Ванредни избори у СЕМС погон Нови Сад

obavestenjeНа основу одлука Одбора синдикалне подружнице СЕМС погон Нови Сад, Извршног одбора Синдиката ЕМС, Бирачког одбора СЕМС ПНС и Изборне комисије СЕМС, Стојан Радак, председник Изборне комисије Синдиката ЕМС, обавештава чланове ове синдикалне подружнице о ванредним синдикалним изборима који ће се одржати у понедељак 25.09.2017. године. ОБАВЕШТЕЊЕ и БИРАЧКИ СПИСАК


Мобинг

mobing Закон о спречавању злостављања на раду обавезује послодавце да, у складу са обавезама из међународних докумената, а пре свега директива Европске уније, стварају услове неопходне за здраву и безбедну радну околину и предузимају превентивне мере ради спречавања појаве злостављања на раду. Законом се уређује спречавање и забрана злостављања на раду и у вези са радом, поступак за заштиту од злостављања код послодавца, поступак судске заштите, мере за унапређење односа на раду и друга питања од значаја за спречавање злостављања на раду и у вези са радом. Примена овог Закона и Правилника о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду, требало би да допринесе стварању позитивне радне атмосфере и међуљудских односа заснованих на сарадњи, колегијалности и тимском раду, што ће посредно утицати на радни учинак запослених и пословање послодавца.
Ради превенције злостављања и препознавања злостављања у ЕМС АД, одређена су лица за подршку којима запослени који сумња да је изложен злостављању може да се обрати ради пружања савета, информација и упутстава: Оливера Савић, дипломирани правник (0648408915), Жика Јовановић, дипломирани инжењер заштите од пожара 0648408946) и Милован Андрић, инжењер електротехнике на функцији председника Синдиката ЕМС, који је уједно и лице коме се подносе захтеви за заштиту од злостављања на раду (0648408219). Одлука о посредовању


Отворено писмо КСС

opkssПоводом трагичних догађаја у београдским центрима за социјални рад Конфедерација слободних синдиката објавила је отворено писмо са питањем - Ко је одговоран за несигурност и ширење насиља? Као организација која штити права радника, КСС већ дуже времена упозорава на економску и социјалну несигурност радника која је узрок све чешћих убистава, самоубистава, насиља свих врста и породичних трагедија. Радници су остали без посла, а они који га имају раде за мале зараде и у сталном су страху да могу да га изгубе. Права запослених су сваком изменом Закона о раду све мања. Примања већине нису довољна ни за основне егзистенцијалне потребе породице, па се слободно време све више користи за додатне послове на црно. Породица је препуштена самој себи, а држава доноси законе и подзаконска акта која се више баве куративом него системском подршком породици и отклањањем узрока који доводе до њеног урушавања. Конфедерација слободних синдиката тражи од власти да укине антирадничке законе и покрене системске промене за стварање социјално одговорне државе.


IN MEMORIAM Бојан Филиповић (1973-2017)

Bartez10.07.2017. године изненадно је преминуо Бојан Филиповић, повереник Синдиката ЕМС. Бојан је рођен 1973. године у Нишу. Радни однос засновао је 1994. године у Електроистоку на месту електромонтера. Био је повереник синдиката РЈ Ниш и истакнути члан Спортске секције СЕМС који је учествовао на свим манифестацијама радничког спорта. У струци му, као електромонтеру, није било премца и многи су учили од њега. Пре свега је ценио истину и правду, а на послу је био пожртвован и тачан. Његове шале и ведар дух ће свима недостајати.
За собом је оставио супругу Јелену и ћерке Бојану и Елену.


Обновљене полисе осигурања запослених у ЕМС АД

ddorНове полисе осигурања важе за период од 01.07.2017. до 30.06.2018. године. Осигурани случај се третира према датуму НАСТАНКА, а не према датуму пријаве. Сви осигурани случајеви од 01.07.2016. до 30.06.2017. године пријављују се по претходним полисама. Предмет Уговора са осигуравачем „ДДОР НОВИ САД“ а.д.о. је колективно осигурање лица запослених у Акционарском друштву Електромрежа Србије од последица несрећног случаја (незгоде), укључујући повреде на раду и професионална обољења и допунско (добровољно) здравствено осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција и осигурање лица ангажованих на привременим и повременим пословима, приправника ван радног односа и студената на пракси код Осигураника од последица несрећног случаја (незгоде) и повреде на раду за период од 3 (три) године (01.07.2015.-01.07.2018.) према условима осигурања.
Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (полиса за незгоде), укључујући повреде на раду и професионална обољења (време покрића: 24 часа) из предмета овог Уговора пружа покриће и одговарајућу накнаду за случајеве: трајног (доживотног) губитка опште радне способности (инвалидитет), смрти од последица несрећног случаја и повреде на раду, смрти услед болести, дневне накнаде у случају пролазне неспособности за рад услед незгоде и трошкове лечења и болничке дане који могу настати као последица незгоде, постављање дијагнозе професионалног обољења, органско и/или телесно оштећење услед професионалног обољења у складу са Општим условима за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде), Допунским условима за колективно осигурање радника од последица несрећног случаја, Табелом за одређивање процента трајног губитка опште радне способности (инвалидитета) као последице несрећног случаја, Посебним условима за колективно осигурање радника од професионалих обољења, Правилником о утврђивањеу професионалих болести и Табелом за одређивање процента телесног и/или органског оштећења осигураника услед професионалног обољења.
Колективно добровољно/допунско здравствено осигурање запослених за случај тежих болести и хируршких интервенција, из предмета овог Уговора пружа покриће и одговарајућу накнаду за случајеве: тежих болести и хируршких интервенција, односно операција у складу са Општим условима за добровољно здравствено осигурање и Посебним условима добровољног здравственог осигурања запослених за случај хируршких интервенција и за случај тежих болести (полиса за болести).
Осигурање лица ангажованих на привременим и повременим пословима, приправника ван радног односа и студената на пракси у ЕМС АД од последица несрећног случаја (незгоде) и повреде на раду (време покрића: у току радног времена) из предмета овог Уговора пружа покриће и одговарајућу накнаду за случај: трајног (доживотног) губитка опште радне способности (инвалидитет), смрти од последица несрећног случаја (незгоде) и повреде на раду и смрти услед болести (полиса).

Специјалиста за осигурање Александра Дрљача, дипл.економиста, Сектор за ЕФП, Служба за ППП и осигурање, Кнеза Милоша 11, Београд, Тел. 011-3330-750
aleksandra.drljaca@ems.rs


Честитка запосленима у ЕМС АД

dan EMSaПоштоване колегинице и колеге,

Захваљујући вашем великом труду, залагању и стручности, ЕМС АД је најуспешнија електроенергетска компанија у земљи, предузеће за пример и понос.
Заједно смо постигли велике успехе и одлучни смо да не посустанемо.
Од срца вам хвала што сте у сваком тренутку спремни да пружите свој максимум како би ЕМС растао, развијао се и био још успешнији.

Срећан вам дан Акционарског друштва Електромрежа Србије!

Јелена Матејић, в.д. директора ЕМС АД


Персоналне промене у СЕМС подружницама Бор и Нови Сад

podruzniceИзборнa комисијa Синдиката ЕМС и Бирачки одбор синдикалне подружнице СЕМС погон Бор спровели су 21.06.2017. године ванредне синдикалне изборе. Дејан Стевковић, досадашњи вршилац дужности, изабран је за председника, а Даниел Ћирић за повереника ове синдикалне подружнице, за преостали део мандата (најкасније до краја 2019. године).

На предлог Изборне комисије СЕМС, највиши органи Синдиката ЕМС - Извршни одбор и Скупштина, на телефонској седници одржаној 23.06.2017. године, због повлачења Далибора Босанца са функције председника синдикалне подружнице СЕМС погон Нови Сад, опозвали су Одлуку ИО СЕМС да се по иницијативи 58 чланова подружнице одржи реферeндумско изјашњавање чланова за смену и верификовали су његову оставку. Фрања Урбан, заменик председника подружнице СЕМС ПНС, вршиће дужност председника ове синдикалне подружнице до избора новог председника.


Конференција КСС и ФЕС

kssifesКонфедерација слободних синидиката и Friedrich-Ebert-Stiftung (FES - Немачка политичка фондација која, пружајући основе политичког образовања, негује и развија социјалдемократске вредности синдикалног покрета на принципима слободе, једнакости и солидарности), организовали су 21.06.2017. године у Београду међународну тематску конференцију „Радни судови као део система радних односа у Србији – за и против“. Регулисање радно-правног положаја радника и уређење услова за њихов рад произилазе од самог чина постојања радног односа, који се заснива између радника и послодавца. У већем делу двадесетог века, права радника су била у директној повезаности са правном одређеношћу појма „радног односа“, који у основи садржи зависни, нижи положај (правни и економски) радника, у односу на послодавца. Савремени радни односи нису имуни на дубоке друштвене и економске промене, које су настале у последњим деценијама прошлог века, као што су глобализација, промене у организацији производње, увођење нових технологија, као и ново економско окружење, све већа заступљеност услужних делатности, флексибилност тржишта роба и радне снаге, што неминовно врши велики утицај на редефинисање модела радних односа и потребу за повећаном заштитом права радника, а самим тим и све већу обимност и пренатрпаност судова радно правним споровима, који у Србији знају да трају и по неколико година. У оваквим околностима неминовно се отвара питање, којем је конференција била посвећена.
Поздравна обраћања су имали Ursula Koch - Laugwitz, директорка регионалне канцеларије ФЕС za Србију и Црну Гору, Ивица Цветановић председник КСС и Снежана Богдановић, шеф Одсека за унапређење области рада и права по основу рада у земљи и иностранству у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а експерти су одржали следеће презентације: „Радни судови: начин рада, улога и значај за правосудни систем Немачке“, Bernd Günther, Deutschen Gewerkschaftsbundes Leipzig (DGB- Немачки савез синдиката за савезну покрајину Саксонију), „Радни конфликти у судској пракси Републике Србије и разлози за (не) увођење Радних судова“, Предраг Трифуновић, судија Врховног касационог суда Републике Србије, „Посредовање као превенција радних спорова у Србији“, проф. др Бојан Урдаревић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу и „Искустава Хрватске после увођења радних судова“, Домагој Фрнтић, предсједник Опћинског радног суда у Загребу. Након излагања предавача уследила је дискусија која је резултирала јединственим закључком учесника да је радно-правна заштита радника у Републици Србији на веома ниском нивоу, да су радни спорови дуги, неефикасни и скупи, како за раднике тако и за послодавце и државу, те да је свакако потребно да се искористе позитивна искуства развијених земаља Европе, како би се у оквиру реформи законодавства у Републици Србији, покренула иницијатива од стране социјалних партнера, стручних институција и јавности и нашла подршка шире јавности за увођење радних судова у правни систем Републике Србије. На позив организатора, Вера Томовић, правни консултант СЕМС и Милован Андрић, председник СЕМС, учествовали су у раду овог скупа.


Анексиран Уговор за „НОРЦЕВ“ и „Рибарац“

norcevНа захтев Привредног друштва за одржавање и заштиту објеката и угоститељство „ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ“ д.о.о. Нови Сад, закључен је Анекс број 1 Уговор о коришћењу угоститељских и осталих услуга и садржаја у хотелу „НОРЦЕВ“ на Иришком Венцу и коришћењу угоститељских садржаја у објекту „Рибарско острво” на Рибарском острву, од стране чланова Синдиката ЕМС, по ценама које су ниже од редовних цена. У хотелу „НОРЦЕВ” 50% попуста на цену хране, пансионских услуга, преноћишта са доручком и додатне садржаје (не односи се на цену пића и цену коришћења дневног боравка), а у објекту „Рибарско острво“ на Рибарском острву 30% попуста је на цену хране. Чланови Синдиката ЕМС који желе да користе наведене услуге у обавези су да даваоцу услуга пруже на увид личну карту и одговарајући документ којим се потврђује чланство у Синдикату ЕМС, да плаћање изврше одмах након пружених услуга и да поштују све прописане безбедносне мере, мере заштите од пожара и заштите на раду, као и да се придржавају кућног реда у објектима.


Прва превенција радне инвалидности

ohrid17У циљу превенције радне инвалидности запослених, у складу са „Посебним споразумом за 2017. годину“ ЕМС АД И Синдикат ЕМС су од 04. до 11. јуна 2017. године организовали „пролећну“ рекреацију у Македонији на бази пуног пансиона у хотелу „Аквалина“, који се налази у туристичком насељу Свети Стефан, на обали Охридског језера. Ова рекреација је реализована по програму Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС, који је поред посета граду Охриду, извору реке Црни Дрим и манастиру „Св. Наум“, крстарења језером и других уобичајених рекреативних активности, ангажовао све учеснике током дводневних такмичења на VII спортским сусретима синдиката електропреносних компанија региона Југоисточна Европа. Регионални сусрети се одржавају сваке године са намером обезбеђивања и очувања физичке и здравствене способности радника, као и зближавањa и упознавањa радника електропреносних компанија. Домаћин ових спортских сусрета био је синдикат оператора преносног система Македоније БИЛТЕН.


Састанак Преговарачког тима ЕМС АД - без технолошког вишка запослених у 2017. години

pregovaracki timНа састанку Преговарачког тима који је одржан 2. јуна поводом неформалне понуде Послодавца једном броју запослених да споразумно раскину радни однос уз новчану отпремнину од 380€ по години радног стажа и изненадног почетка информативних разговора представника Послодавца са кандидатима који су одређени по више основа, констатовано је да нема технолошког вишка запослених у 2017. години.
Годишњим програмом пословања за 2017. годину била су предвиђена средства за решавање технолошког вишка запослених, али је у циљу изналажења што повољнијег решења за запослене, код Оснивача - Владе Републике Србије издејствован Ребаланс ГПП којим су предвиђена знатно већа средства и то не за решавање технолошког вишка, већ за реализацију добровољног одласка. У наредном периоду, а у складу са заједничким предлогом, биће донета и објављена на огласним таблама „Одлука о споразумном престанку радног односа запослених у ЕМС АД, уз исплату накнаде“, а право на пријаву ће имати сви запослени у ЕМС АД.

Као и претходних година чланови Преговарачког тима Синдиката ЕМС дали су члановима Преговарачког тима Послодавца ЕМС АД синдикалну препоруку и молбу упућену менаџменту Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ да „Програм за решавање вишка запослених у ЕМС АД“ дефинисан у Закону о раду и Колективном уговору за ЕМС АД, који се доноси у сарадњи са Синдикатом ЕМС и републичком организацијом надлежном за запошљавање, треба као и до сада пролонгирати и до евентуалног ултимативног захтева Оснивача за смањењем укупног броја или одређених категорија запослених, примењивати алтернативна, за раднике повољнија решења заснована на добровољности, као што су интерна прерасподела, споразумни прекид радног односа или најбоље - природни одлив.


VI Скупштина Синдиката ЕМС

vb31. марта 2017. године у конгресној сали специјалне болнице за лечење и рехабилитацију „Меркур – нови“ у Врњачкој Бањи одржане су XVI седница Извршног одбора и VI седница Скупштине Синдиката ЕМС. Највиши органи Синдиката ЕМС донели су важне одлуке за наставак ефикасног функционисања Централе Синдиката ЕМС. Усвојени су извештаји за прошлу годину, која је због продужетка важења „привременог“ закона о смањењу плата била тешка, али синдикално успешна због реализације свих планских активности, као и због адекватних синдикалних предлога и позитивних одговора Послодавца, који су ублажили негативан утицај рестриктивних мера Оснивача. Усвојени су амбициозни планови за 2017. годину, који обећавају континуирану реализацију устаљених програмских активности и пречишћени текст Правила Синдиката ЕМС због промена правног статуса компаније. Поред седница највиших органа СЕМС, одржани су и радни састанци Централе СЕМС, Спортске секције СЕМС и ресора СЕМС, заједничког Одбора за БЗР ЕМС АД, Комисије Фонда солидарности ЕМС и Пете координације СЕПС. Донете су одлуке за сталне синдикалне програме „Рехабилитација у бањама Србије“ и „Превенција радне инвалидности“, за више програма „Спортске секције СЕМС“ и Одлука да се омогући члановима Синдиката ЕМС чији се станови загревају на угаљ, односно чији стамбени објекти нису прикључени на топлификациону мрежу, право на куповину угља (сушени комад-коцка и сирови комад из РБ Колубара) по бенефицираним ценама.
Већ традиционално, другог дана заседања „пролећне“ Скупштине СЕМС, одржан је интерактивни едукативни семинар са темом „Промене у радном законодавству и утицај на деловање синдиката“, у организацији ВСШП и Центра за индустријске односе из Београда. Предавачи су били професор др Дарко Маринковић, директор Центра и Вера Томовић, члан радне групе Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за израду нацрта Закона о агенцијама за запошљавање.
Поводом обележавања двадесетпетогодишњице Синдиката ЕМС, Милован Андрић, председник СЕМС, уручио је предавачима и заслужним члановима захвалнице СЕМС за изузетан допринос развоју Синдиката ЕМС.


Регионална синдикална сарадња

retunseeУ организацији Самостоен синдикат на работниците од енергетика, рударство и индустрија на Република Македонија, Синдикална организација на АД МЕПСО, 25.03.2017. године у хотелу ,,Аквалина“ - Охрид, одржана је конститутивна седница новоформираног Секретаријата преноса регионалне синдикалне мреже енергетике (Secretariat for Electricity Energy Transmission RETUN - SEE). У присуству највиших функционера Регионалне синдикалне централе енергетичара Југоисточне Европе (Regional Energy Trade Unions Network of South Eastern Europe) Горана Такића, председника и Митје Фабјана, генералног секретара, усвојен је Програм рада, а на предлог координатора Раска Мишкоског, изабрана су три члана Секретаријата за синдикате електропреносних компанија: Бошко Станивуковић, председник Синдикалне организације „Електропренос“ а.д. Оперативно подручје Бања Лука, Илија Бољевић, председник Синдикалне организације Црногорског електропреносног система (ЦГЕС АД) и Милован Андрић, председник Синдиката ЕМС Београд и иницијатор формализације ове дугогодишње регионалне сарадње.

Истог дана одржан је и састанак Организационог одбора Седмих спортских сусрета синдиката електропреносних компанија Југоисточне Европе, на коме су усвојена Правила и Програм такмичења. Са намером очувања физичке и здравствене способности радника, као и зближавањa и упознавањa радника електропреносних компанија региона, Сусрети ће бити одржани 09 и 10. јуна 2017. године, у Охриду.
РП


Едукација синдикалних активиста

saПроцес приступних преговора за интеграцију Србије у ЕУ је доказ трајне посвећености ЕУ европској перспективи Западног Балкана и стратешког опредељења Србије да чланство у ЕУ види као своју будућност, као сигурни пут ка остварењу цивилизацијских, хуманистичких, демократских вредности, које је достигла савремена европска цивилизација. У протеклим годинама, искуство, како других земаља, које су данас чланице ЕУ, тако и Србије, потврдило је да је пут до чланства у ЕУ трновит, захтеван, често притивуречан и конфликтан, пут који је у суштини тест способности свих друштвених актера да граде демократско, хумано, отворено, економски и технолошки развијено друштво. Процес европских интеграција Србије мора се посматрати, не као формални процес испуњавања услова, које дефинише ЕУ за све будуће и актуелне чланице, већ као процес сталног унапређивања демократских институција и правног поретка, као темеља слободе и достојанственог живота грађана Србије. Свих 35 преговарачких поглавља утичу, посредно или непосредно, на економске процесе, као и на услове живота и рада припадника света рада, што обавезује синдикате да учествују и утичу на ток и резултате преговарачког процеса у целини.
За синдикате је, у складу са њиховом друштвеном улогом и функцијама, од посебног значаја поглавље 19 о радним и социјалним правима, зато што ће резултати преговарачког процеса о овом поглављу у великој мери одредити правни оквир радних, економских, социјалних и синдикалних права и односа социјалног партнерства. Поводом предстојећег отварања овог поглавља, у организацији београдског Центра за индустријске односе 16.03.2017. године. у Високој струковној школи за предузетништво, одржан је интерактивни стручни семинар Улога и задаци синдиката у процесу европских интеграција Србије, посебно у области радних, економских, социјалних и синдикалних права“. Директор Центра проф. др Дарко Маринковић, медијатор овог скупа, истакао је да су циљеви ове едукације синдикалних активиста, да се они систематски и целовито упознају са основним принципима, циљевима и садржајем преговарачког процеса, да се анализира досадашња пракса учешћа и утицаја синдиката у преговарачком процесу и да се подстакну синдикати за активно учествовање у преговарачком процесу, посебно Поглавља 19.
Предавач на семинару је била Драгана Савић, виши саветник и руководилац Групе за међународну сарадњу и европске интеграције Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања. Учесници овог семинара су били и активисти Синдиката ЕМС Синиша Ђорђевић, Фрања Урбан, Милош Милаковић и Жељко Трифуновић.
РП


Споразуми ЕМС АД - СЕМС

semsemsПосле вишемесечног рада бипартитног Преговарачког тима Послодавца ЕМС АД и Синдиката ЕМС, усаглашена су три споразума између Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ и Синдиката ЕМС: „Споразум о планирању и праћењу реализације обавеза СЕМС и ЕМС АД“, „Оквирни споразум“ и „Посебан споразум за 2017. годину“. Споразуме су потписали Јелена Матејић, вршилац дужности директора ЕМС АД и Милован Андрић, председник Синдиката ЕМС. У циљу извршавања и остваривања међусобних права, обавеза и одговорности ЕМС АД и СЕМС, ови споразуми прецизно дефинишу међусобне обавезе Послодавца и Синдиката код планирања заједничких програма, реализације и извештавања. Споразумне стране сагласно су констатовале да се овим споразумима, у складу са Колективним уговором и Годишњим програмом пословања за текућу годину, обезбеђују средства за заједничке активности ЕМС АД и СЕМС, као и средства за рад Централе СЕМС, Фонда солидарности ЕМС и Спортске секције СЕМС.
Споразуми ЕМС АД - СЕМС
На предлог Синдиката ЕМС, на основу члана 50. Колективног уговора, Јелена Матејић, вршилац дужности директора ЕМС АД, одобрила је позајмицу за све заинтересоване запослене у ЕМС АД.


Протест упозорења

protest kssКонфедерација слободних синдиката Србије одржала је 11.03.2017. године протест упозорења испред зграде Владе Републике Србије у Београду, са захтевима да се укине закон о привременом смањењу плата и да се КСС укључи у социјално-економски дијалог. По наводима КСС, стандард запослених у државним предузећима у последње две године опао је за 30% и зато КСС захтева да запосленима који „пуне буџет“ буде дозвољено повећање плата. По процени полиције окупило се око 1.000 људи, а према процени организатора, испред Владе је било око 3.000 радника из целе Србије. Захтев за покретање социјалног дијалога


Колонада 6

kol6Изашао је нови број алманаха уметничког стваралаштва Синдиката ЕМС за 2016. годину. У уводној речи Марије Шкорнички, уреднице овог јединственог радничког часописа, истиче се да СЕМС алманах уметничког остварења радника наставља подршку према свему што је лепо и вредно стварања и остварења. Књижевна и ликовна остварења радника која су представљена у шестом броју Колонаде показују да стваралаштво није само привилегија одређене уметничке елите која ствара одвојено од живота и рада маса. Наше колеге показују богатство идеја, оригиналност размишљања, исказују вештину маште у реалном и научно–фантастичном, духовном и практичном. Њихова креативност је јединствена јер они имају поверење у своју инспирацију, препуштају јој се с поштовањем и она их води својим токовима који бришу стрес и наслаге умора. Они са лакоћом и страшћу улазе у стваралаштво које је за њих „нешто ново и лепо“, а то постаје феномен јер није стварано ради освајања трофеја, већ ради исказивања маште и представљања њиховог „новог лица“, пројекције неке више димензије њихове унутрашњости. Задатак Ресора за културу СЕМС је био да укаже на њих, да их анимира, ободри да се представе, изнесу своје радове и прикажу их без бојазни за подсмех или осуду. Осим што својим професионалним ангажманом доприносе напретку у својим радним срединама, они негују и разне врсте уметности у циљу спокоја душе и исказивања своје креативности, а Колонада их открива, мотивише и окупља. (Лист „Политика“ субота 25. март 2017.)


Јелена Матејић, в.д. директора ЕМС АД

JMНа седници одржаној 29. децембра 2016. године Влада Републике Србије именовала је за вршиоца дужности директора Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, Београд Јелену Матејић са стручним звањем мастер економије - стручњак за маркетинг. Похађала је и специјалистичке студије WIFI института (Аустријска агенција за развој) и стекла стручно звање „project manager“. Поседује сертификате са више семинара, курсева, тренинга на тему: бизнис план, израда студија изводљивости и вештине руковођења. Радила је у фирми „MARK PLAN“, маркетинг истраживање, на позицији спољног сарадника, затим у компанији „DELTA SPORT d.o.o“., где наставља своју професионалну каријеру, од Сектора за финансије, до позиција Директора развоја малопродајне мреже и помоћника в.д.генералног директора задужена за инвестиције. Од 2006. године прелази на позицију помоћника генералног директора за инвестиције у компанији „DROGA KOLINSKA GRОUP“, а од 2012. године је у „ATLANTIC GRUPI“, директор за инвестиције и инвестиционо одржавање за Србију и Македонију. Октобра 2012. године заснива радни однос у ЈП ЕМС на позицији извршног директора за инвестиције и стратегију, а за в.д. директора ЕМС АД именована је 29. децембра 2016. године. Била је на јавним функцијама члана Управног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ и члана Надзорног одбора исте компаније, а од фебруара 2015. године је на јавној функцији председник савета Акционарског фонда Републике Србије. Именована је и за члана Одбора директора Црногорског електропреносног система.
Јелена Матејић је рођена 1973. године у Смедереву, удата је и мајка једног детета. Течно говори енглески и служи се шпанским. Свој први радни дан на позицији в.д. директора почела је поруком запосленима у ЕМС АД:

„Поштоване колегинице и колеге,
Влада Републике Србије именовала ме је на седници одржаној 29. децембра 2016. за вршиоца дужности директора Акционарског друштва Електромрежа Србије. Уверавам вас да ћу и на тој позицији наставити да дајем свој максимум како би наше предузеће расло, развијало се и остало пример успешног и одговорног пословања. Много тога смо до сада постигли заједно, добро се познајемо и сигурна сам да нас у будућности чека још много успеха.
Желим вам срећне новогодишње и божићне празнике.“


Порука Николе Петровића

Nikola21.12.2016. године је био последњи радни дан у ЕМС АД генералног директора Николе Петровића. Као највећи пословни успех постигнут за време његовог мандата остаће забележен завршетак трафостанице Београд 20, на који се чекало преко 30 година, а за запослене у ЕМС АД најважнија је била његова подршка континуираном социјалном дијалогу и компромисним синдикалним предлозима који су имплементирани у Колективни уговор и 100% реализовани у тешким условима економске кризе, као и доношење дуго очекиваног „Упутства за ангажовање интервентних екипа са нормираним стандардима путовања“, које је уредило права, обавезе, одговорности и поступке код извођења интервентних послова ради отклањања последица хаваријских догађаја, када је неопходно да запослени дођу на позив овлашћеног лица ван редовног радног времена, уз адекватну новчану награду.
Приликом одласка са функције он је поручио запосленима у ЕМС АД:

Драге колегинице и колеге,
Након више од четири године, дошао је тренутак да одем са чела наше компаније. У питању је лична одлука и основни разлог мог одласка је жеља да у овом тренутку своје каријере потражим нове професионалне изазове.
Неизмерно сам срећан и захвалан што сам имао прилику да будем део Електромреже Србије и сигуран сам да су наша заједничка достигнућа добра основа за будуће успехе. Поносан сам на наше заједничке дане и на све што смо вредним радом и великим залагањем створили. Знајте да ће део мене заувек остати у ЕМС-у и да ћу увек бити спреман да помогнем, како год будем могао. Чувајте створено, растите и развијајте се.
Срећни вам новогодишњи и божићни празници. Желим вам много здравља, љубави и успеха.
Срдачно ваш, Никола Петровић


Чеп за хендикеп

BGУ недељу 25.12.2016. године активисти хуманитарног удружења „Чеп за хендикеп“ уручили су Бојану Гавриловићу из Смедерева, који има ретку болест Фридрајхова атаксија (FA - незаразна, наследна болест изазвана мутираним геном, са неуролошким симптомима слабости мишића, губитком равнотеже и координације покрета, која погађа једног у 50.000 људи), хидрауличну дизалицу за лакши транспорт из кревета у колица и обратно, чију набавку је помогао Синдикат ЕМС.
Одлуком Извршног одбора СЕМС и наредне године ће све синдикалне подружнице наставити сакупљање пластичних чепова и уз новчану донацију Централе СЕМС помоћи удружењу „Чеп за хендикеп“ да набави још једно ортопедско помагало.
Протокол
Захвалница


Захвалница

NikolaСпортска секција СЕМС је у континуитету, због очувања физичке и здравствене способности радника, као и зближавањa и упознавањa запослених у ЈП ЕМС и издвојеним привредним друштвима Електроисток, енергетским компанијама Србије из области електричне енергије, транспорта природног гаса и нафте и електропреносним компанијама региона Југоисточна Европа, уз подршку Послодавца, иницирала и реализовала бројне програме спортске рекреације на више нивоа.
На завршној свечаности манифестације „SEMS Sports team building Kopaonik 2016“, Милован Андрић, председник Синдиката ЕМС, уручио је Захвалницу Синдиката ЕМС Николи Петровићу, генералном директору Јавног предузећа „Електромрежа Србије“, за велики допринос превенцији радне инвалидности запослених у ЈП ЕМС и развоју радничког спорта у региону Југоисточна Европа.
Више од трећине запослених у ЈП ЕМС користи сваке године један или више заједничких програма Послодавца и Синдиката за превенцију радне инвалидности, рекреативни одмор, рехабилитацију или спортску рекреацију. У протеклих неколико година Никола Петровић је, као генерални директор компаније која обезбеђује својим радницима најквалитетније програме спортске рекреације, више пута добијао специјалне плакете Националне федерације енергетичара Бугарске за велики допринос развоју радничког спорта у региону.


Превенција и санирање последица стреса

profУ организацији Актива жена СЕМС, у оквиру манифестације „SEMS Sports team building Kopaonik 2016“, која је одржана од 27. до 30.10.2016. у хотелу „Гранд“ на Копаонику, одржана је радионица „Превенција и санирање последица стреса“, коју је водио светски познати стручњак проф. др Веско Драшковић, члан Српске краљевске асоцијације академика и научника и професор на Кемеровском државном Универзитету у Русији на више факултета, у статусу научника на пројекту „Стратешки центар за виталност нације“. Радионица је имала свој теоријски и практични део. Предавање професора Драшковића је било изузетно посећено, не само од стране Актива жена СЕМС већ и од већег броја других учесника манифестације (60 слушалаца).
Ако се сагледа дневни режим просечног урбаног човека, јасно је да он нема довољно енергије да заврши дан, упркос томе што је у организам унео велике количине хране и течности које премашују његове оптималне енергетске захтеве. То ствара апсурдну ситуацију - човек се осећа уморно иако је највише времена провео у седењу и притом уносом хране обезбедио довољно енергије. Савремени човек се зато, са осећањем све већег замора, све више пасивно одмара (не креће се, или уноси кофеин, никотин, алкохол, индустријску храну - као брзе изворе енергије) чиме се полако али сигурно све више удаљава од здравља. Недостатком природе у животу наноси се хронична штета организму. Дефицит у кретању компензује се агресивним животом уз неодговарајући унос хране, пића и остале видове деструктивног понашања. Стрес почиње да бива стимуланс без кога је тешко функционисати. Као што се човек урушава некретањем, тако се лечи кретањем, односно покретом. Покрет је средство да се мобилишу функције организма и да природа проради до нивоа лечења. Ниједан лек не може заменити покрет, а покрет може заменити лек. Организму је потребна свакодневна активност и контакт с природом. Да би сачували здравље, неопходна је виталност организма која се једино стиче и одржава кретањем. Све више се препоручује рекреација, јер је покрет незаменљив као стимуланс за организам. Најједноставније активности, попут пешачења, вожње бицикла и пливања у трајању од 15 до 20 минута, значајно ће утицати на здравствено стање и расположење, али треба радити свакодневно. Дозирано и планирано вежбање постићи ће жељени циљ и дати планирани резултат. Здравим навикама вратиће се природа организма која је предуслов и услов за превенцију, корекцију, терапију, ревитализацију и рехабилитацију.
Са циљем да се створи прецизна слика о физичком и менталном стању организма практични део радионице почео је проценом физичког статуса учесника - резултати су добијени након вожње бицикла, кретања на траци, вежби, уз утврђивање мотивације за вежбање и редовно праћење пулса, телесне масе и крвног притиска. Вежбање по групама је реализовано у хотелском Fitness центру и спортској сали. Стицање навика које организам препознаје као своју природну потребу (а не као стресно стање) јесте циљ примене тренажних технологија професора Драшковића као део свакодневног живота у свим старосним добима.
Здравље није све, али без здравља, све је ништа Артур Шопенхауер

Јасмина Миљанић Гузина, председница Актива жена СЕМС


Промена правне форме ЈП ЕМС у ЕМС АД

emsad27. октобра 2016. године Влада Републике Србије је на својој 15. седници донела одлуке број 05 број 023-10172 и 10175/2016, о промени правне форме ЈП ЕМС (из правне форме јавног предузећа у правну форму акционарског друштва, под пуним пословним именом Акционарско друштво „Електромрежа Србије”, Београд, скраћено ЕМС АД Београд, на Енглеском: Joint stock company „Elektromreza Srbije” Belgrade, скраћено: EMS JSC Belgrade) и о изменама и допунама оснивачког акта „Електромреже Србије”. Оснивач и једини акционар Друштва је Република Србија, а права оснивача остварује Влада РС. Основни капитал Друштва на дан 31. децембар 2015. године износи укупно 27.048.840.000,00 динара. То је 100% aкциjски кaпитaл и подељен је на 2.704.884 обичних акција са правом гласа, пojeдинaчнe номиналне вредности од 10.000,00 динара које су у власништву Оснивача, односно укупно учешће Оснивача у oснoвнoм капиталу је 100%. („Службени гласник РС”, број 88/16)


Чланске карте СЕМС

id semsЦентрала СЕМС је почела реализацију набавке и штампе чланских картица за све чланове Синдиката ЕМС, која би према Плану рада за 2015. трабало да се заврши до краја године. Предштампу је урадила фирма „Pro Elite Card“ из Београда, а персонализација ће се обавити у канцеларији Централе СЕМС после набавке и инсталирања потребне опреме, ажурирања приступница и комплетирања фото-базе. Приоритет при издавању имаће корисници угоститељских и осталих услуга и садржаја у хотелу „НОРЦЕВ“ на Иришком Венцу и угоститељских садржаја у објекту „Рибарско острво” на Рибарском острву, због неопходне идентификације при остваривању попуста 50% од редовних цена за чланове Синдиката ЕМС.


Потписан Колективни уговор за ЈП ЕМС

kuУ Министарству рударства и енергетике потписан је колективни уговор за Јавно предузеће „Електромрежа Србије“. Уговор је, у име Оснивача - Владе Републике Србије, потписао министар рударства и енергетике Александар Антић, за Послодавца генерални директор ЈП ЕМС Никола Петровић и за Синдикат ЕМС председник Милован Андрић. Након вишемесечних бипартитних и кратких трипартитних - финалних преговора, усаглашени су ставови Послодавца и Синдиката, уз уважене препоруке и сугестије Владе Републике Србије као оснивача и власника ЈП ЕМС, у складу са оквиром предвиђеним Законом о раду. Усвoјени су захтеви Послодавца за прецизније дефинисање појединих одредаба и значајније награђивање водећих стручњака, али су уважени и синдикални предлози социјалног карактера и имплементирана су постигнута решења из Посебног колективног уговора више синдикалне централе (Синдикат ЕПС). Мр Мирјана Филиповић, државни секретар Министарства рударства и енергетике Републике Србије, руководила је Преговарачким тимом, у коме су поред представника МРЕ, пословодства и синдиката ЈП ЕМС, били и представници Министарства финансија, Министарства привреде и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. У новом Колективном уговору сачувана су сва достигнута права запослених која нису у супротности са новим Законом о раду, озваничена нова, која су заживела у пракси, а нису била верификована ранијим општим актом, као што су превентивни лекарски прегледи за све заинтересоване запослене, а Прилог колективном уговору за ЈП ЕМС промовише нову „решетку коефицијената“, са посебном групом послова „Послови стручњака“. Закључак Владе РС 05 број: 11-1012/2015-1 и КУ за ЈП ЕМС