Споразум о продужењу важења Колективног уговора за ЕМС АД

potpisivanjeKUВлада Републике Србије је, на седници одржаној 28.12.2017. године, донела Закључак 05 број 11-13017/2017-1, којим је прихватила усклађивање Колективног уговора за Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ са Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта 05 број 023-10175/2016 од 27.10.2016. године, Статутом Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд број 110-10178/2016 од 27.10.2016. године и Решењем Владе Републике Србије о именовању директора ЕМС АД, 24 број: 119-12014/2017 од 05.12.2017. године (Колективни уговор о изменама и допунама Колективног уговора за Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Београд, број 511-00-ОРР-31/2017-005 од 03.01.2018. године).
Истим Закључком Владе Републике Србије усвојен је текст трипартитног Споразумa (број 511-00-ОРР-31/2017-006 од 03.01.2018. године) о продужењу важења усклађеног текста Колективног уговора до 02. фебруара 2021. године, чиме су сачувана сва достигнута права запослених у ЕМС АД. Наведени акти су објављени на огласним таблама Друштва дана 15.01.2018. године, када су и ступили на снагу.

Због законски (привремено) ускраћене могућности да се путем социјалног дијалога договори повећање зарада запослених у ЕМС АД и опасности да истекне рок важења Колективног уговора, по договору Послодавца ЕМС АД и Синдиката ЕМС, повучена је иницијатива за промену Колективног уговора (чијом би реализацијом у периоду важења рестриктивних закона могло доћи само до смањења права радника). Одмах по престанку важења „Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава“ приступиће се преговорима за нови Споразум о вредности радног часа запослених у ЕМС АД. Усклађен КУ за ЕМС АД


Избори у Синдикату ЕПС

JacaНа XLVII редовној седници Извршног одбора Синдиката радника ЕПС, одржаној 25.12.2017. године у Београду и Koнститутивној седници Главног одбора Синдиката радника ЕПС, одржаној 27.12.2017. године у Лазаревцу, верификовани су резултати редовних синдикалних избора ове синдикалне централе који су одржани 13. и 14. децембра 2017. године.

Од 36.716 чланова Синдиката радника ЕПС на изборе је изашло 28.374 (77,28%). Укупан број бирача, чланова Синдиката радника ЕПС који је гласао за јединствену синдикалну листу Милан Ђорђевић - Ђокин износи 27.274 (1100 неважећих листића). На победничкој листи је била и Јасмина Миљанић – Гузина, председница Актива жена СЕМС, која је изабрана на функцију председнице Актива жена Синдиката радника ЕПС.


Новогодишња честитка председника Синдиката ЕМС

ng18Свим члановима Синдиката ЕМС и њиховим породицама, свим запосленима у ЕМС АД и свим људима добре воље, желим да породична окупљања током празничних дана унесу у домове радост, љубав и мир и да 2018. година свима донесе много личне и породичне среће, здравља, успеха и напретка.
Срећан Божић и све најбоље у Новој години.

Милован Андрић, председник СЕМС


Јелена Матејић директор ЕМС АД

JMРешењем Владе Републике Србије 24 Број: 119-12044/2017, од 5. децембра 2017. године, Јелена Матејић је разрешена функције вршиоца дужности директора ЕМС АД, а Решењем 24 Број: 119-12014/2017, истог дана је именована за директора Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд.
Влада је 3. марта 2017. године донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд 05 Број: 111-1745/2017. Комисија за спровођење конкурса за избор директора спровела је дводелни изборни поступак за девет кандидата који су испуњавали услове конкурса. После обављених тестирања и разговора Комисија је окончала изборни поступак и на основу постигнутих резултата донела Одлуку 19 Број: 06-11378/2017 од 27. новембра 2017. године о утврђивању ранг листе кандидата који су испунили мерила прописана за именовање директора, на коју је поставила на прво место Јелену Матејић, кандидата са највишом просечном оценом. СЛ.ГЛ.110, 06.12.2017.


Колонада 7

k7Секција за културу Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС издала је нови број алманаха уметничког стваралаштва Синдиката ЕМС. Колонада је назив у архитектури за низ стубова, а у овом случају то је седми број у низу истоименог алманаха радничког стваралаштва који објављује књижевне и ликовне радове чланова Синдиката ЕМС, радове радника електропреносних компанија региона Југоисточна Европа и енергетичара Србије из ЈП Транснафта и ЈП ЕПС, а кроз рубрику „Ишчитавања“објављују се и радови других аутора чија је поезија инспирисана преносом електричне енергије.
Колонада даје подстрек и сугестије ауторима да се окрену стварању, а они својим трудом, дуготрајношћу и посвећеношћу стреме све већој уметничкој вредности. Тако међу ауторима има већ потврђених и афирмисаних ствараоца али и оних који се тек отискују у стваралачке воде и оних који већ сигурно веслају напред. Неки радници који су прве радове објавили у Колонади сада објављују прве књиге, постављају своје изложбе и освајају награде.

Марија Шкорнички, уредница овог јединственог радничког часописа, у уводној речи наглашава да „Заједничким радом и ангажовањем на пројекту Колонада ми ауторе охрабрујемо да се упуштају у репродуковање унутрашњих визија и давање акцента на слободној вољи која покреће ствари и догађаје. Тренутке свог слободног времена они обликују као најмекшу глину и на тај начин формирају нову личност, нови израз, освешћење и самоспознају, објективност, оличење смисла постојања, проширење моћи изражавања, одскакање изнад просечности, јер формирају задовољнију особу, особу која има ширину и која зна своје вредности, која даје свој максимум у било којој ситуацији да се нађе.“


Регионална синдикална сарадња

blМилован Андрић, председник Синдиката ЕМС, одазвао се на позиве Синдиката удружених радника енергетике Републике Српске и Синдикалне организације „Електропренос БиХ“ Оперативно подручје Бања Лука, да присуствује свечаним и радним седницама новоизабраних синдикалних органа, 4. и 5. децембра у Лакташима, Рамићима и Бања Луци.
На 6. изборној Скупштини СУРЕРС за председника је поново изабран Слободан Остојић, а нови председник СО „Електропренос“ је самостални инжењер за телекомуникације Војислав Тодоровић. На свечаној седници Андрић се обратио присутним синдикалним активистима упутивши им честитке за победу на изборима и за храброст да се, у овим тешким временима за свет рада, кандидују за синдикалне функције. На радним састанцима анализирана је сарадња у претходном периоду и договорено је да се контакти интензивирају и заједнички реализује неколико програма едукације, рехабилитације, спортске рекреације и радничког културног стваралаштва.


Хуманитарна помоћ Удружењу „Чеп за хендикеп“

czahУдружење „Чеп за хендикеп“ представља изворну „grassroots“ грађанску иницијативу коју су 2013. године покренуле особе са инвалидитетом (ОСИ) – корисници механичких и електричних ортопедских помагала, у циљу унапређења сопственог положаја, реагујући на неповољну законску регулативу у Србији, која предвиђа замену ортопедских помагала у веома дугим, а понекад и нехуманим роковима (3-6 година у зависности од инвалидитета), у поређењу са знатно краћим роковима у земљама ЕУ. Ова хуманитарна акција функционише тако што грађани добровољно прикупљају чепове са пластичних флаша, које Удружење преузима и продаје рециклерима. За добијени новац угроженим ОСИ (транспарентно, на основу приспелих пријава и према процени Стручне комисије) купују се одговарајућа нова и половна ортопедска помагала.
Синдикат ЕМС се пре три године укључио у еколошко - хуманитарну акцију „Чеп за хендикеп“ и до сада помогао да се набави неколико ортопедских помагала. СЕМС је данас члан мреже сарадника Удружења који учествују у овој континуираној хуманитарној акцији, заједно са 440 друштвено одговорних компанија и предузетника из целе Србије, 330 вртића, 460 основних школа, 140 средњих школа, 7 министарстава и 6 амбасада. Потписивањем Протокола о сарадњи са Удружењем „Чеп за хендикеп“ Синдикат ЕМС се обавезао да као партнерска организација прихвати и ускладиштити све чепове од ПЕТ амбалаже које буду доносили запослени у ЕМС АД и издвојеним ПД Електроисток Изградња и Пројектни биро, а ова друштвено-социјална-хуманитарна организација, која помаже болесне од параплегије, квадриплегије, парапарезе, квадрипарезе и чланове који имају друге дијагнозе као што су церебрална парализа и особе са ампутацијом удова, обавезала се да ће прикупљене чепове искористити у сврху набавке ортопедских помагала за своје чланове.
Пословодство ЕМС АД је одобрило и логистички помогло ову хуманитарну акцију у којој је током 2017. године сакупљено преко 400 килограма чепова, што је уз новчану донацију Централе Синдиката ЕМС, било довољно за набавку ортопедских помагала за два најугроженија члана овог Удружења (мејл Удружења: вест и захвалност). Поводом 3. децембра - Међународног дана особа са инвалидитетом, Зоран Мартинов, председник Удружења „Чеп за хендикеп“, је на пригодној свечаности у скупштинској сали Општине Врачар, уручио специјално признање Синдикату ЕМС за активности у 2017. години, које је примила Виолета Живковић, стручна сарадница у Централи СЕМС.
Хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“ се наставља...


Флексибилни модели запошљавања

okruglistoУ оквиру пројекта Мултиконгреса Немачке привредне коморе „Serbian Visions 2017“ - серије округлих столова „Социјални партнери у новом друштвеном окружењу“, 25.11.2017. године у београдском хотелу „Radisson Blu Old Mill“, Центар за индустријске односе је организовао Округли сто са једном од тема које су предложиле синдикалне и послодавачке организације - „Флексибилни модели запошљавања“. Представник Синдиката ЕМС на овом скупу био је Радомир Петровић, заменик председника СЕМС.
Флексибилизација рада представља данас економску и социјалну нужност. Путеви и методи флексибилизације су различити. Њихове последице могу да буду како позитивне, тако и негативне - по запослене, послодавце, па и целу економију. Суштина правилног приступа је да се обезбеди избалансирана, координирана и праведна флексибилизација економије и радних односа, код које ће се водити рачуна не само о флексибилности, већ и о социјалној сигурности запослених и њихових породица. Флексибилизација режима рада запосленима у Србији до сада није донела скоро ништа позитивно, осим смањене сигурности запослења, општег снижавања животног стандарда и сегментације радне снаге (услед недовољне заштите у пракси запослених ангажованих у флексибилним формама рада, који су у „другоразредном“ положају у односу на стално запослене). Држава и синдикати би требало да се потруде да ова лица добију адекватну заштиту и једнак третман са осталим запосленима. Тиме би се суштински, а не само формално допринело флексибилности рада, односно „флексигурности“ - уместо само флексибилности.
Др Сенад Јашаревић, редовни професор Правног факултета у Новом Саду - оригинални научни рад „Флексибилизације рада - решење или заблуда“


Превентивни систематски преглед запослених у ЕМС АД

vizimВреме у коме живимо каратерише значајан пораст обољевања и умирања од болести срца и крвотока, болести метаболизма и малигних тумора. Међу значајне факторе који доприносе настанку ових обољења спада и неадекватно спровођење превентивних мера. Од свих превентивних мера које имају за циљ очување здравља и спречавање појаве обољења сваком појединцу је најдоступнији здрав начин живота који подразумева правилну исхрану и избегавање гојазности, физичку активност (30-40 минута вежбања бар 4 до 5 пута недељно), унос довољне количине течности (1,5 до 2 литра воде дневно) и избегавање уноса токсина као што су дуван и алкохол.
На предлог Синдиката ЕМС, у члану 43. Колективног уговора, Послодавац ЕМС АД се обавезао да за заинтересоване запослене обезбеди годишњи, превентивни систематски лекарски преглед који, поред тога што обезбеђује дијагностиковање фактора ризика за настанак обољења и давање савета везаних за правилан начин живота, има велики значај за откривање различитих обољења, чијим раним откривањем и правовременом корекцијом и лечењем могу да се избегну или одгоде тешка обољења као што су инфаркт срца и мождани удар. Систематски прегледи су од посебног значаја код раног откривања малигних болести као што су рак коже, дојке, штитасте жлезде, јетре, бубрега, пробавног тракта, простате, грлића материце, јер ови тумори у свом почетном стадијуму не морају да дају никакве симптоме и њихово рано откривање може обезбедити потпуно излечење.
Служба за БЗР и ЗОП организовала је за све заинтересоване запослене у ЕМС АД превентивни систематски преглед, од 01.11. до 25.12.2017. године, у Дому здравља „Визим“ на две локације у Београду и једној у Новом Саду. Прегледи се могу заказивати у расположивим терминима викендом и радним данима у послеподневним часовима, осим лабораторијских анализа које запослени могу вршити ван радног времена у раним јутарњим часовима на дан прегледа, или пар дана пре планираних прегледа. Расположивост слободних термина за обављање прегледа и динамика заказивања за све запослене у ЕМС АД Београд искључиво зависе од расположивих капацитета Дома здравља „Визим“. Заказивање се може извршити на бројеве телефона 011/78 57 777 и 021/21 02 777.
У времену које карактерише епидемија незаразних обољења, одговорност према сопственом здрављу резултоваће дужим и квалитетнијим животом. Здрав начин живота и периодични превентивни систематски прегледи одражавају практични смисао народне пословице - Боље спречити него лечити.
ОБАВЕШТЕЊЕ, УПУТИ и ПРЕПОРУКЕ


КСС подршка протесту „ВРАТИТЕ НАМ ОТЕТО“

kssНакон ванредне седнице Председништва КСС, одржане 07.11.2017. године у Београду, једногласно је донета одлука којом Конфедерација подржава протест запослених у ЈП ПТТ Србије, који ће бити одржан 12. новембра у Београду, као и оправдане захтеве које су репрезентативни синдикати упутили ресорном Министарству и Влади Републике Србије. Позване су све чланице да подрже наше колеге из поште и позову своје чланове синдиката на радничку солидарност.
Поред свих настојања од стране Синдиката ПТТ Србије да се, уз подршку Конфедерације, дијалогом са пословодством и ресорним Министром реше све већи проблеми у функционисању ПТТ система, пословодство и Влада Републике Србије нису показали довољно интересовања да се постигне неки договор у корист запослених.
Синдикат је, већ дуже време, указивао на негативне последице примене неких закона, нелојалну конкуренцију, недовољан број извршилаца на оперативним пословима, висок степен оптерећења шалтерских радника, ускраћивање права на одмор према потребама радника, неплаћање прековременог рада, пад стандарда и ниске зараде највећег броја запослених који су носиоци посла. Зато сада очекујемо од Владе Републике Србије да коначно схвати озбиљност стања у ЈП ПТТ Србије и услова у којима живе и раде запослени у овом јавном предузећу, које редовно даје свој допринос финансијској стабилности државног Буџета и смањењу дефицита.
Наша борба се наставља и само је радничка солидарност гарант да ћемо успети! КОНФЕДЕРАЦИЈА СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА
Саопштење КСС


Зима 2017./18. у одмаралиштима ЕМС АД

kop1718Обавештење о ценама и условима коришћења пословних објеката Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ на Златару, у Врњачкој Бањи (Вила Јасмин) и Копаонику („Релејна станица“) у зимској сезони 2017./2018. године. Смене су сваке суботе у месецу и трају по 7 дана. Плаћање је на максимално пет месечних рата преко платног списка. Боравишна такса се обуставља у целости, са првом ратом за коришћење одмаралишта. Пријаву попунити, искључиво на датом обрасцу, са свим траженим подацима (обавезно пун датум рођења свих корисника) и доставити самосталном сараднику организатору за послове одмаралишта Весни Младеновић најкасније до 20.11.2017. године. (моб.тел. 064/8408-347, тел. 037/411-329, факс 037/3429-616).
vesna.mladenovic@ems.rs


Нови Уговор за „НОРЦЕВ“

norcevНа захтев Привредног друштва за одржавање и заштиту објеката и угоститељство „Одржавање и услуге“ д.о.о. Нови Сад, закључен је нови Уговор о коришћењу угоститељских и осталих услуга и садржаја у хотелу „НОРЦЕВ“ на Иришком Венцу од стране чланова Синдиката ЕМС, по ценама које су ниже од редовних цена. Уз помоћ Послодавца ЕМС АД добијен је максималан попуст који имају само запослени у ЈП ЕПС - 40% на цену хране, пансионских услуга, преноћишта са доручком и додатне садржаје (не односи се на цену пића и цену коришћења дневног боравка). Чланови Синдиката ЕМС који желе да користе наведене услуге у обавези су да даваоцу услуга пруже на увид личну карту и одговарајући документ којим се потврђује чланство у Синдикату ЕМС, да плаћање изврше одмах након пружених услуга и да поштују све прописане безбедносне мере, мере заштите од пожара и заштите на раду, као и да се придржавају кућног реда у објектима.

Објекат „Рибарац“ је изостављен из поменутог Уговора због промене пословне политике ПД „Одржавање и услуге“, односно због снижења цене свих угоститељских садржаја у ресторану „Рибарско острво“ у Новом Саду за све посетиоце (ЦЕНОВНИК хране и пића). Oдлуке и Нови Уговор ѕа НОРЦЕВ


„SEMS Sports team building Копаоник 2017“ - радни део

kop2017Од 26. до 29. октобра 2017. године реализоване су одлуке Извршног одбора Синдиката ЕМС да се централна прослава 25 година од оснивања Синдиката ЕМС реализује као спортско-рекреативна и радно-едукативна манифестација Синдиката ЕМС, уз договорену логистичку помоћ и активно учешће представника Послодавца ЕМС АД, под називом „SEMS Sports team building Копаоник 2017“.
На заједничком састанку чланова Скупштине, Извршног и Надзорног одбора Синдиката ЕМС, одржаном 26.10.2017. године у конгресној сали хотела Гранд на Копаонику, синдикални повереници су анализирали свој рад у периоду I-X текуће године и донели одговарајуће одлуке за наставак активности синдикалних органа. У уводном излагању Милована Андрића, председника Синдиката ЕМС, као и дискусијама Драгана Марјановића и Радомира Петровића, чланова Преговарачког тима СЕМС и Владимира Смилића, секретара СЕМС, наглашено је да су, уз реално планирана и обезбеђена финансијска средства путем дотација Послодавца и синдикалне чланарине, реализоване све планиране активности Централе Синдиката ЕМС за период I-X 2017. године. Настављен је континуирани бипартитни социјални дијалог преговарачких тимова Послодавца и Синдиката на ативном тражењу начина да се запосленима исплате заслужени новчани бонуси како би се амортизовале негативне последице Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Преговарачки тим је у већини случајева успео да пронађе најповољнија компромисна решења проблема и несугласица у међусобним односима и помогне да се реше појединачни радно-правни-социјални проблеми запослених.
На позив Централе СЕМС, заједничкој седници органа и радних тела Синдиката ЕМС присуствовала је Александра Наупарац, оперативни директор ЕМС АД и координатор бипартитног Преговарачког тима, која је као релевантни представник Послодавца упознала присутне синдикалне активисте са актуелним дешавањима у нашем Друштву, дајући одговоре на њихова конкретна питања, која су се већином односила на теме које су већ обрађене на састанку Преговарачког тима, одржаном истог дана у хотелу „Гранд“ у вези продужења важења Колективног уговора, односно минималних измена због промене правног статуса ЈП ЕМС у ЕМС АД, учешћа запослених у расподели добити из 2016. године, преговарачког процеса за израду социјалног програма за евентуалне организационе и технолошке вишкове запослених, као и проблематикe ПРУ, додатних дана ГО, информисања новозапослених, повратка са терена и других актуелних питања.
На поменутим састанцима је договорено да се све заједничке манифестације Послодавца ЕМС АД и Синдиката ЕМС у 2018. години реализују у знаку шездесете годишњице преноса електричне енергије у Србији.
Један од високих гостију манифестације била је шефица трипартитног Преговарачког тима Мирјана Филиповић, државни секретар у Министарству рударства и енергетике Републике Србије.

27 и 28.10.2017. године у хотелу „Гранд“ на Копаонику одржана је друга седница Секретаријата преноса регионалне синдикалне мреже енергетике (Secretariat for Electricity Energy Transmission RETUN - SEE) и састанци Организационог одбора и Такмичарске комисије Осмих регионалних спортских сусрета. Раско Мишкоски, координатор Секретаријата и представници електропреносних компанија из региона Југоисточна Европа, разменили су информације о актуелним дешавањима у својим земљама. Домаћин састанка био је Милован Андрић, председник Синдиката ЕМС, који је нагласио да је формализацијом постојеће регионалне синдикалне сарадње ојачан преговарачки капацитет у социјалном дијалогу, а Мишкоски је рекао да су проблеми и интереси запослених у свим електропреносним компанијама у региону слични и да би било добро направити заједнички - регионални модел колективног уговора, као базу за даље преговарање појединачних колективних уговора. Договорено је да се Осми спортски сусрети електропреносних компанија из региона Југоисточна Европа одрже у Србији. Са намером очувања физичке и здравствене способности радника, као и зближавањa и упознавањa радника електропреносних компанија региона, Сусрети ће бити одржани од 21. до 24. јуна 2018. године у Кладову.


„SEMS Sports team building Копаоник 2017“ - едукативни део

AZУ организацији Актива жена СЕМС, у едукативном делу манифестације „SEMS Sports team building Kopaonik 2017“, која је одржана од 26. до 29.10.2017. године у хотелу „Гранд“ на Копаонику, реализована је дводневна тематска радионица „Родна равноправност“. Радионица је имала свој теоријски и практични део. Теоријски је спроведен кроз предавање Срђана Станковића, дипломираног правника, стручњака за едукацију запослених у Сектору за развој људских потенцијала ЕМС АД. Поред 18 активисткиња АЖ СЕМС едукацији је присуствовало и више других учесница манифестације. Питања која су обрађена у оквиру наведене теме била су - Дискриминација жена на радном месту, Родни барометар у Србији: развој и свакодневни живот, Род и економија, Истамбулска конвенција и Жене и мушкарци у Србији: шта нам говоре бројеви?
Практични део радионице је спроведен изузетно активним учешћем присутних у дискусији на поменуту тему, разменом сопствених искустава, искустава из окружења, као и анализом презентованог филма. Према евалуционим упитницима које су по завршетку радионице попунили учесници и ова едукација Актива жена СЕМС је била веома успешна.

Јасмина Миљанић Гузина, председница Актива жена СЕМС

Саопштење за јавност Конфедерације слободних синдиката поводом Нацрта Закона о родној равноправности, којим се подржава антидискриминациона политика и унапређење родне равноправности.


„SEMS Sports team building Копаоник 2017“ - спортско-рекреативни део

kop17У циљу професионализације и иновације активности везаних за рекреацију запослених у ЕМС АД реализован је заједнички пројекат представника пословодства и синдиката „SEMS Sports team building Kopaonik 2017“. За више од 300 учесника синдикални активисти су, уз логистичку подршку Послодавца, од 26. до 29. октобра у хотелу „Гранд“ на Копаонику, поред радно-едукативних садржаја, организовали четири класична екипна такмичарска турнира у спортским дисциплинама Мали фудбал, Баскет, Шах и Bowling и седам спортско рекреативних пунктова погодних за team building, односно корпоративни спорт - Пливање, Стони тенис, Пикадо, Squash, Стреличарство (лук и стрела), Disc Golf (frisbee golf) и Backgammon. Активни учесници манифестације су били и чланови гостујућих екипа енергетичара Србије из ЈП Транснафте и ЈП ЕПС и представници електропреносних компанија региона Југоисточна Европа.
Победници екипних турнира су - у малом фудбалу Погон Нови Сад, у баскету Електроисток-Изградња, у шаху екипа Пословодства ЕМС АД и у дисциплини Bowling екипа Управљање.
БИЛТЕН


Едукација чланова Одбора за безбедност и здравље на раду ЕМС АД

bzr17Свако има право на поштовање достојанства своје личности на раду, безбедне и здраве услове рада, заштиту на раду, ограничено радно време, дневни и недељни одмор, плаћени годишњи одмор, правичну накнаду за рад и нико се тих права не може одрећи. Заштита људи у процесима рада је стара колико и сам рад. Природна је потреба за заштитом радника, једнако као што је природна потреба развоја и одржавања средстава рада. Заштита на раду се организовала и развијала у складу са доминантним начином производње, али увек као део управљања процесима рада.
У Србији су задњих година измењени: Закон о раду, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о општем управном поступку, Закон о инспекцијском надзору и читав низ других прописа који регулишу област БЗР, што је условило потребу да се континуирано едукују сви актери процеса заштите људи који обављају рад. У организацији Центра за едукацију ТЕХПРО д.о.о. 12. и 13. октобра 2017. године у пријатном амбијенту хотела „Оморика“ на Тари одржан је семинар у области безбедности и здравља на раду „Практична питања унапређења стања безбедности и здравља на раду код послодаваца“. Догађају су присуствовали представници послодаваца, синдиката и запослених, чланови одбора за безбедност и здравље на раду, као и стручна лица за БЗР. У циљу унапређења оспособљености за примену прописа у области радног права и безбедности и здравља на раду Централа Синдиката ЕМС је омогућила учешће на овом семинару свим члановима Одбора за БЗР Акционарског друштва „Електромрежа Србије”. Митар Срђеновић, председник и остали чланови Одбора за БЗР ЕМС АД, презентовали су учесницима скупа ефикасни рад иновативне „Комисије за накнаду штете због повреде на раду запослених у ЕМС АД“ и друга позитивна искуства Одбора за БЗР нашег Друштва, која су заснована на доброј сарадњи Послодавца ЕМС АД и Синдиката ЕМС у области безбедности и здравља на раду. ПРЕИСПИТИВАЊЕ ИМС У ЕМС АД

Током два дана одржавања семинара учесници су, уз помоћ ТЕХПРО експерата: ван. проф. Јелић Милутина, дипл. правника Рајаковић Радивоја и дипл. инж. техн. Тубић Јасмине, разматрали практична питања унапређења радно правних односа и стања безбедности и здравља на раду код послодаваца. На семинару је обрађено неколико тема: „Послодавци и запослени у борби за безбедније и здравије услове рада“,„Безбедност и здравље на раду у колективном преговарању и општим актима код послодавца“,„Представници запослених у националним прописима о безбедности и здравља на раду“ и „Практична питања избора и рада одбора за БЗР“.


Округли сто Центра за индустријске односе

dmПоводом 15. годишњице оснивања Центра за индустријске односе у конференцијској сали Центра у Београду одржан је 11.10.2017. године Округли сто са темом „Центар за индустријске односе – оснивање, први кораци, искуства, отворена питања, дилеме, визија“, уз учешће представника сва три репрезентативна синдиката, представника државних институција и послодаваца. Центар је кроз деценију и по постојања успео да израсте у једну снажну, ефикасну и стручну научно истраживачку јединицу која је, првенствено едукацијом актера, дала велики допринос развоју индустријских односа. Динамичне и неке жељене, али и нежељене промене, утицале су на све актере индустријских односа, државу, послодавце и синдикате, али поједини нису схватили своје улоге у прерасподелама које још трају. Милован Андрић и Радомир Петровић, председник и заменик председника Синдиката ЕМС и други учесници скупа су били јединствени у оцени да је Центар својим радом - организацијом великог броја семинара о актуелним питањима индустријских односа, организовањем Синдикалне школе и Синдикалне академије, као систематских облика образовања у области индустријских односа, консултантским активностима, издавачкој делатности, тематским скуповима социјалних партнера, конференцијама и радионицама, дао допринос реформама и ојачао капацитете оних који су са Центром сарађивали, потврђујући потребу даљег постојања и рада Центра, уз многе сугестије и предлоге за рад у будућности, а његовом оснивачу професору др Дарку Маринковићу, директору Центра за индустријске односе, пожелели су да успешно настави путем подизања нивоа образовања учесника индустријских односа.
Проф. др Дарко Маринковић је закључио да у свим сарадничким синдикатима и другим партнерским организацијама постоји развијена свест о знању и информацијама као предуслову успешног деловања на изградњи механизама и праксе индустријског и социјалног мира и да су досадашња искуства потврдила да су сви поменути резултати постигнути заједничким напорима сарадничких организација и Центра у дефинисању и реализацији програма, који су у највећој мери били у функцији јачања друштвене моћи и капацитета социјалних партнера да граде демократске индустријске односе, трајни и стабилан социјални мир. Условљен динамичним променама друштвених околности, које су утицале и на положај света рада, на дефинисање циљева, садржаја и начина рада актера индустријских односа, пре свега синдиката, али такође и послодавачких организација и државе, Центар је окупио бројан, компетентни експертски тим који сачињавају експерти из области радног права, социологије, психологије, економије, социјалне политике и других области које чине компоненте сложеног процеса изградње индустријске и социјалне демократије, у функцији редефинисања друштвене улоге и функција Центра, како би иновираним и новим програмима и начином рада у већој мери допринео развоју демократских индустријских односа у Србији и подстакао процес реформи и унапређивања капацитета свих социјалних партнера. CIO Liflet 2017


7. октобар – Светски дан достојанственог рада

0710Достојанствен рад, као идеју и као циљ, увела је Међународна организација рада МОР (International Labour Organisation ILO) 1999. године. Циљ Међународне организације рада је унапређивање могућности за жене и мушкараце да добију достојанствен и продуктиван посао у условима слободе, једнакости, безбедности и људског достојанства. МОР је постао прва специјализована агенција УН 1946. године. Унутар УН система, МОР има јединствену трипартитну структуру која подразумева партиципацију радника и послодаваца као једнаких партнера у односу на владе земаља чланица и управљачке органе. МОР формулише међународне стандарде рада у форми конвенција или препорука постављајући минимум стандарда о основним радним правима, попут: слободе удруживања, права организовања, колективног преговарања, укидања принудног рада, једнакости у пружању шанси и третмана, као и других стандарда који регулишу услове који се односе на читав спектар питања из радног права. Достојанствен рад значи социјалну заштиту у случају болести или трудноће, значи бити слободан од експлоатације, значи дозволити људима да се организују и заступају своје интересе колективно кроз синдикате и да се укључе у истински дијалог као грађани и радници. Достојанствен рад значи радно место без дискриминације или злостављања, на коме се зараде исплаћују и где се поштују прописи о безбедности и здрављу на раду. На 102. заседању Међународне конференције рада, у Женеви, у Палати нација, потписан је посебан споразум о сарадњи под називом „Програм достојанственог рада за Републику Србију 2013-2017. године“. На Светски дан достојанственог рада, 7. Октобар, Међународна конфедерација синдиката указала је да један одсто најбогатијих поседује више богатства него остатак планете, док 80 одсто људи прима минималне зараде у својим државама од којих не може достојанствено да живи, а више од милијарду људи и даље живи у условима изразитог сиромаштва. У многим државама су угрожена и на удару основна права, као што су право на синдикално заступање и право на колективно преговарање. Послодавци настоје да поткопају чак и право на штрајк, оспоравајући оно што је МОР, као најосновније право, признао још пре много деценија. Велики број влада данас не успева да заштити раднике, нити да изгради одрживу будућност за генерације које долазе. Свуда владајући економски модел уништава радна места и планету у целини, слабећи демократију и поткопавајући могућност правде за све. Моћ радника можемо да ојачамо само ако смо удружени, ако се организујемо, мобилишемо, будемо у стању да политичаре и пословни свет позовемо на одговорност и данашњи неуспели економски модел заменимо новим, који ће кроз одрживи развој планете напредак донети свима. У погледу квалитета запослености и тржишта рада Србија је позиционира на дно лествице у поређењу са земљама Европске уније. Узроке овакве ситуације, поред неолибералног модела развоја који Србија имплементира већ другу деценију, треба тражити и у тенденцији бескрајне флексибилизације радног и социјалног законодавства. Достојанствен рад у Србији држава угрожава и када је превише сервилна према мултинационалним корпорацијама којима се омогућује да ангажују образовану радну снагу за 200 - 300 евра месечно, уз одсуство примене постојећих законских решења, односно склоност државе да прећутно „дозволи“ кршење закона, сврставајући се на страну крупног капитала. Промена садашње ситуације у правцу побољшања изгледа да се грађани Србије почну кретати ка стварању услова за достојанствен рад могућа је једино у случају пробијања медијске блокаде и увођења дебате о начину изласка из кризе у јавни дискурс, те уз помоћ државе која би морала (за промену) стати на страну сопстевних грађана.


Тениски турнир парова

tenisНа тениским теренима клуба ТК Интернационал у Петроварадину, 7. и 8. октобра 2017. године, одржано је Прво отворено тениско првенство парова запослених у енергетским компанијама Србије за транспорт гаса и нафте и пренос електричне енергије, у организацији СО ЈП „Транснафта“. Поред две екипе домаћина учествовао је један тениски пар из Јединствене синдикалне организације ЈП „Србијагас“ Нови Сад и пет парова из Синдиката ЕМС Београд. Победник турнира је пар Борислав Вујин - Владимир Миланков, којима је на свечаности у ресторану „Фортуна“ Милојко Главоњић, председник синдикалне организације ЈП „Транснафта“ уручио пехар и награде. Пригодна одличја и награде добили су и три пара која су учествовала у финалу Првог тениског турнира парова СО ЈП „Транснафта“.


Хуманитарна помоћ манастиру Пустиња

pustinjaНастављајући традицију да се реализација синдикалне програмске активности снабдевања чланова огревом заврши хуманитарном акцијом, ИО СЕМС је одлучио да помогне манастиру Пустиња, древној светињи и драгоценом духовном и уметничком бисеру Ваљевске епархије са донацијом пет тона сушеног лигнита из средстава Централе СЕМС. Драган Марјановић, председник Ресора за стандард СЕМС, заједно са превозником Миланом Живановићем, организовао је превоз угља из РБ Колубара до манастира који се налази на улазу у клисуру реке Јабланице. По легенди стварање старе богомоље на чијим темељима је саграђена црква посвећена Ваведењу Пресвете Богородице, повезано је са владавином Немањића, посебно са краљем Драгутином. Скучени заравњени плато окружен густом шумом пружио је идеалне услове за подизање сакралног седишта које чува и расејава хришћанску православну духовност. Манастиром управља високопреподобна мати игуманија Нина, а поред ње у манастиру се налазе још две монахиње. Оне су дочекале делегацију СЕМС и захвалиле се на дару свим члановима Синдиката ЕМС.


Једанаести Златни котлић СЕМС

zk17У суботу 30. септембра 2017. године, у крагујевачком парку Шумарице, одржана је једанаеста туристичко-рекреативна манифестација чланова Синдиката ЕМС и њихових гостију - отворено такмичење Синдиката ЕМС у кувању рибље чорбе „Златни котлић СЕМС“. Синдикална подружница СЕМС Електроисток Изградња, овогодишњи домаћин и организатор, уз помоћ свог Послодавца и синдикалне Централе, обезбедила је све потребне састојке за кување рибље чорбе, а дванаест трочланих екипа са бројним помоћницима скувало је 50 литара овог специјалитета, који је одмах по завршетку такмичарског дела конзумирало више од 90 учесника и гостију. Поред екипа синдикалних подружница СЕМС и ове године су на такмичењу учествовале и екипе Пословодства ЕМС АД, Синдиката управе ЈП ЕПС и Синдикалне организације ЈП Транснафта. Док се чорба кувала, неколико екипа је пржило рибу на таландарама и служило свим посетиоцима, уз пиво из точилице. Сунчано време, леп амбијент и добро расположење учинили су незаборавним ово целодневно дружење на тераси хотела „Шумарице“, које се наставило поделом признања и слављем у хотелу „Зеленгора“ у Крагујевцу до касно у ноћ. Све екипе су добилe дипломе за укусне рибље чорбе које су припремили, а три најбоље и пригодне награде. По оцени дегустатора најбоље чорбе су скувале екипе Транснафте, СЕМС погонa Нови Сад и Пословодства ЕМС АД. Домаћин следећег „Златног котлића СЕМС“ је синдикална подружница СЕМС погон Ваљево.

БИЛТЕН


Ванредни избори у СЕМС погон Нови Сад

obavestenjeНа основу одлука Одбора синдикалне подружнице СЕМС погон Нови Сад, Извршног одбора Синдиката ЕМС, Бирачког одбора СЕМС ПНС и Изборне комисије СЕМС, у понедељак 25.09.2017. године одржани су ванредни синдикални избори за председника и повереника за преостали део мандата (најкасније до краја 2019. године) синдикалне подружнице СЕМС погон Нови Сад. Драган Шарић је изабран за председника, а Борјанка Иванежа за повереника СЕМС ПНС.
РЕЗУЛТАТИ ВАНРЕДНИХ ИЗБОРА


Јубилеј Фонда солидарности ЕМС

RPПре 25 година основан је Фонд солидарности ЕМС. Фонд је настао из „Дневнице солидарности“ коју су једном годишње издвајали сви запослени, због потребе да се континуирано помаже, првенствено деци умрлих и погинулих радника. У договору са Послодавцем, Синдикат ЕМС је, у циљу пружања материјалне помоћи запосленима и породицама чланова Фонда у решавању и ублажавању одређених стања њихових социјалних потреба, донео Правилник о раду Фонда којим су уређена права и обавезе корисника, управљање и пословање Фонда, поступак за остваривање права на помоћ и друга питања од значаја за рад Фонда.
Сваких пет година Извршни одбор Синдиката ЕМС бира председника, секретара и чланове независне Комисије која управља прикупљеним средствима фонда из чланарине и дотација Послодавца. За четврт века рада Комисија је, на основу ЗАХТЕВА чланова Фонда, донела преко шест хиљада одлука за помоћ, а само у првој половини ове године већ је реализована помоћ за 170 чланова Фонда солидарности ЕМС.
Због логистичке подршке коју Комисија Фонда добија од Централе Синдиката ЕМС и стручних служби Послодавца ЕМС АД, за 25 година рада сва прикупљена средства су утрошена искључиво за давање помоћи, ни један динар са рачуна Фонда није утрошен ненаменски.
Члановима Фонда солидарности ЕМС и породицама чланова Фонда (брачни друг и деца која су на редовном школовању до 27 година старости и деца са посебним потребама, без школског услова и без старосне границе) додељује се материјална помоћ у следећим случајевима: редовна месечна новчана помоћ предшколској деци умрлих чланова Фонда солидарности ЕМС, за учешће у трошковима стационарног лечења члана Фонда солидарности ЕМС, за постоперативну бањску рехабилитацију за чланове Фонда који су претрпели повреду на раду или имају тежа хронична обољења, за учешће у трошковима набавке лекова и дијагностичких испитивања неопходних за лечење, за учешће у трошковима набавке медицинских помагала, за исплату једнократне новчане помоћи у случају непрекидног боловања на коме је члан Фонда солидарности ЕМС због болести био дуже од 3 месеца, за исплату једнократне помоћи у случају смрти родитеља, старатеља, усвојиоца, деце или брачног друга члана Фонда солидарности ЕМС, за исплату једнократне новчане помоћи породици умрлог члана Фонда солидарности ЕМС, породици умрлог пензионера - бившег члана Фонда солидарности ЕМС, за исплату једнократне помоћи члану Фонда солидарности ЕМС за партиципацију у трошковима лечења и ублажавање последица најтежих болести члана Фонда или члана његове уже породице (хемотерапија, зрачење и сл.), за учешће у лечењу неплодности члана Фонда солидарности ЕМС и његовог партнера поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења и за друге случајеве по одлуци органа Фонда солидарности ЕМС.
Права и обавезе члана Фонда солидарности ЕМС стичу се потписивањем Приступнице у Фонд солидарности ЕМС и доспећем прве уплате чланарине на наменски текући рачун Синдиката ЕМС, a престају потписивањем Иступнице из чланства Фонда солидарности ЕМС. Поновни пријем члана који је иступио подразумева да сва права из чланства у Фонду солидарности ЕМС стиче након 6 месеци од дана поновног учлањења.
Раде Петровић, председник Комисије Фонда солидарности ЕМС


Превенција радне инвалидности

IIRПрема споразумима Послодавца ЕМС АД и Синдиката ЕМС, у циљу превенције радне инвалидности запослених на радним местима са посебним условима рада, од 16. до 23. септембра 2017. године организована је рекреација у Грчкој, на бази полупансиона у хотелу „Кронос“ који се налази у летовалишту Платамон, на обали Егејског мора у Олимпској регији Пиериа.
Синдикални активисти Јасмина Миљанић – Гузина и Миломир Стајић организовали су преко туристичке агенције „Atlantic travel“ седмодневне рекреативне активности за 69 учесника, од којих је 54 запослено на радним местима са отежаним условима рада, а већина осталих на радним местима која захтевају дуго и учестало седење испред компјутерског екрана, које узрокује многе здравствене пробеме јер физичка неактивност, заједно са другим главним факторима ризика, значајно доприноси масовности хроничних болести. Редовна физичка активност побољшава метаболизам шећера у крви, смањује количину масти у организму и снижава крвни притисак, а ово су главни начини којима се смањује ризик кардиоваскуларних болести и дијабетеса. Физичка активност смањује ризик настанка тумора дебелог црева, смањујући време задржавања хране у цревима и повећавајући ниво антиоксиданаса. Физичка активност смањује ризик малигних тумора дојке, што може бити резултат њеног дејства на метаболизам хормона. Бављење физичком активношћу побољшава здравље мишићно-скелетног система, контролише телесну тежину и смањује симптоме депресије. Могући корисни ефекти на мишићно-скелетни систем су смањење болова у леђима, превенција остеопорозе и падова, као и гојазности. Физичка активност редукује психолошке последице седентерног начина живота као што су стрес, напетост, депресија, усамљеност. Физичка активност има и економске користи, посебно за повећање продуктивности и здравије психичко и социјално окружење.
Лепо време и топло море допринело је да су сви рекреативци проводили време у разним физичким активностима: пливању, играма на води и песку и опуштеном дружењу у хотелу и на излетима до оближњeг града Катерини и малог планинског села Литохоро, у подножју Олимпа.

Текст и фото: Раде Петровић


XV Спартакијада енергетичара и XL Сусрети координација СЕПС

s17Бугарско летовалиште Албена било је домаћин петнаесте међународне „Спартакијаде енергетичара“ (XV-th National Workers' Field Event of Power Engineers with International Participation), на којој је 11 спортских рекреативаца Синдиката ЕМС учествовало у саставу заједничке екипе синдиката електропреносних компанија Југоисточне Европе - „The Electricity Transmission Companies In South-East Europe“. У јакој конкуренцији 16 екипа енергетичара, у 16 спортско-рекреативних дисциплина, високе пласмане освојиле су наше мушке екипе у кошарци, стоном тенису и фудбалу, као и женске у пливању и атлетици. Највећи успех остварили су кошаркаши Владимир Смилић, Бранко Ђорђевић и Предраг Степановић, који су први пут победили до сада непремостиву препреку - екипу нуклеарне електране Козлодуј и освојили прво место у дисциплини „Баскет 3на3“, а код жена најсвестранија спортискиња је била Вања Авдаловић. ФОТО АЛБЕНА
Због коректног понашања на такмичарским теренима и ван њих и истицања спортског духа и витештва репрезентативна екипа синдиката електропреносних компанија Југоисточне Европе награђена је пехаром за ФЕР-ПЛЕЈ, a због континуиране подршке Спортској секцији СЕМС, институционализованој у јединственим споразумима Послодавца и Синдиката, посебну плакету Националне федерације енергетичара Бугарске за велики допринос развоју радничког спорта у региону добила Јелена Матејић, вд директора Акционарског друштва „Електромрежа Србије“.
На маргинама једне од највећих радничко-спортских манифестација одржано је неколико састанака присутних председника синдиката електропреносних компанија региона на којима је договорен дневни ред прве радне седнице регионалног Секретаријата за синдикате електропреносних компанија - Secretariat for Electricity Energy Transmission, који ће се одржати крајем октобра месеца на Копаонику.

Са циљем да се, кроз још једну у низу спортско-рекреативних манифестација, врши континуирано очување физичке способности запослених, као и зближавање и упознавање чланова Синдиката ЕПС, на спортским теренима у Врњачкој Бањи, од 14. до 17. септембра 2017. године одржане су јубиларне 40. РСИ координација СЕПС - спортски сусрети седамнаест синдикалних организација сврстаних у екипе пет координација: за производњу угља, за производњу термоенергије, за производњу хидроенергије, за дистрибуцију електричне енергије и Пете координације (Синдикат ЕМС и Синдикат управе ЕПС). 38 спортских рекреативаца Синдиката ЕМС је било у саставу репрезентативнe екипе Пете координације EПС, која је под вођством Драгана Марјановића, председника ове синдикалне групације, остварила одличне резултате у такмичарским дисциплинама шах и мали фудбал. БИЛТЕН


Мобинг

mobing Закон о спречавању злостављања на раду обавезује послодавце да, у складу са обавезама из међународних докумената, а пре свега директива Европске уније, стварају услове неопходне за здраву и безбедну радну околину и предузимају превентивне мере ради спречавања појаве злостављања на раду. Законом се уређује спречавање и забрана злостављања на раду и у вези са радом, поступак за заштиту од злостављања код послодавца, поступак судске заштите, мере за унапређење односа на раду и друга питања од значаја за спречавање злостављања на раду и у вези са радом. Примена овог Закона и Правилника о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду, требало би да допринесе стварању позитивне радне атмосфере и међуљудских односа заснованих на сарадњи, колегијалности и тимском раду, што ће посредно утицати на радни учинак запослених и пословање послодавца.
Ради превенције злостављања и препознавања злостављања у ЕМС АД, одређена су лица за подршку којима запослени који сумња да је изложен злостављању може да се обрати ради пружања савета, информација и упутстава: Оливера Савић, дипломирани правник (0648408915), Жика Јовановић, дипломирани инжењер заштите од пожара 0648408946) и Милован Андрић, инжењер електротехнике на функцији председника Синдиката ЕМС, који је уједно и лице коме се подносе захтеви за заштиту од злостављања на раду (0648408219). Одлука о посредовању


Отворено писмо КСС

opkssПоводом трагичних догађаја у београдским центрима за социјални рад Конфедерација слободних синдиката објавила је отворено писмо са питањем - Ко је одговоран за несигурност и ширење насиља? Као организација која штити права радника, КСС већ дуже времена упозорава на економску и социјалну несигурност радника која је узрок све чешћих убистава, самоубистава, насиља свих врста и породичних трагедија. Радници су остали без посла, а они који га имају раде за мале зараде и у сталном су страху да могу да га изгубе. Права запослених су сваком изменом Закона о раду све мања. Примања већине нису довољна ни за основне егзистенцијалне потребе породице, па се слободно време све више користи за додатне послове на црно. Породица је препуштена самој себи, а држава доноси законе и подзаконска акта која се више баве куративом него системском подршком породици и отклањањем узрока који доводе до њеног урушавања. Конфедерација слободних синдиката тражи од власти да укине антирадничке законе и покрене системске промене за стварање социјално одговорне државе.


Обновљене полисе осигурања запослених у ЕМС АД

ddorНове полисе осигурања важе за период од 01.07.2017. до 30.06.2018. године. Осигурани случај се третира према датуму НАСТАНКА, а не према датуму пријаве. Сви осигурани случајеви од 01.07.2016. до 30.06.2017. године пријављују се по претходним полисама. Предмет Уговора са осигуравачем „ДДОР НОВИ САД“ а.д.о. је колективно осигурање лица запослених у Акционарском друштву Електромрежа Србије од последица несрећног случаја (незгоде), укључујући повреде на раду и професионална обољења и допунско (добровољно) здравствено осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција и осигурање лица ангажованих на привременим и повременим пословима, приправника ван радног односа и студената на пракси код Осигураника од последица несрећног случаја (незгоде) и повреде на раду за период од 3 (три) године (01.07.2015.-01.07.2018.) према условима осигурања.
Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (полиса за незгоде), укључујући повреде на раду и професионална обољења (време покрића: 24 часа) из предмета овог Уговора пружа покриће и одговарајућу накнаду за случајеве: трајног (доживотног) губитка опште радне способности (инвалидитет), смрти од последица несрећног случаја и повреде на раду, смрти услед болести, дневне накнаде у случају пролазне неспособности за рад услед незгоде и трошкове лечења и болничке дане који могу настати као последица незгоде, постављање дијагнозе професионалног обољења, органско и/или телесно оштећење услед професионалног обољења у складу са Општим условима за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде), Допунским условима за колективно осигурање радника од последица несрећног случаја, Табелом за одређивање процента трајног губитка опште радне способности (инвалидитета) као последице несрећног случаја, Посебним условима за колективно осигурање радника од професионалих обољења, Правилником о утврђивањеу професионалих болести и Табелом за одређивање процента телесног и/или органског оштећења осигураника услед професионалног обољења.
Колективно добровољно/допунско здравствено осигурање запослених за случај тежих болести и хируршких интервенција, из предмета овог Уговора пружа покриће и одговарајућу накнаду за случајеве: тежих болести и хируршких интервенција, односно операција у складу са Општим условима за добровољно здравствено осигурање и Посебним условима добровољног здравственог осигурања запослених за случај хируршких интервенција и за случај тежих болести (полиса за болести).
Осигурање лица ангажованих на привременим и повременим пословима, приправника ван радног односа и студената на пракси у ЕМС АД од последица несрећног случаја (незгоде) и повреде на раду (време покрића: у току радног времена) из предмета овог Уговора пружа покриће и одговарајућу накнаду за случај: трајног (доживотног) губитка опште радне способности (инвалидитет), смрти од последица несрећног случаја (незгоде) и повреде на раду и смрти услед болести (полиса).

Специјалиста за осигурање Александра Дрљача, дипл.економиста, Сектор за ЕФП, Служба за ППП и осигурање, Кнеза Милоша 11, Београд, Тел. 011-3330-750
aleksandra.drljaca@ems.rs


Конференција КСС и ФЕС

kssifesКонфедерација слободних синидиката и Friedrich-Ebert-Stiftung (FES - Немачка политичка фондација која, пружајући основе политичког образовања, негује и развија социјалдемократске вредности синдикалног покрета на принципима слободе, једнакости и солидарности), организовали су 21.06.2017. године у Београду међународну тематску конференцију „Радни судови као део система радних односа у Србији – за и против“. Регулисање радно-правног положаја радника и уређење услова за њихов рад произилазе од самог чина постојања радног односа, који се заснива између радника и послодавца. У већем делу двадесетог века, права радника су била у директној повезаности са правном одређеношћу појма „радног односа“, који у основи садржи зависни, нижи положај (правни и економски) радника, у односу на послодавца. Савремени радни односи нису имуни на дубоке друштвене и економске промене, које су настале у последњим деценијама прошлог века, као што су глобализација, промене у организацији производње, увођење нових технологија, као и ново економско окружење, све већа заступљеност услужних делатности, флексибилност тржишта роба и радне снаге, што неминовно врши велики утицај на редефинисање модела радних односа и потребу за повећаном заштитом права радника, а самим тим и све већу обимност и пренатрпаност судова радно правним споровима, који у Србији знају да трају и по неколико година. У оваквим околностима неминовно се отвара питање, којем је конференција била посвећена.
Поздравна обраћања су имали Ursula Koch - Laugwitz, директорка регионалне канцеларије ФЕС za Србију и Црну Гору, Ивица Цветановић председник КСС и Снежана Богдановић, шеф Одсека за унапређење области рада и права по основу рада у земљи и иностранству у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а експерти су одржали следеће презентације: „Радни судови: начин рада, улога и значај за правосудни систем Немачке“, Bernd Günther, Deutschen Gewerkschaftsbundes Leipzig (DGB- Немачки савез синдиката за савезну покрајину Саксонију), „Радни конфликти у судској пракси Републике Србије и разлози за (не) увођење Радних судова“, Предраг Трифуновић, судија Врховног касационог суда Републике Србије, „Посредовање као превенција радних спорова у Србији“, проф. др Бојан Урдаревић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу и „Искустава Хрватске после увођења радних судова“, Домагој Фрнтић, предсједник Опћинског радног суда у Загребу. Након излагања предавача уследила је дискусија која је резултирала јединственим закључком учесника да је радно-правна заштита радника у Републици Србији на веома ниском нивоу, да су радни спорови дуги, неефикасни и скупи, како за раднике тако и за послодавце и државу, те да је свакако потребно да се искористе позитивна искуства развијених земаља Европе, како би се у оквиру реформи законодавства у Републици Србији, покренула иницијатива од стране социјалних партнера, стручних институција и јавности и нашла подршка шире јавности за увођење радних судова у правни систем Републике Србије. На позив организатора, Вера Томовић, правни консултант СЕМС и Милован Андрић, председник СЕМС, учествовали су у раду овог скупа.


Прва превенција радне инвалидности

ohrid17У циљу превенције радне инвалидности запослених, у складу са „Посебним споразумом за 2017. годину“ ЕМС АД И Синдикат ЕМС су од 04. до 11. јуна 2017. године организовали „пролећну“ рекреацију у Македонији на бази пуног пансиона у хотелу „Аквалина“, који се налази у туристичком насељу Свети Стефан, на обали Охридског језера. Ова рекреација је реализована по програму Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС, који је поред посета граду Охриду, извору реке Црни Дрим и манастиру „Св. Наум“, крстарења језером и других уобичајених рекреативних активности, ангажовао све учеснике током дводневних такмичења на VII спортским сусретима синдиката електропреносних компанија региона Југоисточна Европа. Регионални сусрети се одржавају сваке године са намером обезбеђивања и очувања физичке и здравствене способности радника, као и зближавањa и упознавањa радника електропреносних компанија. Домаћин ових спортских сусрета био је синдикат оператора преносног система Македоније БИЛТЕН.


Састанак Преговарачког тима ЕМС АД - без технолошког вишка запослених у 2017. години

pregovaracki timНа састанку Преговарачког тима који је одржан 2. јуна поводом неформалне понуде Послодавца једном броју запослених да споразумно раскину радни однос уз новчану отпремнину од 380€ по години радног стажа и изненадног почетка информативних разговора представника Послодавца са кандидатима који су одређени по више основа, констатовано је да нема технолошког вишка запослених у 2017. години.
Годишњим програмом пословања за 2017. годину била су предвиђена средства за решавање технолошког вишка запослених, али је у циљу изналажења што повољнијег решења за запослене, код Оснивача - Владе Републике Србије издејствован Ребаланс ГПП којим су предвиђена знатно већа средства и то не за решавање технолошког вишка, већ за реализацију добровољног одласка. У наредном периоду, а у складу са заједничким предлогом, биће донета и објављена на огласним таблама „Одлука о споразумном престанку радног односа запослених у ЕМС АД, уз исплату накнаде“, а право на пријаву ће имати сви запослени у ЕМС АД.

Као и претходних година чланови Преговарачког тима Синдиката ЕМС дали су члановима Преговарачког тима Послодавца ЕМС АД синдикалну препоруку и молбу упућену менаџменту Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ да „Програм за решавање вишка запослених у ЕМС АД“ дефинисан у Закону о раду и Колективном уговору за ЕМС АД, који се доноси у сарадњи са Синдикатом ЕМС и републичком организацијом надлежном за запошљавање, треба као и до сада пролонгирати и до евентуалног ултимативног захтева Оснивача за смањењем укупног броја или одређених категорија запослених, примењивати алтернативна, за раднике повољнија решења заснована на добровољности, као што су интерна прерасподела, споразумни прекид радног односа или најбоље - природни одлив.


Едукација синдикалних активиста

saПроцес приступних преговора за интеграцију Србије у ЕУ је доказ трајне посвећености ЕУ европској перспективи Западног Балкана и стратешког опредељења Србије да чланство у ЕУ види као своју будућност, као сигурни пут ка остварењу цивилизацијских, хуманистичких, демократских вредности, које је достигла савремена европска цивилизација. У протеклим годинама, искуство, како других земаља, које су данас чланице ЕУ, тако и Србије, потврдило је да је пут до чланства у ЕУ трновит, захтеван, често притивуречан и конфликтан, пут који је у суштини тест способности свих друштвених актера да граде демократско, хумано, отворено, економски и технолошки развијено друштво. Процес европских интеграција Србије мора се посматрати, не као формални процес испуњавања услова, које дефинише ЕУ за све будуће и актуелне чланице, већ као процес сталног унапређивања демократских институција и правног поретка, као темеља слободе и достојанственог живота грађана Србије. Свих 35 преговарачких поглавља утичу, посредно или непосредно, на економске процесе, као и на услове живота и рада припадника света рада, што обавезује синдикате да учествују и утичу на ток и резултате преговарачког процеса у целини.
За синдикате је, у складу са њиховом друштвеном улогом и функцијама, од посебног значаја поглавље 19 о радним и социјалним правима, зато што ће резултати преговарачког процеса о овом поглављу у великој мери одредити правни оквир радних, економских, социјалних и синдикалних права и односа социјалног партнерства. Поводом предстојећег отварања овог поглавља, у организацији београдског Центра за индустријске односе 16.03.2017. године. у Високој струковној школи за предузетништво, одржан је интерактивни стручни семинар Улога и задаци синдиката у процесу европских интеграција Србије, посебно у области радних, економских, социјалних и синдикалних права“. Директор Центра проф. др Дарко Маринковић, медијатор овог скупа, истакао је да су циљеви ове едукације синдикалних активиста, да се они систематски и целовито упознају са основним принципима, циљевима и садржајем преговарачког процеса, да се анализира досадашња пракса учешћа и утицаја синдиката у преговарачком процесу и да се подстакну синдикати за активно учествовање у преговарачком процесу, посебно Поглавља 19.
Предавач на семинару је била Драгана Савић, виши саветник и руководилац Групе за међународну сарадњу и европске интеграције Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања. Учесници овог семинара су били и активисти Синдиката ЕМС Синиша Ђорђевић, Фрања Урбан, Милош Милаковић и Жељко Трифуновић.
РП


Споразуми ЕМС АД - СЕМС

semsemsПосле вишемесечног рада бипартитног Преговарачког тима Послодавца ЕМС АД и Синдиката ЕМС, усаглашена су три споразума између Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ и Синдиката ЕМС: „Споразум о планирању и праћењу реализације обавеза СЕМС и ЕМС АД“, „Оквирни споразум“ и „Посебан споразум за 2017. годину“. Споразуме су потписали Јелена Матејић, вршилац дужности директора ЕМС АД и Милован Андрић, председник Синдиката ЕМС. У циљу извршавања и остваривања међусобних права, обавеза и одговорности ЕМС АД и СЕМС, ови споразуми прецизно дефинишу међусобне обавезе Послодавца и Синдиката код планирања заједничких програма, реализације и извештавања. Споразумне стране сагласно су констатовале да се овим споразумима, у складу са Колективним уговором и Годишњим програмом пословања за текућу годину, обезбеђују средства за заједничке активности ЕМС АД и СЕМС, као и средства за рад Централе СЕМС, Фонда солидарности ЕМС и Спортске секције СЕМС.
Споразуми ЕМС АД - СЕМС
На предлог Синдиката ЕМС, на основу члана 50. Колективног уговора, Јелена Матејић, вршилац дужности директора ЕМС АД, одобрила је позајмицу за све заинтересоване запослене у ЕМС АД.


Протест упозорења

protest kssКонфедерација слободних синдиката Србије одржала је 11.03.2017. године протест упозорења испред зграде Владе Републике Србије у Београду, са захтевима да се укине закон о привременом смањењу плата и да се КСС укључи у социјално-економски дијалог. По наводима КСС, стандард запослених у државним предузећима у последње две године опао је за 30% и зато КСС захтева да запосленима који „пуне буџет“ буде дозвољено повећање плата. По процени полиције окупило се око 1.000 људи, а према процени организатора, испред Владе је било око 3.000 радника из целе Србије. Захтев за покретање социјалног дијалога


Порука Николе Петровића

Nikola21.12.2016. године је био последњи радни дан у ЕМС АД генералног директора Николе Петровића. Као највећи пословни успех постигнут за време његовог мандата остаће забележен завршетак трафостанице Београд 20, на који се чекало преко 30 година, а за запослене у ЕМС АД најважнија је била његова подршка континуираном социјалном дијалогу и компромисним синдикалним предлозима који су имплементирани у Колективни уговор и 100% реализовани у тешким условима економске кризе, као и доношење дуго очекиваног „Упутства за ангажовање интервентних екипа са нормираним стандардима путовања“, које је уредило права, обавезе, одговорности и поступке код извођења интервентних послова ради отклањања последица хаваријских догађаја, када је неопходно да запослени дођу на позив овлашћеног лица ван редовног радног времена, уз адекватну новчану награду.
Приликом одласка са функције он је поручио запосленима у ЕМС АД:

Драге колегинице и колеге,
Након више од четири године, дошао је тренутак да одем са чела наше компаније. У питању је лична одлука и основни разлог мог одласка је жеља да у овом тренутку своје каријере потражим нове професионалне изазове.
Неизмерно сам срећан и захвалан што сам имао прилику да будем део Електромреже Србије и сигуран сам да су наша заједничка достигнућа добра основа за будуће успехе. Поносан сам на наше заједничке дане и на све што смо вредним радом и великим залагањем створили. Знајте да ће део мене заувек остати у ЕМС-у и да ћу увек бити спреман да помогнем, како год будем могао. Чувајте створено, растите и развијајте се.
Срећни вам новогодишњи и божићни празници. Желим вам много здравља, љубави и успеха.
Срдачно ваш, Никола Петровић


Промена правне форме ЈП ЕМС у ЕМС АД

emsad27. октобра 2016. године Влада Републике Србије је на својој 15. седници донела одлуке број 05 број 023-10172 и 10175/2016, о промени правне форме ЈП ЕМС (из правне форме јавног предузећа у правну форму акционарског друштва, под пуним пословним именом Акционарско друштво „Електромрежа Србије”, Београд, скраћено ЕМС АД Београд, на Енглеском: Joint stock company „Elektromreza Srbije” Belgrade, скраћено: EMS JSC Belgrade) и о изменама и допунама оснивачког акта „Електромреже Србије”. Оснивач и једини акционар Друштва је Република Србија, а права оснивача остварује Влада РС. Основни капитал Друштва на дан 31. децембар 2015. године износи укупно 27.048.840.000,00 динара. То је 100% aкциjски кaпитaл и подељен је на 2.704.884 обичних акција са правом гласа, пojeдинaчнe номиналне вредности од 10.000,00 динара које су у власништву Оснивача, односно укупно учешће Оснивача у oснoвнoм капиталу је 100%. („Службени гласник РС”, број 88/16)


Чланске карте СЕМС

id semsЦентрала СЕМС је почела реализацију набавке и штампе чланских картица за све чланове Синдиката ЕМС, која би према Плану рада за 2015. трабало да се заврши до краја године. Предштампу је урадила фирма „Pro Elite Card“ из Београда, а персонализација ће се обавити у канцеларији Централе СЕМС после набавке и инсталирања потребне опреме, ажурирања приступница и комплетирања фото-базе. Приоритет при издавању имаће корисници угоститељских и осталих услуга и садржаја у хотелу „НОРЦЕВ“ на Иришком Венцу и угоститељских садржаја у објекту „Рибарско острво” на Рибарском острву, због неопходне идентификације при остваривању попуста 50% од редовних цена за чланове Синдиката ЕМС.