазнања о најбољим постигнутим решењима су драгоцена као преговарачки аргумент за оне синдикалне активисте који тек треба да их испреговарају и имплементирају у своје колективне уговоре, због чега је успостављена регионална синдикална сарадња у области информисања и едукације чланова преговарачких тимова на неколико тематских скупова, често заједно са представницима послодаваца и влада земаља региона Југоисточна Европа.
Упркос инсистирању свих синдикалних централа да се спорни закон о привременом смањењу зарада за десет одсто укине или временски ограничи, Влада Србије је 09. новембра 2018. године усвојила Предлог закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је омогућио запосленима у јавним и државним предузећима повећање зарада за пет одсто, односно преполовио досадашње смањење, уз обећање да ће крајем 2019. године коначно повући спорни закон. Максимално је остварено све што је планирано и било могуће у оквиру „привремених” законских ограничења која су утицала на стагнацију, односно пад животног стандарда већине грађана наше земље, па и чланова Синдиката ЕМС. Упркос великих проблема због КОSТТ и законских ограничења и забрана, исплатом заслужених новчаних бонуса: учешће запослених у расподели добити из 2017. године, затим редовних „стимулација“ по Колективном уговору, максималне новчане Новогодишње честитке за децу запослених у ЕМС АД и две бескаматне позајмице запосленима у ЕМС АД, донекле су ублажене последице рестриктивних мера нашег Оснивача - Владе Републике Србије. Било је веома тешко изборити максимални новчани бонус који jе запосленима у Друштву и издвојеним ПД неутрализoвао већину негативних ефеката спорног Закона. Велики допринос за реализацију овог синдикалног захтева дао је Послодавац ЕМС АД на челу са директором Јеленом Матејић, која није подлегла притисцима Оснивача ЕМС АД - Владе Републике Србије, да се измени Одлука управљачких органа нашег Друштва која је омогућавала максимално учешће запослених у расподели добити.
И поред свих проблема са којима се током 2018. године суочавао Синдикат ЕМС, због плодотворног социјалног дијалога који је резултирао новчаним бонусима и због успешне реализације свих програма Синдиката ЕМС и релативно успешног рада већине синдикалних функционера и активиста, у протеклој години је изражена тенденција повећања пријема нових чланова и смањења иступања - укупно је учлањено 52 нова члана, 14 је иступило из чланства, а било је и случајева реучлањења у Синдикат ЕМС.
Крајем 2019. године истиче петогодишњи мандат свим синдикалним повереницима и ова година је изборна за све функције у Синдикату ЕМС. Скупштина је донела одлуку да се најкасније до половине месеца децембра одрже избори према  Изборним правилима Синдиката ЕМС за све синдикалне функције у Синдикату ЕМС за наредни петогодишњи мандат. Осим редовних синдикалних избора у плану Синдиката ЕМС за 2019. годину предвиђени су сви програми који су успешно реализовани претходних година. 2019. година ће бити тешка и пуна изазова, али и могућности за социјалне партнере да нађу системско решење које би аутоматизовало добијање заслужених бонуса у циљу заштите материјалног и социјалног положаја запослених, што ће у наредном периоду бити посебно тешко, имајући у виду наставак борбе за очување интереса наше земље на простору Косова и Метохије и проблема са КОSТТ, затим због последица предугог трајања и само делимично ублаженог „Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава“. Приоритетни задатак заједничког Преговарачког тима је наставак континуираног дијалога социјалних партнера у циљу проналажења адекватних решења за све евентуалне социјалне ситуације запослених и да одмах по престанку важења поменутог спорног закона покрене иницијативу за измене Колективног уговора за Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ и иновирање трипартитног Споразума о вредности радног часа запослених у Акционарском друштву „Електромрежа Србије”.


8. март - Међународни дан жена

8martПоводом Међународног дана жена председница Координационог тела за родну равноправност Владе Републике Србије, проф. др Зорана Михајловић, поручила је женама да се, у свету дубоко укорењених патријархалних образаца који погађају свако друштво, у којем су жене за исти посао мање плаћене, у којем им се постављају плафони за напредовање у каријери, у којем проводе двоструко више времена на неплаћеним пословима у домаћинству, у којем су им циљеви и амбиције омеђени родним стереотипима, у којем су најчешће жртве насиља, не одричу борбе коју су у њихово име започеле неке жене пре више од једног века. Зарад оних 15.000 жена које су марширале у Њујорку 1908. захтевајући боље плате, краћи радни дан и право гласа, зарад једне Драге Дејановић која се још средином 19. века залагала за еманципацију жена на овим просторима, зарад Драге Љочић која је свој живот посветила активној борби за бољи положај жена у Србији и социјалну једнакост и која се кроз читаву каријеру храбро и неуморно борила против неправде и ниподаштавања само због тога што је жена, зарад борбе многих неименованих жена, о којима нисмо и нећемо ништа чути, а које свакодневно мењају окружење, живећи своје животе, али пре свега, да се не одричу борбе за родну равноправност зарад њих самих и нових генерација девојчица које долазе. Она је позвала и мушкарце да се боре за родну равноправност заједно са женама. Нема развоја једног друштва уколико сви његови чланови немају једнаке могућности за раст и развој. И то није питање милостиње, то је ствар просперитета, развијене економије и модерне заједнице. Порука је јасна - жене су биле, јесу и треба да буду носиоци промена у друштву које тежи већој родној равноправности.
Централа Синдиката ЕМС је 8. марта, поводом празника жена традиционално поклонила свим чланицама ручно рађене слатке залогаје „Eugen Chocolate“ са апликацијом СЕМС знака на амбалажи, а синдикалне подружнице су према својим могућностима, даровале цвеће и друге пригодне поклоне својим чланицама. Већина подружница Синдиката ЕМС је организовала и осмомартовске прославе у просторијама Друштва или ресторанима.
Фото - обележавање 8. марта у Крушевцу


20. фебруар, Светски дан социјалне правде

wdsjСоцијална правда је једнак и праведан однос између појединца и друштва. Она је мерена експлицитним и одређеним терминима који означавају расподелу богатства, шансе за личне активности и друштвене привилегије. Генерална скупштина Уједињених нација је 2007. године прогласила 20. фебруар за Светски дан социјалне правде. Текст резолуције апелује на све државе света да своје привредне системе граде на основама правичности, једнакости и међусобне одговорности. Препознато је да су друштвени развој и социјална правда предуслови остваривања мира и безбедности унутар и између држава и да глобализација, повезаност тржишта и уклањање препрека у кретању инвестиција могу да подстичу развој економија и технологије и допринесу побољшању животног стандарда људи широм света. То је, међутим, могуће остварити само ако се људска права, родна равноправност и достојанство поставе у основу развоја. Подсећање на ову нужност на данашњи дан је први корак у правцу достизања жељеног циља.
Стопа сиромаштва у Србији убрзано достиже 30 одсто, а у ризику од сиромаштва или социјалне искључености живи сваки четврти становник. Сиромаштво највише погађа децу, старе и особе са инвалидитетом. У ситуацији када се укидају средства за многе услуге за децу, младе, старе, када се смањују права из социјалне и здравствене заштите, када у буџетским средствима све мање места има за најсиромашније, све указује на то да у будућности, без подршке, партнерства и сарадње свих чланова у заједници, неће бити могуће досезање друштва које се темељи на вредностима које чине – солидарност, праведност слобода и једнакост.


Превентивни систематски лекарски преглед OБАВЕШТЕЊЕ

vizimПериодични превентивни прегледи, поред тога што пацијенту обезбеђују дијагностиковање фактора ризика за настанак обољења и савета везаних за правилан начин живота, од огромног су значаја и у раном откривања различитих обољења као што су повишен крвни притисак, шећерна болест, повишена масноћа у крви, гихт, упалне болести бубрега и јетре и бројна друга обољења. Раним откривањем ових поремећаја те правовременом корекцијом и лечењем истих, могу се избећи или предупредити тешка обољења као што су (инфаркт срца, мождани удар, гангрене ногу...) и смањити смртност код ових болесника. Ови прегледи су од посебног значаја код раног откривања малигних болести као што су рак коже, дојке, штитасте жлезде, јетре, бубрега, пробавног тракта, простате и грлића материце. Значај превентивних прегледа посебно се огледа у чињеници да многа од напред наведених обољења не дају никакве симптоме који пацијенту указују на потребу за лекарским прегледом.
Према члану 43. Колективног уговора за Акционарско друштво Електромрежа Србије, Послодавац је дужан да за заинтересоване запослене обезбеди годишњи, превентивни систематски лекарски преглед. Као друштвено одговорна компанија која води бригу о својим запосленима Друштво је обезбедило могућност обављања годишњих превентивних лекарских прегледа за своје запослене. Превентивне лекарске прегледе организује Служба за БЗР и ЗОП. Прегледе могу обавити сви запослени, укључујући и запослене који су распоређени на радним местима са повећаним ризиком.
Почевши од 15.01.2019. године превентивни лекарски прегледи могу се обавити током целе 2019. године у Дому здравља „Визим“ на две локације у Београду (Кнез Милетина 36 и Омладинских бригада 88б) и једној у Новом Саду (Шајкашка 37), а заказивање прегледа се може извршити на бројеве 011/7857777 и 021/2102777. Прегледи се могу заказивати у расположивим терминима викендом и радним данима у послеподневним часовима, осим лабораторијских анализа које запослени могу вршити ван радног времена у раним јутарњим часовима на дан прегледа, или пар дана пре планираних прегледа. Радно време лабораторије је од 07.00 часова, осим средом када ће лабораторија на свим локацијама радити од 06.30 часова. Расположивост слободних термина за обављање прегледа и динамика заказивања за све запослене у ЕМС АД Београд искључиво зависе од расположивих капацитета Дома здравља „Визим“.

Потребно је да запослени који су заинтересовани за превентивни лекарски преглед у ДЗ „Визим“ прочитају упутства и препоруке за лабораторију и УЗ, да попуне образац упута за преглед и благовремено закажу термин за преглед.

УПУТ ЗА ЖЕНЕ и УПУТ ЗА МУШКАРЦЕ


Лист ЕМС број 89, јануар 2019.

88У новом броју компанијског листа ЕМС објављено је неколико чланака о активностима у Синдикату ЕМС између два броја овог магазина - Извештај са заједничке седнице Скупштине СЕМС и других органа и радних тела Синдиката ЕМС, Едукација синдикалних повереника, Донаторске и хуманитарне активности Централе Синдиката ЕМС, Организација новогодишњих представа за децу запослених и извештај са централне спортско-рекреативне манифестације Спортске секције „SEMS Sports team building Kopaonik 2018“.


Новогодишње честитке Послодавца ЕМС АД и Синдиката ЕМС

J&AОве године обележили смо значајан јубилеј – 60 година преноса електричне енергије у Републици Србији. На више пригодних манифестација током јубиларне године, које су организоване тим поводом, присетили смо се свих великих успеха и генерација које су уткале део себе у оно што је данас Акционарско друштво Електромрежа Србије.
Јелена Матејић, директор нашег Друштва, у свом новогодишњем обраћању запосленима у ЕМС АД, нагласила је да су њихова посвећеност, труд и одрицање од многих ствари, допринели великом успеху у свим сегментима нашег пословања и свим организационим деловима наше компаније. Током 2018. године настављен је велики инвестициони замах и модернизација, били смо активни на међународном плану, са циљем интеграције електроенергетског система и тржишта Републике Србије у европске токове и одбранe интереса наше земље на простору Косова и Метохије, уз помоћ институција наше земље. Послодавац се бринуо о својим запосленима и уложио је средстава у њихову едукацију и превентивне здравствене прегледе. ЕМС АД је компанија која у континуитету остварује планиране буџете, исплаћује добит свом Оснивачу - Републици Србији, на време измирује своје обавезе према добављачима, држави и кредиторима, послује ефикасно, ликвидно и позитивно. У 2018. години очекује се позитиван бруто резултат већи од 2 милијарде динара.
Јелена Матејић се захвалила запосленима на труду, вредном раду, на томе што су тако добре колегинице и колеге и сјајни сарадници и људи! Она им је од срца пожелела све најлепше за предстојеће новогодишње и божићне празнике, да их проведу задовољни, срећни и здрави, у друштву оних које највише воле.

По мишљењу Милована Андрића, председника Синдиката ЕМС, протекла година је била релативно успешна у одржавању стандарда запослених. У условима ограничене и строго контролисане масе за зараде и проблема изазваних неовлашћеним преузимањем електричне енергије од стране компаније КОСТТ, пронађени су начини реализације већине синдикалних захтева. Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ је једна од ретких компанија која, поред отежаних привредних услова и кризе, постиже позитиван салдо у укупном пословању. Одлични пословни резултати, остваривани у континуитету дужи низ година, као и наставак партнерског односа између овлашћених представника Послодавца ЕМС АД и Синдиката ЕМС су, поред редовности исплата зарада, помогли да се одобре и исплате „тринаеста плата“, бескаматне позајмице и бонуси који су зарађени ванредним напрезањима запослених у раду на експлоатацији, одржавању и подизању перформанси дела електроенергетског система који нам је поверен. Представници Послодавца ЕМС АД и Синдиката ЕМС у бипартитном Преговарачком тиму су успели да пронађу најповољнија решења и помогну да се реши већина појединачних радно-правно-социјалних проблема запослених. Скоро сви синдикални успеси у протеклом периоду базирани су на континуираном дијалогу социјалних партнера. Рехабилитација, рекреативни одмори, превенција радне инвалидности, здравствени, едукативни, спортско-рекреативни, културни и други програми Централе Синдиката ЕМС, у којима је током године учествовало више од трећине запослених, реализовани су уз велику помоћ Послодавца ЕМС АД.
Предстојећа година ће бити тешка и пуна изазова, али и могућности за социјалне партнере. Синдикат ЕМС је спреман да са Послодавцем ЕМС АД настави партнерску сарадњу у циљу заштите материјалног и социјалног положаја запослених, што ће у наредном периоду бити посебно тешко, имајући у виду наставак борбе за очување интереса наше земље на простору Косова и Метохије, затим због последица предугог трајања и само делимично ублаженог „Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава“ и због најављеног доношења нових – још рестриктивнијих закона из области рада.

Са надом да ће у наредној години социјални партнери успети да нађу адекватна решења за све социјалне ситуације, члановима Синдиката ЕМС, свим запосленима и њиховим породицама, желим да породична окупљања током празничних дана унесу у домове радост, љубав и мир и да 2019. година свима донесе много личне и породичне среће, здравља, успеха и напретка.
Срећан Божић и све најбоље у Новој години!

Милован Андрић, председник Синдиката ЕМС


Новогодишње представе за децу у организацији Синдиката ЕМС

deca19Послодавац ЕМС АД је уплатио новчане новогодишње честитке за децу запослених, у максималном износу, а одбори синдикалних подружница су организовали пригодне новогодишње приредбе за децу запослених на територији. Владимир Смилић, секретар СЕМС организовао је 29.12.2018. године у УВЦ „Шумице“ позоришну представу „Пеђолино и деда мраз“ за децу чланова пет београдских подружница Синдиката ЕМС.


Одлазак у пензију два великана српског преноса

penzosiИзвршни одбор Синдиката ЕМС испратио је у пензију Радивоја Црњина, дипл.инж.ел, председника синдикалне подружнице СЕМС Пројектни биро, који је у свом радном веку био и један од најуспешнијих директора овог привредног друштва.

Централа Синдиката ЕМС је испратила у пензију и Благоја Гајића, дипл.инж.ел, свог сарадника у области едукације и једног од аутора Упутства за ангажовање интервентних екипа. Дугогодишњи руководилац Сектора за експлоатацију, планирање и развој Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ у пензију је отишао са радног места стручњака у Сектору за развој људских потенцијала.


ЈАК ТИМ - ЈАКА СТРУЈА

jaktimУ складу са општим циљевима развоја структуре образовања и обуке из области безбедности и здравља на раду за запослене у ЕМС АД на радним местима везаним за одржавање далековода, организована је обука за рад са опремом, дозволама, налозима и радним задацима, упознавање са механичким карактеристикама ДВ и правилима БЗР и ЗОП за радове на ДВ. Први од планираних шест термина обуке монтера за ДВ и руководиоце радова на ДВ, одржан је од 06. до 08.11.2018. године, на полигону за ДВ обуку РЦО Крушевац, у ТС Крушевац 1. После улазног теста и кратких предавања полазници обуке су обављали практичне радне операције уз помоћ предавача и инструктора. За практични део обуке припремљен је полигон за обуку (стуб и распон за преглед) и обезбеђена је неопходна опрема и материјал за извођење радних операција, а екипе су донеле своју ЛЗО, електроизолациону опрему неопходну за обезбеђивање места рада на далеководу и опрему за спашавање повређеног.
Успешност обуке потврдили су резултати на излазном тесту, на коме је повећање броја тачних одговора било 25,7%, у односу на резултате улазног теста.
Наглашавајући важност тимског рада, организатор обуке је прогласио и наградио пехаром и медаљама најуспешнију екипу првог термина. Овом едукативном програму Послодавца ЕМС АД придружио се и Синдикат ЕМС кроз своју програмску активност „Такмичење монтера опремљених противпадном и другом ЛЗС опремом у пењању и симулираном обављању радних задатака на далеководном стубу”. Радомир Петровић, заменик председника Синдиката ЕМС, уручио је свим учесницима мајице са исписаним мотом ове едукације „ЈАК ТИМ - ЈАКА СТРУЈА” и СЕМС ранчиће, а победничкој екипи првог термина обуке - РЦО ППС ЈО ВНВ Београд, у саставу - Јеремић Горан, Петровић Влатко, Ћирић Марко и Цветковић Милош, пригодне поклоне Централе СЕМС.
Други термин обуке ДВ монтера одржан је од 13. до 15.11.2018. године. Успешност обуке је била још већа - повећање броја тачних одговора на излазном тесту било је 31,9%, у односу на резултате улазног теста. Екипа РЦО ЈО ВНВ Нови Сад, у саставу - Филиповић Зоран, Русов Светозар, Гардиновачки Зоран и Ћурчић Александар је победник другог термина такмичења „ЈАК ТИМ - ЈАКА СТРУЈА”.
Трећи термин обуке ДВ монтера одржан је од 20. до 22.11.2018. године. Екипа РЦО Крушевац ППС Бор ЈО ВНВ Бор, у саставу - Ђорђевић Саша, Милосављевић Славољуб, Цанић Ђорђе и Јорговановић Станиша, победник је трећег термина такмичења „ЈАК ТИМ - ЈАКА СТРУЈА”.
Четврти термин обуке ДВ монтера одржан је од 27. до 29.11.2018. године. Екипа РЦО Крушевац ППС Ниш ЈО ВНВ Ниш, у саставу - Шеша Бранко, Мишић Драган, Станковић Марко и Стаменковић Стефан, победник је четвртог термина такмичења „ЈАК ТИМ - ЈАКА СТРУЈА”.
Пети термин обуке ДВ монтера одржан је од 04. до 06.12.2018. године. Екипа РЦО Београд ППС Ваљево, РЦО ДВ Бајина Башта, у саставу - Динић Милан, Божић Милун, Максимовић Радан и Обрадовић Милан, победник је петог термина такмичења „ЈАК ТИМ - ЈАКА СТРУЈА”.
Шести термин обуке ДВ монтера одржан је од 11. до 13.12.2018. године. Екипа РЦО Крушевац ППС Крушевац, ЈО ВНВ Крушевац, у саставу - Миловановић Тихомир, Савић Драган, Гружић Младен и Радивојевић Милош, победник је шестог термина такмичења „ЈАК ТИМ - ЈАКА СТРУЈА”.
Екипа РЦО Београд ППС Ваљево, РЦО ДВ Бајина Башта, у саставу - Динић Милан, Божић Милун, Максимовић Радан и Обрадовић Милан, свеукупни је победник такмичења „ЈАК ТИМ - ЈАКА СТРУЈА 2018. године”.
ИЗВЕШТАЈ: ОБУКА МОНТЕРА ЗА РАД НА ОДРЖАВАЊУ ДВ И РУКОВОДИЛАЦА РАДОВА ЗА РАДОВЕ НА ДВ КРУШЕВАЦ 2018


Јубилеј Фонда солидарности ЕМС

RPПре 25 година основан је Фонд солидарности ЕМС. Фонд је настао из „Дневнице солидарности“ коју су једном годишње издвајали сви запослени, због потребе да се континуирано помаже, првенствено деци умрлих и погинулих радника. У договору са Послодавцем, Синдикат ЕМС је, у циљу пружања материјалне помоћи запосленима и породицама чланова Фонда у решавању и ублажавању одређених стања њихових социјалних потреба, донео Правилник о раду Фонда којим су уређена права и обавезе корисника, управљање и пословање Фонда, поступак за остваривање права на помоћ и друга питања од значаја за рад Фонда.
Сваких пет година Извршни одбор Синдиката ЕМС бира председника, секретара и чланове независне Комисије која управља прикупљеним средствима фонда из чланарине и дотација Послодавца. За четврт века рада Комисија је, на основу ЗАХТЕВА чланова Фонда, донела преко шест хиљада одлука за помоћ, а само у првој половини ове године већ је реализована помоћ за 170 чланова Фонда солидарности ЕМС.
Због логистичке подршке коју Комисија Фонда добија од Централе Синдиката ЕМС и стручних служби Послодавца ЕМС АД, за 25 година рада сва прикупљена средства су утрошена искључиво за давање помоћи, ни један динар са рачуна Фонда није утрошен ненаменски.
Члановима Фонда солидарности ЕМС и породицама чланова Фонда (брачни друг и деца која су на редовном школовању до 27 година старости и деца са посебним потребама, без школског услова и без старосне границе) додељује се материјална помоћ у следећим случајевима: редовна месечна новчана помоћ предшколској деци умрлих чланова Фонда солидарности ЕМС, за учешће у трошковима стационарног лечења члана Фонда солидарности ЕМС, за постоперативну бањску рехабилитацију за чланове Фонда који су претрпели повреду на раду или имају тежа хронична обољења, за учешће у трошковима набавке лекова и дијагностичких испитивања неопходних за лечење, за учешће у трошковима набавке медицинских помагала, за исплату једнократне новчане помоћи у случају непрекидног боловања на коме је члан Фонда солидарности ЕМС због болести био дуже од 3 месеца, за исплату једнократне помоћи у случају смрти родитеља, старатеља, усвојиоца, деце или брачног друга члана Фонда солидарности ЕМС, за исплату једнократне новчане помоћи породици умрлог члана Фонда солидарности ЕМС, породици умрлог пензионера - бившег члана Фонда солидарности ЕМС, за исплату једнократне помоћи члану Фонда солидарности ЕМС за партиципацију у трошковима лечења и ублажавање последица најтежих болести члана Фонда или члана његове уже породице (хемотерапија, зрачење и сл.), за учешће у лечењу неплодности члана Фонда солидарности ЕМС и његовог партнера поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења и за друге случајеве по одлуци органа Фонда солидарности ЕМС.
Права и обавезе члана Фонда солидарности ЕМС стичу се потписивањем Приступнице у Фонд солидарности ЕМС и доспећем прве уплате чланарине на наменски текући рачун Синдиката ЕМС, a престају потписивањем Иступнице из чланства Фонда солидарности ЕМС. Поновни пријем члана који је иступио подразумева да сва права из чланства у Фонду солидарности ЕМС стиче након 6 месеци од дана поновног учлањења.
Раде Петровић, председник Комисије Фонда солидарности ЕМС


Мобинг

mobing Закон о спречавању злостављања на раду обавезује послодавце да, у складу са обавезама из међународних докумената, а пре свега директива Европске уније, стварају услове неопходне за здраву и безбедну радну околину и предузимају превентивне мере ради спречавања појаве злостављања на раду. Законом се уређује спречавање и забрана злостављања на раду и у вези са радом, поступак за заштиту од злостављања код послодавца, поступак судске заштите, мере за унапређење односа на раду и друга питања од значаја за спречавање злостављања на раду и у вези са радом. Примена овог Закона и Правилника о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду, требало би да допринесе стварању позитивне радне атмосфере и међуљудских односа заснованих на сарадњи, колегијалности и тимском раду, што ће посредно утицати на радни учинак запослених и пословање послодавца.
Ради превенције злостављања и препознавања злостављања у ЕМС АД, одређена су лица за подршку којима запослени који сумња да је изложен злостављању може да се обрати ради пружања савета, информација и упутстава: Оливера Савић, дипломирани правник (0648408915), Жика Јовановић, дипломирани инжењер заштите од пожара 0648408946) и Милован Андрић, инжењер електротехнике на функцији председника Синдиката ЕМС, који је уједно и лице коме се подносе захтеви за заштиту од злостављања на раду (0648408219). Одлука о посредовању